Haalt Pegida Vlaanderen zijn eerste actie?

2 februari in Wenen. Duizenden antifascisten betogen. Pegida krijgt amper 250 aanhangers op de been. Als dit in Wenen kan, moet het ook in Antwerpen mogelijk zijn.
2 februari in Wenen. Duizenden antifascisten betogen. Pegida krijgt amper 250 aanhangers op de been. Als dit in Wenen kan, moet het ook in Antwerpen mogelijk zijn.

Het zag er veelbelovend uit voor het Vlaams Belang. Een lokale betoging tegen ‘islamisering’ in Dresden, een stad waar amper migranten wonen, groeide rond de jaarwisseling uit tot een hype. De betoging zelf werd groter en bracht tot 25.000 mensen op de been. De tegenbetogingen waren al snel veel groter en binnen het organiserende Pegida doken problemen op. Enkele initiatiefnemers bleken nogal aangebrand te zijn.

Maar het Vlaams Belang zag er even een gouden kans in om op de golf van Pegida mee te surfen en het antimigrantenprotest naar ons land te brengen. Waar het Vlaams Belang vandaag amper nog aan de bak komt, genoot Pegida even van een enorme mediabelangstelling. Daar was het voor het Vlaams Belang natuurlijk ook om te doen. Het duurde niet lang of ‘Pegida Vlaanderen’ werd opgezet.

De problemen die Pegida in Duitsland kende, bleken ook bij ons te bestaan. Na Voorpost-militant Hans Dubois heeft nu ook Wim Van Rooy ontslag genomen als woordvoerder van Pegida Vlaanderen. Die groep is toe aan de derde woordvoerder op een maand tijd en dan moet de eerste actie nog komen.

De eerste geplande actie eind januari werd door het stadsbestuur van Antwerpen verboden. Wij formuleerden daar bedenkingen bij, een betogingsverbod is een gevaarlijk precedent. (zie: http://www.socialisme.be/nl/21682/betogingsverbod-in-antwerpen-is-een-gevaarlijk-precedent). Hierop werd een nieuwe datum geprikt op 23 februari. De verlenging van het terreurniveau 3 zorgde ervoor dat ook deze nieuwe datum niet werd behouden. Voorlopig kondigt Pegida aan dat het op 2 maart zal betogen. Er wordt aan toegevoegd dat dit sowieso zal gebeuren, met of zonder toelating van de stad Antwerpen.

Mogelijk kan de opstelling van N-VA-burgemeester De Wever deels verklaard worden door de moeilijke evenwichtsoefening die zijn eigen partij moet maken in zijn verhouding tot Pegida. Een interne nota verklaarde dat de uitgangspunten en eisen van Pegida niet onredelijk zijn, maar dat N-VA’ers toch werden aangemoedigd om niet aan Pegida Vlaanderen deel te nemen omdat het weleens kan geleid worden door dubieuze figuren. Lees: het zal tegen ons gebruikt worden als we op een actie van het Vlaams Belang zijn.

Het uitstel zorgt er alleszins voor dat het momentum verloren is gegaan. Pegida is in Duitsland uit elkaar gevallen. In ons land had de eerste mobilisatie tegen Pegida Vlaanderen bijzonder groot kunnen worden, er was immers een uitstekende oproep van Hart boven Hard die breed gedragen werd. Voor de tweede tegenactie was het enthousiasme al iets beperkter. Het uiteenvallen van Pegida in Duitsland en het wel erg openlijke Vlaams Belang karakter van Pegida Vlaanderen dragen daartoe bij.

Het betekent echter niet dat we de actie van Pegida Vlaanderen zomaar mogen laten passeren. We mogen geen ruimte geven aan racisten die een haatmars tegen migranten willen organiseren. Onder de 176 mensen die op Facebook aangaven dat ze naar de actie van Pegida Vlaanderen zullen gaan, vinden we niet alleen Vlaams Belangers maar ook radicalere elementen. Vaste waarde op dergelijke acties is de Nederlandse neonazi Ben van der Kooi, ooit veroordeeld wegens brandstichting aan een moskee, die op zijn facebookpagina het bericht ‘Drie moslimstudenten vermoord door Amerikaan’ opleukt met volgende mededeling: “Maar drie? Dat schiet niet op hé. Alles beter als nul natuurlijk.” Laten we dit soort figuren zomaar onze straten innemen?

Een tegenactie is dus nodig. We hopen dat een naar 2 maart aangepaste oproep van Hart boven Hard breed verspreid zal worden. Het is mogelijk om van de tegenmobilisatie een succes te maken. Blokbuster zal alleszins mobiliseren onder jongeren en dit onder het motto ‘Tegen haat en terreur: solidariteit’. Mogelijk zal Pegida Vlaanderen zijn eerste actie niet halen, maar in afwachting dat het initiatief volledig van het toneel verdwijnt, moeten we onze mobilisatie verder opvoeren!