Extreemrechts verhindert meeting aan Ugent – reactie Actief Linkse Studenten

kvhvgentVorige donderdag kwamen leden van KVHV een meeting van de ALS verstoren en de aanwezigen intimideren. We schreven een open brief aan de rector en willen iedereen vragen om die door te sturen naar rector Anne De Paepe via rector@ugent.be met een kopie naar actieflinksgent@hotmail.com. Deel dit vooral massaal en tot donderdag!

Open Brief van de Actief Linkse Studenten (ALS) aan het bestuur en de studenten van de Ugent

Stop rechtse intimidatie aan de Ugent!

Op donderdagavond 5 maart had ALS-Gent een meeting voorzien in een leslokaal in de Blandijn. Het doel van de meeting was om in detail de eerste periode van de linkse regering in Griekenland te bespreken en meer algemeen de groeiende mogelijkheden en kansen voor links in Europa. Dit was blijkbaar niet naar de zin van extreemrechts. Eerder op de week probeerden leden van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) een soortgelijke meeting in Leuven te verstoren. Onder het mom dat ze kwamen ‘discussiëren’ wilden ze alle aanwezigen filmen en de bijeenkomst verstoren. Het gaf de Gentse afdeling van KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) de inspiratie om hetzelfde te doen met een 20-tal militanten. Ze kwamen in vol ornaat, met petjes en lintjes, naar het lokaal waar de meeting voorzien was.

Ook nu werd het excuus gebruikt dat ze kwamen ‘debatteren’. Blijkbaar is ‘debatteren’ volgens KVHV iets wat je doet door jezelf met 20 mensen en camera’s uit te nodigen om het vervolgens op agressieve wijze enkel over de zogenaamde openbaarheid van het ‘debat’ te hebben waarmee meteen de eigen inbreuken op het recht op privacy worden toegedekt. Er werd geen rekening gehouden met de uitdrukkelijke wens van verschillende leden van ALS om niet gefilmd te worden. De opnames werden niet gestopt en er verscheen een montage van de beelden met vermelding van twee namen van ALS-leden op de blog van KVHV en op sociale media. KVHV kwam duidelijk niet om te debatteren maar enkel om te intimideren en ging meteen over tot een flagrante schending van het recht op privacy van de aanwezige ALS-leden. Uiteraard hebben we dit niet aanvaard. De security kwam ter plaatse maar de KVHV’ers weigerden te vertrekken. Hierop besloten we om de meeting af te lassen. Ons democratisch recht op vereniging werd ons ontzegd door de intimidatie van extreemrechts. Onder het mom van ‘debat’ wordt ons democratisch recht op een echt debat ingeperkt.

De Actief Linkse Studenten staan steeds open voor debatten, ook met mensen wiens mening mijlenver van de onze verwijderd is. Maar een debat organiseer je in plaats van het onaangekondigd en zonder wederzijdse instemming op te dringen. Anders kom je niet verder dan gekibbel zonder veel inhoud. Misschien dat ze in KVHV-kringen inzake ‘debatten’ enkel gekibbel gewoon zijn, maar wij geven de voorkeur aan inhoudsvolle debatten. Denk maar aan het ‘groot stakingsdebat’ dat we twee jaar geleden hielden met Marc De Vos (directeur van Itinera) en Geert Moerman (van VOKA). Vorig academiejaar hielden we een debat over ‘het einde van het neoliberalisme’ met Dirk Verhofstadt (Liberales) en Bart Haeck (De Tijd). Gezien de ervaringen met de pure intimidatie en de openlijk agressieve, homofobe en seksistische opstelling van KVHV zijn wij niet geïnteresseerd in een ‘debat’ met hen, dit zou immers slechts een dovemansgesprek zijn. Dat een gekend kopstuk van KVHV zoals Wouter Jambon deelneemt aan ‘aangebrande’ feestjes zoals de afsluitende avond van café ‘De Leeuw Van Vlaanderen’ waar antisemitische gezangen weerklonken, maakt het er niet beter op. Van mensen die hopen dat “weldra de oven weer zal branden” (zie dit artikel: http://www.socialisme.be/…/weldra-zal-de-oven-branden-het-e…), hebben wij geen lessen inzake ‘democratie’ te krijgen.

Met deze beschamende actie is KVHV niet aan zijn proefstuk toe. Eerder werd hetzelfde gedaan met een antiracistische activiteit van onder meer Comac. Eind vorig jaar trokken KVHV’ers naar het station om een stakingspiket te intimideren. Ze schopten er bengaals vuur om, achtervolgden individuen naar hun wagen en gooiden met waterballonnen. Een van de KVHV-militanten die daarbij betrokken was, herkenden we afgelopen donderdag opnieuw. Ook aan het studentenpiket aan de Blandijn tijdens de nationale staking kwam KVHV agressief tussenbeide. Er werden eerder valse verklaringen bij de politie ingediend, onder meer tegen de Gentse ALS-voorzitter. Nu er een rechtse provocatieregering aan de macht is, denkt reactionair rechts onder de studenten dat alles gepermitteerd is. Elke tegenstander van het kibbelkabinet wordt met alle mogelijke middelen bestreden en dat in naam van de ‘democratie’.

We begrijpen dat reactionair rechts gefrustreerd is omdat de rechtse regering niet zomaar wegkomt met het asociale besparingsbeleid dat op hard verzet van onderuit botst met na het eerste actieplan van de vakbonden in de ‘hete herfst’ nu ook de eerste stappen in wat een ‘vurig voorjaar’ kan worden. De Belgische Thatchers komen overigens rijkelijk laat aan zet, de pendule in Europa gaat naar links met een groeiende zoektocht naar alternatieven op het falende besparingsbeleid. Wellicht daarom dat net een meeting over Griekenland als doelwit werd gekozen?

De zelfverklaarde “elitevormende gemeenschap” KVHV aarzelt niet om op basis van leugens (zoals de valse beschuldigingen tegen de Gentse ALS-voorzitter) of met een agressieve opstelling andersdenkenden monddood te maken. Zo stond KVHV samen met de vrienden van Jong-N-VA en NSV vooraan in de poging tot uitsluiting van ALS uit het PFK (Politiek Filosofisch Konvent, de koepel van erkende politieke studentenorganisaties aan de Ugent), waartegen we een beroep indienden dat alvast gesteund wordt door de Sociale Raad.

De Actief Linkse Studenten veroordelen de inbreuk op hun democratisch recht van vereniging. We vragen het bestuur van de Gentse universiteit om stappen te ondernemen tegen de ondemocratische praktijken van extreemrechts. Om extreemrechts van antwoord te dienen, kunnen we het beste beroep doen op onze eigen krachten. We roepen studenten op om deel te nemen aan de betoging ‘Tegen haat en terreur: solidariteit’ van komende donderdag 12 maart (afspraak om 19u aan de Ledeganck). Met een sterke mobilisatie kunnen we extreemrechts terug in een defensievere positie dwingen en duidelijk maken dat hun haat en intimidatie geïsoleerd staan onder studenten.