Griekenland. Antifascistische comités tegen neonazi’s van Gouden Dageraad

Romeinse groeten, rode vlaggen met zwart kruis, racistische propaganda, straatvechters, geweld tegen migranten, vandalisme tegen linkse partijlokalen, aanvallen op stakingsposten,… De crisis die hard toeslaat in Griekenland heeft ook geleid tot de terugkeer van een kwaad waarvan velen dachten dat het sinds 1945 tot marginaliteit was veroordeeld.

De voedingsbodem waarop dit onmenselijke beest zich kan ontwikkelen, is echter wel aanwezig en erg vruchtbaar. De harde besparingsplannen opgelegd door de trojka (ECB, Europese Commissie en IMF) en de Griekse regering richten sociale rampen aan onder de bevolking. Alle cijfers inzake werkloosheid (60% van de jongeren zit zonder werk!), zelfmoorden, geweld, prostitutie,… scheren nooit geziene toppen. De levensverwachting begint af te nemen. Er zijn zelfs gevallen van ondervoeding op school. Stadsbewoners trekken terug naar het platteland in de hoop dat ze daar wel iets te eten vinden. De Griekse samenleving wordt in de tijd terug geworpen.

De neonazi’s van Gouden Dageraad kunnen zich versterken door op het ongenoegen in te spelen. Het probeert het ongenoegen in haat om te zetten. De neofascisten halen uit naar migranten, de linkerzijde en de besparingen. In het geval van migranten en linkse activisten wordt er dagelijks overgegaan tot geweld. Wat de besparingen betreffen, is de actiebereidheid van extreemrechts veel beperkter. Er was nog geen enkele kapitalistische politicus, bankier of scheepsbouwer die zich zorgen moest maken. In de praktijk steunt en verdedigt Gouden Dageraad de Griekse kapitalisten, maar probeert het dat aspect te verstoppen onder liefdadigheid voor de armen die voldoende Grieks zijn. Het levert hen een zekere sympathie op onder de steeds groter wordende groep armen.

Maar het verzet organiseert zich, onder meer rond de antifascistische comités in volkswijken. Antifascisten organiseren zich om een programma en methode tegen de neofascisten en het besparingsbeleid te ontwikkelen. Het protest tegen de neonazi’s bestaat uiteraard niet uit geweld, maar uit het organiseren van de inwoners in de wijken – zowel Grieken als migranten – om zich te verdedigen tegen het neofascistisch geweld en om de solidariteit te organiseren. Zo worden ruilmarkten gehouden om kledij en voedselproducten uit te wisselen, er wordt voedsel bedeeld aan wie dit het meeste nodig heeft,… Door samen te werken aan een antwoord op de sociale miserie kan de solidariteit worden versterkt (in tegenstelling tot liefdadigheid dat de afhankelijkheid vergroot).

Op vlak van programma staat het verzet tegen de besparingen centraal, zowel tegen de gevolgen van het besparingsbeleid als tegen de kapitalistische bron van dit beleid. Daar vinden we overigens ook de redenen waarom mensen vluchten – zowel uit Griekenland als uit andere landen. Er wordt geprobeerd om de miserie te ontvluchten. Alle arbeiders, zowel Grieken als migranten, hebben gelijklopende belangen en moeten samen strijden. De strijd tegen het besparingsbeleid en de dreiging van het fascisme, maken duidelijk dat we het rotte systeem moeten vervangen door een democratisch socialistische samenleving.

Steun de antifascistische strijd! We halen financiële steun op voor de Griekse antifascistische comités. Stort jouw bijdrage op rekeningnummer 001-2282409-75 van Blokbuster met als mededeling ‘Griekenland’

Artikel door Pablo (Brussel)