CD&V en N-VA doen VB cadeau in Denderleeuw

De coalitievorming in Denderleeuw is nationaal nieuws omdat een minderheidsbestuur van CD&V en N-VA beroep moet doen op gedoogsteun van het extreemrechtse Vlaams Belang om overeind te blijven. Dat het Vlaams Belang hiermee steun geeft aan het beleid van partijen waar het doorgaans wel problemen mee heeft, weegt niet door in het debat. Het argument van CD&V en N-VA dat ze geen akkoord sloten met VB en die partij ook niet aan de macht brengen, weeg evenmin door. Het VB krijgt een cadeau van CD&V en N-VA die de mogelijkheid van het doorbreken van het cordon op de agenda zetten.

 

De VB’ers waren euforisch. Terwijl ze uithaalden naar hun vroegere Aalsterse kopstuk Van Overmeire die van partij moest veranderen om zowaar schepen van Vlaamse zaken te worden, zijn de VB’ers in Denderleeuw al tevreden met het feit dat ze gedoogsteun mogen geven aan de collega’s van N-VA en CD&V. Voor de VB’ers is die ‘politiek politicienne’ echter niet het belangrijkste, wel vinden ze het belangrijk dat ze centraal onderwerp van discussie zijn geworden en met hun gedoogsteun het stadsbestuur in de tang kunnen nemen.

Buiten aan de gemeenteraad in Denderleeuw werden gisteravond de gevolgen van deze lokale ontwikkelingen duidelijk. Een honderdtal syndicalisten en linkse betogers protesteerden tegen het feit dat beroep wordt gedaan op gedoogsteun van het Vlaams Belang om een meerderheid te vormen. De politie was massaal aanwezig met robocops en waterkanon. Er waren ook extreemrechtse actievoerders, een 15-tal skinheads aangevoerd door Luc Vermeulen van Voorpost en traditioneel het hoofd van de ordedienst van het VB.

De syndicalisten en linkse betogers mochten geen slogans roepen en zelfs geen toespraak houden. De reden? “Politieke uitspraken zouden extreemrechts teveel provoceren”. Dat de Voorposters ondertussen “linkse ratten, rol uw matten” scandeerden, vormde echter geen probleem. Is dit wat de gedoogsteun van extreemrechts in Denderleeuw betekent? In ruil voor drie stemmen in de gemeenteraad wordt extreemrechts op straat gedoogd en wordt links monddood gemaakt? Wordt ook sociale strijd in Denderleeuw straks verboden omdat dit extreemrechts kan ‘provoceren’?

De megafoons van de vakbondsleden en linkse militanten werden in beslag genomen. Een secretaris van de BBTK die met een megafoon tot kalmte oproep, werd zelf aangepakt door de politie. De secretaris riep op tot kalmte toen een groepje skinheads provocerend met een spandoek tussen de linkse betogers kwam staan. Toen een delegatie VB’ers uit Blankenberge (!) racistische praat verkocht, werd er niet tegen opgetreden. Een syndicalist die op het strafbare karakter van de uitspraken wees, werd door de politie het zwijgen opgelegd.

Voor het Vlaams Belang is dit het belangrijkste: het aanvaardt maar al te graag het cadeau van CD&V en N-VA en gebruikt dit om een grotere rol op straat te kunnen spelen. De achterban die door extreemrechts werd gemobiliseerd maakte duidelijk wat het met die rol wil doen, er waren skinheads en andere extreemrechtse hooligans. De straatvechters voelen zich gesterkt. Hun kopmannen zullen in de gemeenteraad braafjes meestemmen met CD&V en N-VA, ze zullen in die kringen misschien nog niet sterk doorwegen op het beleid. Maar voor neofascisten is de straat belangrijker.

Voor de gevestigde partijen is de discussie over de postjes het belangrijkste. Het mee in bad trekken van extreemrechts wordt daarbij niet eens als tactiek om hen te verbranden gezien, maar als een tactiek om de eigen postjes veilig te stellen. Extreemrechts heeft geen probleem om de postjespakkerij te ondersteunen, het moet niet eens de politieke verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid dragen. Extreemrechts aan de macht laten, al dan niet via gedoogsteun, zorgt er vooral voor dat racistische standpunten aanvaardbaar worden. De enige kracht die daarvan zal profiteren, is extreemrechts.

De strijd tegen extreemrechts gaat onverminderd door. In Aalst, Denderleeuw en elders zullen we blijven ingaan tegen extreemrechts en tegen het asociale beleid dat de nieuwe coalities zullen voeren.