Geen troon blijft staan

Het thema van de jaarlijkse NSV-betoging is bekend. Er wordt terug gegrepen naar een oude klassieker: protest tegen het koningshuis. Het motto ‘geen tronen blijven staan’ kan in het kader van de verkiezingen ook gezien worden als een cynische boodschap voor de eigen partijleiding van het Vlaams Belang. Daar zijn de tronen van de ongekroonde kopstukken aan het wankelen door de tegenvallende electorale resultaten. Maar zoals we weten, doet het thema van de NSV-betoging er niet veel toe.

De betoging heeft vooral als doel om een haatmars te organiseren en de straten van een studentenstad een avond te kunnen innemen. Wat dat betekent, maakten ze onder meer in 2007 bij een eerdere doortocht in Antwerpen duidelijk. Een studentencafé aan de Stadswaag werd toen kort en klein geslagen. Een aantal NSV’ers moest zich voor de rechter verantwoorden. Die erkende de band tussen het geweld en de NSV-betoging maar niet de persoonlijke betrokkenheid van de vijf beklaagden die nochtans herkend waren door anderen in het café. Kortom, ze gingen vrijuit na een geval van zinloos geweld.

In 2011 kwam de NSV opnieuw naar Antwerpen. Onder de betogers onder meer Filip Dewinter die zijn jonge aanhangers kwam schouwen. Maar Dewinter was niet alleen. Ook de hoofdbeklaagde in het BBET-proces, Tomas Boutens, was van de partij. Die trok wel meer naar NSV-betogingen en verschillende aanhangers van BBET leerden elkaar in de marge van het Vlaams Blok/Belang kennen. Na de veroordeling van Boutens en enkele medestanders, zal de NSV dit jaar enkele vaste betogers moeten missen. Onder publieke druk moet de partijleiding van het VB zich uitspreken tegen de ‘bietekwieten’ van Blood&Honour en tegen ‘karikaturale’ formaties als de Duitse NPD of het Griekse Gouden Dageraad. Maar in eigen kringen wordt daar veel minder een probleem van gemaakt. Het extreemrechtse verzet tegen een ondemocratische instelling als de monarchie heeft niet bepaald als doel om het te vervangen door een democratischer stelsel.

Met een tegenbetoging willen we de ruimte voor extreemrechts beperken. Om hun haatmars volledig te stoppen op basis van mobilisatie, moeten we een stevige krachtsverhouding uitbouwen. De jaarlijkse anti-NSV betoging wil daar een bijdrage tot leveren, het is sinds enige tijd de grootste jaarlijkse antifascistische actie in Vlaanderen. We willen de steun voor dit antifascistisch verzet niet beperken tot de activisten en overtuigden, maar trekken bewust naar zoveel mogelijk jongeren en werkenden om de publieke steun op te bouwen. In Berchem trekken we deur-aan-deur langs het parkoers, onder scholieren en studenten wordt intensief campagne gevoerd.

Werk mee met de anti-NSV campagne zodat de studenten van het Vlaams Belang en hun extreemrechtse medestanders de straten van Antwerpen niet voor hen alleen hebben en wekenlang de druk van een sterke antifascistische campagne voelen. Dat zal hun mogelijkheden beperken en de drempel voor deelname aan hun haatmars verhogen. Op basis van onze mobilisatie kunnen we ook het antifascistisch verzet versterken zodat we stappen vooruit kunnen zetten om extreemrechts terug te dringen tot de plaats waar het thuishoort: op de donkerste bladzijden van de geschiedenisboekjes.

Blokbuster