Antwerpen maakt zich op voor anti-NSV betoging

Morgen wordt in Antwerpen betoogd tegen extreemrechts. Op het ogenblik dat de extreemrechtse fauna en flora aan de Stadswaag verzamelen, zullen linkse jongeren en syndicalisten in Berchem een strijdbare optocht houden. In de aanloop naar deze betoging spraken we met Mathias van de Actief Linkse Studenten in Antwerpen en Geert Cool, de woordvoerder van Blokbuster.

Hoe loopt de campagne in Antwerpen?

Mathias: “Voor ons is het natuurlijk een hele uitdaging om met een beperkte ploeg een dergelijke betoging in elkaar te steken. Er zijn enorme inspanningen geleverd om de campagne bekend te maken en de discussie met jongeren en werkenden te voeren. Daarbij viel het op dat er een grote openheid was voor onze standpunten en onze organisatie. Op een publieke vergadering eind februari waren we met een 35-tal aanwezigen. We hebben de afgelopen dagen iedere dag campagne gevoerd.

“Wellicht speelt de steun voor onze campagne een rol in het verder ondermijnen van het zelfvertrouwen van extreemrechts. De NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, laat zich amper zien. In die zin hebben we met de antifascistische campagne nog voor de betoging van donderdag een overwinning geboekt. We hebben de ruimte voor extreemrechts beperkt en dat zie je aan de Antwerpse universiteit.”

Is zo’n betoging nog belangrijk als de NSV zelf weinig activiteit onderneemt?

Mathias: “Ja natuurlijk. Als extreemrechts open doelkansen aangeboden krijgt, hoeft het deze maar binnen te koppen. Het opbouwen van zelfvertrouwen voor extreemrechts is een proces. In oktober 2009 zagen we tot wat dit kan leiden. Een gemaskerde groep extreemrechtse militanten probeerde een vergadering van de Actief Linkse Studenten fysiek te verhinderen. Dat was hen niet gelukt, maar het toonde waar extreemrechts voor staat. Toen gebeurde de aanval in naam van ‘Autonome Kameraden’, maar het was duidelijk dat het om NSV’ers ging met een actie die ook door VB’ers werd toegejuicht. Moesten we dat geweld niet gestopt hebben, dan was het vandaag heel moeilijk geweest om links nog te organiseren aan de unief.

“We zien pogingen van extreemrechts om zich opnieuw op te bouwen. Eind vorig jaar was er nog een internationale NSV-meeting in Antwerpen met onder meer een spreker van Casa Pound, een organisatie die zichzelf als fascistisch omschrijft. Zelfs het Vlaams Belang vond dat het wat te ver ging en sloot haar lokalen voor deze bijeenkomst waardoor de NSV moest uitwijken naar ‘De Bengel’. Moest er geen antifascistisch protest geweest zijn, dan was die meeting gewoon aan de Leuvense universiteit doorgegaan. Met de betoging eisen we overigens ook dat de erkenning aan de Antwerpse universiteit wordt ingetrokken.”

Geert: “De NSV heeft het ook moeilijk omwille van de politieke situatie in ons land. Met het Vlaams Belang dat in de peilingen terrein blijft prijsgeven en de N-VA die hoge toppen scheert, is er logischerwijze ook binnen de NSV discussie. Enkelen zijn enthousiast over de N-VA, anderen blijven de eigen partij trouw. Het leidt tot een zekere spanning die de slagkracht van NSV niet ten goede komt.

“Het is echter te vroeg om de NSV of meer algemeen extreemrechts onder jongeren of bij verkiezingen af te schrijven. Bij de Europese verkiezingen van mei zullen diverse radicale extreemrechtsen verkozen raken. Mogelijk raakt een NPD’er uit Duitsland verkozen, Gouden Dageraad staat op mogelijk drie zetels. En zowel het Franse FN als het Nederlandse PVV van Wilders staan op electorale winst. Het Franse FN was electoraal ooit bijna afgeschreven, sommigen dachten dat Sarkozy met ‘deftig’ rechts de weg voor het FN had afgesloten. Achteraf gezien blijkt dat Sarkozy racisme aanvaardbaarder heeft gemaakt en met zijn besparingsbeleid de boulevard voor Marine Le Pen enkel vergroot heeft.”

