De Wever zet neonazistische provocateurs in Borgerhout in

Een van de eerste beslissingen van De Wever als nieuwe burgemeester van Antwerpen begin januari was een algemeen samenscholingsverbod in Borgerhout nadat er sprake was van een vermeende oproep tot actie door lokale jongeren. De oproep bleek niet echt te zijn, het samenscholingsverbod en de mediaheisa errond wel. Nu heeft De Wever veel minder problemen met een provocatie door neonazi’s die op 1 mei in Borgerhout actie willen voeren. Wij zijn voorstander van een antifascistische tegenactie.

Het gaat om een actie van de marginale neonazi’s van N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) van brulboei Eddy Hermy uit Oostende. De afgelopen maanden had de groepering het niet gemakkelijk, onder meer door het opzetten van een concurrerende ‘solidaristische’ groep onder de naam ‘Autonome Nationalisten’. Die hielden in februari een betoging in Brugge waarop ze met een 30-tal waren. Ook de mobilisatiekracht van N-SA moet op die schaal gezien worden. Het feit dat er nu aandacht is voor de provocatie in Borgerhout, moet het zelfvertrouwen van de militanten opkrikken.

Er is sprake van een kleine actie die wel op enige mediabelangstelling kan rekenen en duidelijk tot doel heeft om te provoceren. Daar heeft de burgemeester geen probleem mee, zeker niet als het gaat om een actie in het afvallige district van Borgerhout waar zijn partij naar de oppositiebanken werd verdreven en waar de PVDA mee bestuurt. Dat uitgerekend op 1 mei door neonazi’s in Borgerhout wordt betoogd, is voor De Wever ook al helemaal geen probleem. Symboliek is iets voor rugnummers tijdens de Antwerp 10 Miles – waarvoor de burgemeester geïnspireerd door de Guldensporenslag het rugnummer 1302 heeft gevraagd en gekregen.

Terwijl inperkingen op de democratische rechten om actie te voeren en te betogen stelselmatig worden ‘gerechtvaardigd’ met het argument dat we toch niet kunnen toelaten dat provocateurs zoals Sharia4Belgium zomaar pamfletten kunnen uitdelen in de stad, gelden er voor neonazistische provocateurs andere normen. Vorige week werden GAS-boetes uitgedeeld aan deelnemers van een fietsactie op de Generaal Lemanstraat. Daar hadden enkele buurtbewoners besloten om de straat op en af te fietsen uit protest tegen het gebrek aan aangepaste fietsfaciliteiten. ‘Een niet toegelaten manifestatie’, was het oordeel van het stadsbestuur. Eerder liet hetzelfde stadsbestuur zich bijzonder negatief uit over enkele actiegroepen die volgens schepen Rob Van de Velde (ex-LDD, nu N-VA) beter zouden zwijgen omdat ze hun dossier onvoldoende kennen. Dat de actievoerders net in Borgerhout voor meer groen opkwamen, zorgde blijkbaar automatisch voor een woedende reactie. Maar als neonazi’s een actie aanvragen die duidelijk enkel tot doel heeft om te provoceren, zien we plots een wel bijzonder mild stadsbestuur. Is dat omdat ze hun afkeer tegen de PVDA delen?

De neo-nazi’s van N-SA kregen vorige jaren in Mechelen en Gent geen toelating om op 1 mei, de dag van de Arbeid, actie te voeren. Met de traditie van 1 mei hebben de neonazi’s immers geen uitstaans – of het moet zijn dat ze de 80ste verjaardag van 1 mei 1933 willen vieren, toen werden in Duitsland de vakbonden verboden. De aankondiging van een neonazistische optocht in Antwerpen op 1 mei vraagt om een reactie. Het beste antwoord zou bestaan uit een brede mobilisatie in Borgerhout en de rest van Antwerpen om de provocatie volledig af te blokken. Met Blokbuster en LSP zijn we alvast bereid om een actieve rol te spelen in een dergelijk initiatief.