Doe mee met anti-NSV betoging komende donderdag in Leuven

Donderdag vinden er in Leuven twee betogingen plaats. Langs de ene kant trekken de studenten van het Vlaams Belang op in aanwezigheid van allerhande neonazistische sympathisanten en vertegenwoordigers van het VB. Langs de andere kant betogen antifascisten die menen dat de straten niet aan extreemrechts mogen overgelaten worden. Hierbij een oproep om donderdag de antifascisten te versterken met uw deelname.

Actief verzet blijft nodig

De laatste peiling was rampzalig voor het Vlaams Belang die met minder dan 7% in enkele provincies mogelijk zelfs onder de kiesdrempel zou vallen. De partij haalt enkel nog de media met interne verdeeldheid en krampachtige pogingen van Dewinter en co om toch maar te schokken. Maar wat Dewinter ook uit zijn mouw schudt, alle aandacht blijft gaan naar de conservatieve concurrentie van Bart De Wever.

Nadat het VB jarenlang voorspoedige electorale resultaten kon neerzetten, zal deze neergang ongetwijfeld tot enige frustratie zorgen bij diegenen die over blijven in de VB-rangen. De afgenomen mediabelangstelling en het verdwijnen van een aantal carrièrejagers, maakt dat zeker de jongeren van het VB meer ruimte krijgen om te experimenteren met radicalere opvattingen en praktijken. Het gevaar op geweld is in deze context ongetwijfeld groter geworden.

Bovendien zijn er de internationale voorbeelden van Gouden Dageraad of het Duitse NPD die op een grote belangstelling in deze kringen kunnen rekenen. De ruimte voor een gewelddadige openlijk neonazistische kracht in ons land is erg beperkt, pogingen om dergelijke formaties op te zetten overstijgen niet het marginale karakter van optochten met 20 tot 30 zoals recent in Brugge het geval was. Van die ‘autonome nationalisten’ die in Brugge betoogden, zijn de meeste gekende figuren overigens al ingeschreven om aan de NSV-betoging deel te nemen. En er zijn aanhangers van dergelijke groeperingen actief binnen NSV en Vlaams Belang Jongeren.

Het gevaar van extreemrechts is niet geweken. Het Griekse voorbeeld geeft aan dat een periode van crisis en onstabiliteit ruimte kan creëren voor een hardere variant van extreemrechts. Gouden Dageraad kwam jarenlang niet uit de marginaliteit, maar staat ondertussen in de peilingen op 12% van de stemmen. In vergelijking met de laatste peiling in ons land is dat bijna het dubbele van wat het Vlaams Belang nog electoraal scoort.

Het is te vroeg om het VB af te schrijven. De enorme scores van De Wever en zijn N-VA zijn niet zozeer gebaseerd op de sterke steun voor het N-VA programma maar wel op een afkeer tegenover de andere partijen. Dat is een onzekere basis, zeker op langere termijn. Bij een beperkte laag kan de N-VA de electorale steun consolideren en omzetten in actieve betrokkenheid bij de partij, maar dat blijft beperkt. De snelheid waarmee De Wever de hoogte is ingeschoten, kan ook langs de andere kant herhaald worden, met name bij de neergang die onvermijdelijk is. Binnen het VB bereidt de leiding zich ongetwijfeld ook op zo’n scenario voor.

Tegen de EU-Sovjet?

De NSV-betoging herhaalt het thema van vorig jaar – toen de betoging op het laatste moment werd afgelast na het verschrikkelijke busongeval in Zwitserland waarbij ook Leuvense schoolkinderen en personeelsleden om het leven kwamen. Waar vorig jaar nog een poging werd gedaan om ook de eurocrisis in het platform te betrekken, wordt nu louter en alleen het institutionele aspect boven gehaald. De EU is een dwangbuis waarin de soevereiniteit van de lidstaten op de helling komt te staan. Dat is kort samengevat wat de NSV naar voor brengt en waartegen het zegt te zullen betogen. Benieuwd of ze die boodschap zullen onderstrepen met slogans als ‘linkse ratten, rol uw matten’ of nog ‘Europa, jeugd, revolutie’.

Natuurlijk staat de EU voor een politieke eenheidsworst, maar de NSV slaagt er niet in om ook maar een woord te besteden aan de kern van die eenheidsworst: het neoliberale besparingsbeleid. Dat is de basis in een ‘Europa van het kapitaal’ waar de belangen van de grote bedrijven, bankiers en kapitalisten centraal staan. In alle landen waar extreemrechtse formaties ooit aan de macht hebben deelgenomen –wij zijn daar uiteraard fervente tegenstanders van – was er overigens geen sprake van een breuk met dat neoliberale beleid. Meer nog, ook vanuit de oppositie steunt een partij als Gouden Dageraad besparingen, privatiseringen en liberaliseringen. Wat blijft er dan nog overeind van het argument dat de EU de ‘soevereiniteit’ zou beperken?

