NSV: in 2013 tegen “Europese eenheidsworst”, in 2015 voor Europees leger…

Betoog mee in Gent op 12 maart. Facebook evenement

Dat het thema van de NSV-betoging er voor extreemrechts niets toe doet, is al langer geweten. Toch proberen NSV’ers elk jaar opnieuw om wat verwarring te zaaien door zich antikapitalistisch voor te doen of door linkse standpunten te parafraseren, uiteraard nadat ze ontdaan zijn van hun inhoud.

Dit jaar betoogt de NSV tegen de NAVO-oorlogsmachine en voor een Europees leger. Dat laatste is nogal verwonderlijk aangezien NSV in 2013 nog betoogde tegen de “grote Europese eenheidsworst.” Het project van een Europees leger, fanatiek verdedigd door de grootste voorstanders van het Europa van het kapitaal, duikt dit jaar plots op als eis van NSV. Wat wordt het volgend jaar, een betoging voor de NAVO?

Waar de eerste versie van de NSV-affiche het verzet tegen de NAVO nog centraal stelde, werd dit nadien het pleidooi voor een Europees leger. Naar eigen zeggen is NSV gekant tegen de NAVO omdat het onder Amerikaanse leiding staat en instabiliteit aanricht in Rusland en het Midden-Oosten. Een Europees leger dat “onze Europese beschavingsgemeenschap” verdedigt, zou daar een alternatief op vormen. Extreemrechts dat spreekt over een ‘beschavingsgemeenschap’ is wat vreemd. Gebral van nazistische liederen en het ophemelen van straatgeweld is alvast de versie ervan die NSV en co lieten optekenen bij de sluiting van hun Antwerpse stamcafé.

Het plots ontdekte anti-imperialisme is eveneens vreemd. Toen de VS met een bereidwillige coalitie Afghanistan binnenviel, stond extreemrechts vooraan om dit te steunen. Het protest tegen de oorlog in Irak deden ze af minachtend af. Meer nog, aan de extreme rechterzijde werden zowel de oorlog in Afghanistan als die in Irak actief ondersteund. Zo hield Filip Dewinter met zijn troepen in Antwerpen in 2001 een actie om te protesteren tegen… een anti-oorlogsactie. Onder het veelzeggende “Bush heeft gelijk” voerde het Vlaams Belang actie. Zal Dewinter dit jaar mee opstappen in de NSV-betoging? Ten tijde van de oorlog in Irak verzette huidig NPD-medewerker en voortrekker van Pegida Vlaanderen Rob Verreycken zich tegen het anti-oorlogsverzet en merkte hij zelfs op: “Ik aanvaard niet graag de VS als ‘kernstaat’ van onze beschaving, maar ik moet wel erkennen dat de VS op dit ogenblik door haar eendracht, culturele en taalkundige samenhang en belichaming van uit Europa geërfde waarden inderdaad het grootste aandeel heeft in het Westerse blok.” Zal Rob Verreycken dit jaar mee opstappen in de NSV-betoging?

Natuurlijk zal NSV opwerpen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de standpunten van hun voorgangers. Maar er zit wel degelijk een constante in. De rechtse reactionairen vertrekken nooit van de belangen van de meerderheid van de bevolking, niet in eigen land en niet op het internationale terrein. Van de vroegere steun aan reactionaire oorlogsvoerders als Bush naar de huidige NSV-steun aan reactionaire oorlogsvoerders als Poetin is misschien wel een overstap naar een ander kamp, maar de essentie blijft dezelfde: er wordt steun gegeven aan reactionaire oorlogsvoerders.

Sommigen merken op dat een tegenbetoging met slogans als ‘Tegen haat en terreur: solidariteit’ en ‘Jobs, geen racisme’ voorbijgaat aan het thema van de NSV-betoging. Zoals eerder opgemerkt is het thema van de NSV-betoging slechts een excuus om de extreemrechtse troepen te verzamelen en slogans te laten roepen tegen syndicalisten, linkse militanten en migranten. Het excuus van de racistische haatmars heeft op zich weinig belang. Het is wel nuttig dat we opmerken wij wel consequent ingegaan zijn tegen elke reactionaire stroming en tegen de oorlogen van Bush en co. Vandaar overigens ook ons verzet tegen het project van een Europees leger dat door de grootste voorstanders van het huidige Europa van het kapitaal wordt verdedigd.

En het is belangrijk dat we ons anti-imperialisme inhoud geven door op te komen voor een alternatief op de huidige samenleving. Dat doen we met slogans als ‘Jobs, geen racisme’ die nadruk leggen op hetgeen ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt en die aangeven dat we opkomen voor een samenleving zonder tekorten en uitbuiting. Om iedereen een degelijke toekomst aan te bieden met werk, huisvesting, openbare diensten, … in een context van vrede en samenwerking moeten we breken met het kapitalisme en ingaan tegen elke reactionaire stroming die een complicatie wil opwerpen in onze strijd. De rechtse reactionairen richten zich niet tegen de verantwoordelijken van de huidige crisis, voor hen zijn dat niet de bankiers en speculanten maar de migranten. Het doel van hun racistische retoriek is duidelijk: ons verzet verdelen.

Op 12 maart protesteren we tegen de haatmars van NSV en co. We willen de ruimte die ze krijgen voor hun boodschap van verdeeldheid zoveel mogelijk beperken. Dat kunnen we door te mobiliseren, campagne te voeren en met een grote groep op straat te komen. Doe mee!