De anti-NSV betogingen zijn inmiddels een traditie. Telkens opnieuw wordt de slogan ‘Jobs, geen racisme’ gebruikt. Is het geen tijd om die slogan aan te passen?

Geert: “Die slogan is vandaag meer dan ooit actueel. Het is een uitdrukking van het strijdbare antifascisme dat wij naar voor willen brengen. Als we zien hoe de gevolgen van de crisis leiden tot de opmars van gevaarlijke groepen als Gouden Dageraad in Griekenland of zelfs het opnemen van de lokale variant van Gouden Dageraad in de nieuwe regering van Oekraïne, dan is het evident dat we de voedingsbodem van extreemrechts moeten aanpakken met een sociaal alternatief.

“De traditie van strijdbare anti-NSV-betogingen is de afgelopen 20 jaar ontstaan, sinds de heropstart van NSV-betogingen begin jaren 1990 en tegen de achtergrond van de toenmalige antifascistische beweging die vele tientallen jongeren op de been bracht. Er is in die tijd vaak discussie geweest over het soort acties en eisen dat nodig was. Sommigen hielden het liever op symbolisch en vaag protest. Anderen dachten dat een veldslag organiseren ons zou vooruithelpen. Die modellen hebben geen stand gehouden. Een strijdbare betoging met een sociaal programma, dat is de traditie waarmee Blokbuster het verzet tegen extreemrechts de afgelopen 20 jaar heeft versterkt, ook op ogenblikken dat we er alleen voor stonden.”

Mathias: “Met een kwart van de Antwerpse jongeren die geen werk vindt, kennen we ook hier bijna Zuid-Europese toestanden. Met de enorme tekorten op sociaal vlak, een gebrek aan scholen en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren, zijn er spanningen. De gevestigde politici doen daar nog een schep bovenop door te benadrukken wat ons verdeelt, denk maar aan het hoofddoekenverbod. Daar tegenover blijven wij hetgeen ons verenigt naar voor brengen. De slogan ‘Jobs, geen racisme’ is effectief actueler dan ooit en zeker in de Antwerpse context.”

Het platform voor de betoging richt zich ook tegen het besparingsbeleid en tegen de GAS-boetes. Wat heeft dat met de strijd tegen extreemrechts te maken?

Mathias: “Als we de voedingsbodem voor verdeeldheid en dus voor extreemrechts willen wegnemen, dan moeten we ons wel richten tegen het besparingsbeleid dat tot zoveel tekorten leidt. De gevolgen van het huidige beleid van tekorten beperken zich niet tot een openheid voor racistische vooroordelen, seksisme of homofobie. Het leidt ook tot een toenemende repressie waarbij vooral jongeren worden geviseerd maar ook contestatie in het algemeen aangepakt wordt. Het is in dat kader dat de GAS-boetes van belang zijn.”

Geert: “Door ons te verzetten tegen de GAS-boetes maken we duidelijk dat deze geen antwoord vormen. Soms wordt wel eens geopperd dat pakweg seksisme op straat met GAS-boetes kan bestreden worden. Dat is een totaal verkeerd idee. Sociale problemen los je op met een sociaal beleid, niet met een repressief strafbeleid. Als de gevestigde politici vandaag GAS-boetes en andere vormen van repressie nodig hebben, is het omdat hun eigen autoriteit afbrokkelt. Dat opent overigens ook ruimte voor snelle electorale verschuivingen waarin ook het Vlaams Belang of andere racistische krachten op termijn gebruik van kunnen maken.”

Wat verwachten jullie van de betoging?

Mathias: “De betoging is natuurlijk het sluitstuk van een intensieve campagne en dus hopen we op een goede opkomst. We hopen met meer dan de NSV te zijn en zullen door een volkse buurt in Berchem trekken met duidelijke slogans.”

Geert: “Er is steun gekomen van verschillende organisaties, zowel van radicaal-links als van de Jongsocialisten en Comac. Uit syndicale hoek is er de enorm belangrijke oproep van Syndicalisten tegen Fascisme. We hopen met dit diverse publiek ook de discussie te kunnen aangaan over hoe we na de komende verkiezingen kunnen bouwen aan een front van verzet tegen de besparingsgolf die er staat aan te komen. Dat verzet zal in grote mate bepalend zijn voor de positie van zowel de werkende bevolking en de jongeren als voor de mogelijkheden van extreemrechts.”