Het Vlaams Belang is in hetzelfde bedje ziek. Er zijn pogingen om de partij voor te stellen als ‘socialer’ en zelfs ‘linkser’ van de N-VA op sociaaleconomisch vlak. Onlangs beweerde voorzitter Annemans dat nog in een interview met De Standaard. Maar voor zover wij weten is er geen herroeping geweest van het programma dat het VB op haar sociaaleconomische congres voor het uitbreken van de crisis vanaf 2008 heeft aangenomen. In dat programma deed het VB er alles aan om de eerste van de neoliberale klas te worden. De partij stelde toen: “Europa te ontwikkelen tot de meest concurrentiële regio is zeker geen overbodige ambitie”.

In de ‘Financieel-Economische Commentaren’ van de VB-studiedienst wordt het Europese besparingsbeleid tot op vandaag niet betwist. Er wordt enkel de vraag gesteld of dat beleid van begrotingsdiscipline wel op initiatief van Europa moet gebeuren. Het neoliberale besparingsbeleid waar ook het VB voor staat, kwam het eerst op volle toeren in Groot-Brittannië onder Thatcher. Die ‘ijzeren dame’ verdedigde de ‘nationale soevereiniteit’ van de Britten. Het resultaat was een beleid dat nu door de EU verder is opgevoerd qua brutaliteit en asociaal karakter.

In de kritiek op de EU en de grotere macht van die instelling zegt de NSV niets over het asociale beleid. De extreemrechtse studenten beperken zich tot de opmerking dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraken doet die maken dat de landen geen eigen beleid kunnen bepalen, ook al blijft het bij die vage opmerking. Mensenrechten en extreemrechts zijn altijd al een moeilijke combinatie geweest. Misschien moet de NSV eens duidelijk zeggen welke uitspraken inzake mensenrechten zo’n probleem vormen.

Ontdaan van iedere kritiek op het asociale beleid van de Trojka (EU, ECB, IMF) blijft de NSV in algemeenheden steken. In die zin moet ook de titel van de betoging gezien worden: ‘tegen de EU-Sovjet’ met de opmerking dat “grote rijken zo jaren ‘30” zijn. Wat er ‘sovjet’-achtig aan de EU is, ontgaat ons totaal. Toen de Sovjetunie na de oktoberrevolutie van 1917 werd opgezet, gold het principe van het zelfbeschikkingsrecht der naties. Dat is een belangrijk onderdeel van een vrijwillige federatie van gelijke naties en een essentieel onderdeel van een samenleving die breekt met de kapitalistische onderdrukking en uitbuiting. De EU is net een instelling die de kapitalistische onderdrukking en uitbuiting versterkt en mee organiseert.

Veel ‘inhoud’ heeft de oproep voor de NSV-betoging niet en ongetwijfeld zal er van die inhoud enkel op een spandoek vooraan in de betoging iets te merken zijn. Voor het overige zullen alle oude klassiekers worden bovengehaald: tegen migranten, tegen linkse activisten, tegen al wie anders is. En na een paar pintjes kan dan in de Leuvense binnenstad een ‘jacht op linksen’ worden ingezet. Het AFF wees er op dat er in extreemrechtse kringen alvast een oproep daartoe circuleert.

Geen vrijspel geven!

Het is belangrijk dat we extreemrechts geen vrijspel geven om een avond lang de studentenbuurten van Leuven te domineren en daar alle andersdenkenden en andersgekleurden of andersgeaarden vogelvrij te verklaren. Een actieve en vreedzame tegenbetoging heeft als doel om de brede tegenstand tegen extreemrechts op straat te brengen en daarmee aan te tonen dat de antifascisten met meer zijn. Maar het heeft ook als doel om ervoor te zorgen dat de Leuvense binnenstad die avond niet in handen van extreemrechts is.

We willen de ruimte voor extreemrechts zoveel mogelijk beperken. We weten dat een betoging met enkele honderden jongeren en syndicalisten niet volstaat om de extreemrechtse betoging fysiek onmogelijk te maken – voor een echte blokkade zijn er meerdere duizenden betogers nodig met een actieve betrokkenheid van omwonenden en de arbeidersbeweging in het algemeen. Wij pleiten niet voor een kat-en-muisspel met de politie waarbij de media als aasgieren iedere confrontatie of arrestatie uitvergroten tot nieuws met spektakelwaarde. Als alles goed gaat en we vreedzaam betogen, zal u ons wellicht niet op het nieuws zien die avond. Ons pleidooi voor een vreedzame tegenbetoging is een invulling van wat wij als directe actie mogelijk zien met de gegeven krachtsverhoudingen en verwachte mobilisatie.

Door een sterke en levendige betoging met politieke inhoud te houden, kunnen we onze boodschap versterken. We kunnen niet alleen de ruimte voor extreemrechts beperken, maar ook de discussie aangaan over alternatieven en doeltreffende antwoorden op crisis, uitbuiting, miserie, werkloosheid, neoliberale besparingen en kapitalisme in het algemeen. De slogan ‘Jobs, geen racisme’ gaat al lang mee, maar wint naarmate de crisis verder toeslaat enkel aan actualiteit en belang. Maak van de anti-NSV betoging een geslaagde actie door er zelf aanwezig te zijn en mee slogans en standpunten naar voor te brengen. Speel zelf een actieve rol in mobilisaties en verdere discussies over alternatieven op het kapitalisme. Afspraak komende donderdag om 20u op het Martelarenplein (voor het station) in Leuven!