Platform anti-NSV betoging

Besparingen vormen voedingsbodem voor extreemrechts

Ruim 3 jaar al wordt Europa in een neoliberale wurggreep gehouden. Onder het voorwendsel om de staatsschuld onder controle te krijgen, wordt de Europese jongeren en werkenden een zwaar besparingsbeleid door de strot geramd.

In Griekenland gaan die maatregelen, opgelegd door de Trojka, het verst. De gevolgen zijn desastreus. Volgens Eurostat leefden begin 2012 68% van de Grieken onder de armoedegrens, een verdriedubbeling tegenover 2010. De werkloosheid onder jongeren liep op tot 55% en levensnoodzakelijke geneesmiddelen zijn niet meer verkrijgbaar.

Dat een psychiatrische instelling op het eiland Leros op een gegeven moment zelfs het geld niet had om haar 400 patiënten te voeden, geeft een indruk van de onmenselijke omstandigheden die zich in Griekenland ontwikkelen. De stijgende schuldgraad van de Griekse overheid illustreert het failliet van dit beleid.

Het was tegen deze achtergrond van sociaal verval dat de neonazi partij “Gouden Dageraad” in de verkiezingen doorbrak met 7% van de stemmen. Gouden Dageraad kan best beschreven worden als een bende criminelen en krapuul. Voorzitter Nikolaos Michaloliakos heeft een strafblad, onder meer voor het plaatsen van bommen in bioscopen die linkse films vertoonden en hij blijkt mede-eigenaar te zijn van een bordeel. Ook andere vooraanstaande leden worden vervolgd voor criminele feiten. Er zijn rechtszaken lopende tegen 4 van de 21 parlementsleden.

Vele analisten hoopten dat Gouden Dageraad haar gewelddadige karakter zou veranderen toen het in het parlement kwam. Het tegendeel blijkt waar te zijn. De afgelopen maanden was er een enorme toename van geweld tegen immigranten, holebi’s en antifascisten. Allochtone marktkramers worden op klaarlichte dag aangevallen. Immigrante arbeiders worden dan weer bedreigd en gedwongen om hun job te geven aan een ‘echte Griek’. Er werd een verlaten fabriek waar migranten zich schuilhielden in brand gestoken. Dat liep bijna fataal af.

De opgang van zulke neofascistische organisaties zal zich, omwille van de verder gaande crisis en de jobverliezen en zware besparingsmaatregelen elders, niet enkel beperken tot Griekenland.

Einde Vlaams Belang in zicht?

De zware nederlaag van het Vlaams Belang in de gemeenteraadsverkiezingen lijkt tegen deze trend in te gaan. Het zette vele commentatoren en politici ertoe aan om te spreken over “der Untergang” van het VB. Maar de ervaring van het Franse Front National leert ons iets helemaal anders. In Frankrijk kon de UMP van Sarkozy, net zoals de N-VA hier met het VB, de electorale positie van het FN tijdelijk ondergraven. Om de aandacht af te leiden van het asociaal beleid van zijn regering hanteerde Sarkozy een steeds rechtsere retoriek over migratie, Roma zigeuners,… enz. Het zorgde ervoor dat het FN en haar standpunten als meer aanvaardbaar werden beschouwd en zette de deur open voor haar electorale comeback in de voorbije verkiezingen.

N-VA profileert zich als een ander soort partij. Maar wie haar programma leest, moet vaststellen dat er geen fundamentele verschillen met de traditionele politiek zijn. Ook zij staan voor een zwaar neoliberaal beleid dat onze levensstandaard ondergraaft. De bestuursnota van de Antwerpse coalitie onder leiding van N-VA geeft ons een voorproefje van wat er ons te wachten staat. Zo staat de afbouw van de armoedebestrijding op de agenda, zullen er onder geen beding sociale woningen bijkomen en zal er aan de hand van GAS-boetes repressief worden opgetreden. Een dergelijk beleid kan er voor zorgen dat de electorale zeepbel van de N-VA uiteenspat. Als er op dat moment geen links alternatief klaarstaat, zou het VB electorale stappen vooruit kunnen zetten.

NSV nog altijd extreemrechtse organisatie

Na afloop van de anti-NSV campagne vorig jaar in Leuven vroeg het Leuvense studentenblad Veto zich af of de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) nog wel extreemrechts en gevaarlijk was. De NSV schepte daar zelf duidelijkheid over.

Op 27 maart 2012 nodigde de NSV Udo Voigt, voorzitter van de Duitse neofascistische partij NPD, uit op een meeting in Antwerpen. De NSV was met het uitnodigen van zulke “aangebrande” figuren niet aan haar proefstuk toe: enkele jaren geleden was Nick Griffin, Britse neonazi en negationist, al eens te gast.

Daarnaast laat de NSV zich al eens radicaler uit dan het Vlaams Belang (waarvan ze de officieuze studentenorganisatie is). Toen Filip Dewinter in de Zevende Dag Gouden Dageraad en de NPD als karikatuurpartijen omschreef, kwam daar onmiddellijk reactie op vanuit NSV-kringen. Stijn Van Boebel, praeses van NSV-Antwerpen, schreef in een opiniestuk op de blog Rechts Actueel dat het fout is om de methoden van dergelijke partijen te veroordelen. Voor hem zijn de terroristische en criminele methoden van de neonazi’s in Griekenland geen probleem en de NPD omschrijft hij als “brothers in arms”.

Bovendien kent het N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief), een Vlaamse neonazistische organisatie, een zekere aantrek binnen NSV-kringen. Recent werd een spreker van deze organisatie uitgenodigd voor een debat van NSV en was er ook tijdelijk een NSV-voorzitter uit N-SA-kringen.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Extreemrechts heeft geen antwoord op de huidige economische en sociale problemen. Zij leggen de schuld daarvoor bij de migrant of de Waal en beweren dat deze onze jobs en sociale woningen afpakken en het geld in de sociale zekerheid opsouperen. Op die manier verbergen ze de werkelijke verantwoordelijke, nl. het neoliberaal beleid ten dienste van de 1% rijken.

Het is het ongenoegen als gevolg van de sociale tekorten waarop extreemrechts kan teren. Wie de strijd wil aangaan tegen fascisme en racisme, moet daarom ook breken met de besparingslogica.

Jobs, geen racisme!

Bij gebrek aan een geloofwaardig alternatief worden delen van de bevolking verleid door de populistische slogans van extreemrechts. Onder de slogan ‘Jobs, geen racisme’ – een slogan die we centraal willen plaatsen in de anti-NSV-betoging – zou een echt alternatief kunnen worden aangeboden.

  • Stop de erkenning van de NSV aan de KU Leuven
  • Neen aan de GAS-reglementering en de criminalisering van jongeren!
  • Organiseer het verzet tegen het rechtse en asociale beleid!
  • Jobs, geen racisme! Voor degelijke jobs, betaalbare huisvesting en gratis onderwijs voor iedereen!