Rechtse jongeren van N-VA richten zich eens te meer tegen zwaksten

Tegen wie halen rechtse studenten uit? Niet tegen het establishment of tegen wie verantwoordelijk is voor een asociaal beleid dat leidt tot toenemende problemen. Neen, er zijn gemakkelijker doelwitten: de zwaksten in de samenleving. Het is de logica van pesten: zwakkeren eruit pikken en die vervolgens steeds driester aanpakken. Bij Jong N-VA is het niet anders. Aan de VUB kwam deze groep in opspraak na het stelen van spandoeken van mensen-zonder-papieren.

Artikel overgenomen vanop blokbuster.be

Sinds enkele maanden voeren mensen-zonder-papieren actie in Brussel. Het begon in de Begijnhofkerk en kende uitbreiding aan de ULB en de VUB. Tientallen mensen-zonder-papieren eisen met die politieke bezettingsacties een regularisatie. Ze leven en werken hier in de illegaliteit, wat niet alleen druk zet op hun eigen leven en toekomstperspectief maar op de hele samenleving. Lage lonen worden uitgespeeld om alle lonen van werkenden naar beneden te trekken. Illegale levensomstandigheden beperken toegang tot gezondheidszorg. Nochtans weten we dat alle bevolkingsgroepen moeten bereikt worden door vaccinatiecampagnes opdat de pandemie efficiënt kan bestreden worden. De acties van de mensen-zonder-papieren zijn de afgelopen maanden opgevoerd en kunnen op een brede steun rekenen.

Niet zo bij de rechterzijde. Jong N-VA is sinds kort erkend aan de VUB en toont meteen waar het voor staat. Voorzitter Van de Bruaene ging met ondervoorzitter Celik over tot het stelen van spandoeken van de mensen-zonder-papieren aan de VUB. Ze waren daar in interne online gesprekken bijzonder trots op. Het is pas toen de feiten bekend raakten dat er excuses volgden. Wat N-VA betreft volstaat dat. Geen straffen, zelfs geen pedagogische tik, voor de eigen jongeren. Dat is een wel erg slappe reactie op diefstal. Is rechts onderhevig aan opstoten van ongebreidelde permessiviteit?

Dit is geen geïsoleerd incident. Eerder kwamen rechtse studenten in opspraak met de neonazistische activiteiten van Schild & Vrienden, waar (bestuurs-)leden van Jong N-VA bij betrokken waren. Daar was haat en neerkijken op al wie het moeilijk heeft de normale gang van zaken. Ook bij het schandaal van de studentenclub Reuzegom, die bekend stond voor haat tegen migranten en gewone werkenden, waren N-VA-leden betrokken. Het is een constante: haat tegen de ‘minderen in de kapitalistische orde’ zit ingebakken in de gefrustreerde Vlaamse kleinburgerij die zichzelf als een ‘elite’ ziet.

Recent werd de groep van Jong N-VA van de VUB ontvangen door Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams parlementslid Annabel Tarvernier. Zij mogen op beide oren slapen: hun politieke opvolging is verzekerd. Het politieke beleid van N-VA en andere rechtse krachten is steeds gebaseerd op het aanpakken van de zwaksten in het kader van verdeeldheid, om zo de belangen van de superrijken beter te dienen. Naarmate het asociale beleid van de federale regering-Michel-De Wever steeds meer onder vuur kwam te liggen door gehate maatregelen als de verhoging van de pensioenleeftijd of de indexsprong die onze lonen onder vuur nam, deed de N-VA steeds meer beroep op anti-migrantenretoriek. Van de ‘dansende moslims’ die Jambon meende te zien tot het brutale anti-vluchtelingenbeleid van Theo Francken. Van de jacht op de leefloners tot doorgedreven controle op wie een inkomensgarantie-uitkering bovenop een onleefbaar pensioen krijgt: de rechterzijde weet er steeds de zwaksten uit te kiezen en N-VA staat daarbij steeds vooraan.

Het beste antwoord op de haat tegenover mensen-zonder-papieren, migranten, leefloners, gewone werkenden … is solidariteit en strijd voor onze gezamenlijke belangen. Actief opkomen voor een regularisatie van mensen-zonder-papieren, maar ook voor hogere lonen en minstens 14 euro per uur, betaalbare huisvesting, leefbare uitkeringen, massale publieke investeringen in onderwijs en zorg en tal van andere eisen, is hoe we elke poging tot het zaaien van verdeeldheid en haat kunnen afblokken en met een tegenoffensief beantwoorden.