Arme studenten zijn luiaards. Conservatieve studenten blijven provoceren

KVHV Gent op bezoek bij Jobbik in Hongarije. Als de Antwerpse KVHV’er Wouter Jambon alle media haalt met zijn uitspraken over elitevorming en zijn steun aan het asociale voorstel om de toegang tot het hoger onderwijs te beperken door een hoge financiële drempel, dan kunnen zijn Gentse medestanders niet achterblijven. Amper bekomen van het bezoek aan Boedapest onder leiding van de neonazi’s van Jobbik, lanceerde de Gentse KVHV-verantwoordelijke Marnik Willems zijn standpunt.

We citeren: “Iedere student die niet in staat is om 1.500 euro te verdienen doorheen het academiejaar is een luiaard of een geldverspiller. Zelfs met een lichte weekendjob zou een student zelf uit de kosten moeten kunnen raken. Daarenboven is het geld dat door menig student uitgegeven wordt aan drank en allerhande drugs een perfect voorbeeld van een gebrek aan verantwoordelijkheid. Iemand die niet in staat is om het inschrijvingsgeld van 1.500 euro bijeen te krijgen op een jaar tijd demonstreert niet de nodige attitude of werkethiek die men zou verwachten van iemand die wenst deel uit te maken van een intellectuele elite.”

Wie arm is en tijd voor zijn of haar studies nodig heeft, verdient het volgens het KVHV niet om hoger onderwijs te genieten. De studenten moeten dus besparen en als het van het KVHV afhangt ook het personeel. Zo stelt de Gentse KVHV’er voor om de studentenrestaurants af te schaffen.

Dit soort asocialen meent van zichzelf dat ze tot de “intellectuele elite” behoren. Ze staan te juichen terwijl iedere vorm van openbare dienstverlening wordt afgebroken. Dat ons onderwijs sociale ongelijkheid sterker bevestigt en in stand houdt dan in de meeste buurlanden, is voor deze reactionairen geen probleem. Sociale ongelijkheid vinden ze immers top, zolang ze zelf maar de illusie hebben dat ze ergens bovenaan staan.

De kloof tussen arm en rijk is vandaag bijzonder groot. Terwijl de rijkste 1% op een enorme berg geld zit en dit nog liever in belastingparadijzen oppot dan in de economie te investeren, komt de armste 99% van de bevolking steeds meer in de problemen. Een groeiend deel van die laatste groep beseft steeds meer dat er een klassenstrijd wordt gevoerd maar dat momenteel vooral de 1% rijksten daarin actief zijn. Een kleine maar luidruchtige minderheid van voornamelijk kleinburgerlijke elementen hoopt aansluiting te vinden bij de allerrijksten en probeert hen te overtreffen inzake asociaal opbod. Het is in dat kader dat we het KVHV moeten zien.

Voorlopig heeft deze stroming electoraal de wind in de zeilen. Maar oplossingen worden er niet geboden, de economische problemen blijven duren en de groeiende kloof tussen arm en rijk versterken met harde besparingen dreigt te leiden tot sociale onrust. Als er vanuit die terechte onrust wordt gewerkt aan een offensieve strijd die zowel op syndicaal als politiek vlak wordt gevoerd en daarbij alternatieven naar voor schuift op het kapitalisme, is het mogelijk om de roepende kleinburgerij ook electoraal tot zijn ware proporties te herleiden.

Jongeren kunnen het voortouw nemen in het organiseren van het verzet, ze kunnen de dynamische factor zijn die het vertrouwen in protest vestigen. In het nieuwe academiejaar zullen de Actief Linkse Studenten alvast mee de strijd tegen de asociale voorstellen helpen uitbouwen. Wij zeggen neen aan een verhoging van het inschrijvingsgeld en pleiten voor gratis en degelijk hoger onderwijs door een drastische verhoging van de publieke middelen hiervoor.