Franstalig extreemrechts. Het gevaar is reëel

Over Franstalig extreemrechts werd in de analyses van de verkiezingsresultaten amper gesproken. Nochtans blijft de dreiging reëel. Er is niet alleen het resultaat in Charleroi, waar zes verschillende formaties van extreemrechts samen meer dan 11% halen (en dus meer dan het VB in Antwerpen…), maar ook de hoge score van de neonazi’s van Nation in Evere (4,47%). Nation poogt bewust de stijl van het Griekse Gouden Dageraad te kopiëren en heeft er een zeker succes mee.

Marine Le Pen van het Franse Front National was tussen gekomen om de vele afsplitsingen van het Front National in ons land te verbieden om zich op het Franse voorbeeld te beroepen. De vele afsplitsingen trokken vaak tegen elkaar naar de kiezer en hierdoor haalden ze afzonderlijk slechtere resultaten. Waar er in 2006 nog 28 extreemrechtse gemeenteraadsleden werden verkozen, raakten er nu nog slechts 6. Dat is uiteraard goed nieuws, maar het verbergt de realiteit dat het potentieel voor extreemrechts nog steeds aanwezig is langs Franstalige kant. De zes verschillende extreemrechtse lijsten in Charleroi haalden samen 11,1%. Dat is minder dan in 2006 en het levert minder verkozenen op, maar het blijft een aanzienlijk resultaat. Na de val van het Vlaams Belang haalt extreemrechts in Charleroi een betere score dan de Vlaamse collega’s in Antwerpen.

De verbrokkeling en het amateurisme bij de verschillende groepen die uit het Front National voortkomen, laat ruimte voor radicalere krachten. Dat uit zich misschien nog niet meteen in termen van verkozenen, maar het electorale resultaat van Nation in Evere moet als waarschuwing dienen. Ook voor diegenen die langs Vlaamse kant denken dat de antifascistische strijd met de nederlaag van het Vlaams Belang stilaan gestreden is.

In Brussel werd extreemrechts grotendeels van de electorale kaart geveegd. Het Vlaams Belang houdt er amper één gemeenteraadszetel over, in Anderlecht. Dat is een verlies van 15 zetels. Franstalig extreemrechts haalt geen enkele verkozene in Brussel. Ook in de provincieraden verdwijnt iedere aanwezigheid. Maar de verkozen posities zeggen niet alles.

Het feit dat Nation in Evere er in slaagde om 4,47% te halen en nipt een verkozene te missen, wijst op een gevaar. Nation is een neonazistische groepering die zich probeert te enten op het voorbeeld van het Griekse Gouden Dageraad. Nation probeert zichzelf een sociaal imago te geven met propaganda tegen armoede onder het ‘eigen volk’. Zo kraakte de groep vlak voor de verkiezingen een leegstand gebouw van de gemeente in Evere om meer sociale huisvesting voor het eigen volk te eisen (in plaats van de migranten uiteraard). De groep probeert zich antikapitalistisch voor te doen en benadrukt dat het in tegenstelling tot andere extreemrechtse formaties met militante acties wil groeien.

De gemeente Evere werd uitgekozen als speerpunt om daar een resultaat neer te zetten. Er werd een intensieve campagne gevoerd en er werd effectief een electoraal resultaat behaald. Eerder haalde Nation de media toen het de optocht van de Parti Populaire tegen Sharia4Belgium in Brussel aangreep om openlijk te manifesteren en ook bij de acties in Malonne, aan het klooster waar Michèle Martin zich schuil houdt, ondernam Nation acties. De beweging aarzelt niet om zich daarbij ook gespierder op te stellen naar het voorbeeld van het Griekse Gouden Dageraad, ook al wordt nog niet tot fysieke aanvallen zoals in Griekenland overgegaan.

Een versterking van het zelfvertrouwen van deze groep is echter wel een stap in die richting. Het resultaat in Evere maakt duidelijk dat er voor een radicalere variant van extreemrechts ook buiten Griekenland en Oost-Europa enige steun kan ontwikkelen. Vandaag is dat allemaal nog beperkt en stelt Nation weinig voor. Maar iedere stap die de beweging kan zetten om zich te versterken moet met de nodige aandacht worden gevolgd. Antifascisten moeten zich tevens organiseren om de strijd op straat en in de wijken te voeren en het gevaar van de neonazi’s de kop in te drukken vooraleer het groter wordt.

Geert Cool, foto: Collectif Krasnyi