Schandalige razzia tegen mensen-zonder-papieren. Geen recht op actievoeren in Brussel

In Brussel is een schandalige razzia doorgegaan tegen mensen-zonder-papieren die actie voerden voor een menselijker asielbeleid. 148 betogers werden opgepakt voor de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Daaronder zowat de helft mensen-zonder-papieren naast een tiental studenten van de ULB (waaronder verschillende activisten van ALS) en een 30-tal andere betogers.

 

De betoging ging uit van de mensen-zonder-papieren die momenteel actie voeren aan de ULB en daarbij gesteund worden door een groep studenten, waaronder de Actief Linkse Studenten aan de ULB. Er werd gisteren nogmaals betoogd om te protesteren tegen het huidige repressieve asielbeleid.

De Brusselse politie besloot echter dat het geen democratisch recht op actievoeren zou erkennen en pakte 148 mensen op. Er was geen enkele waarschuwing, er werd onmiddellijk tot arrestaties overgegaan. De politie dreigde ermee om alle mensen-zonder-papieren die waren opgepakt over te brengen naar gesloten asielcentra om ze uit te wijzen. Als de autoriteiten geen antwoord hebben op de protestbeweging van mensen-zonder-papieren, probeert het de beweging het zwijgen op te leggen door de organisatoren ervan monddood te maken (en bovendien het leven zelf ook in gevaar te brengen met een eventuele uitwijzing).

Vaak gaat het om mensen die de miserie en het gebrek aan democratische rechten in hun land ontvlucht zijn. Hier vinden ze echter een zelfde lot: miserie, werkloosheid en niet eens een recht om actie te voeren. Wie zijn of haar mening durft uiten, dreigt onmiddellijk in een kamp opgesloten te worden om gedeporteerd te worden. Niet toevallig is dat ook waartoe het Vlaams Belang opriep bij eerdere acties van mensen-zonder-papieren.

In de cellen in de buurt van het Justitiepaleis werd een onderscheid gemaakt tussen activisten met en deze zonder papieren. De activisten met papieren werden geleidelijk aan vrijgelaten. Wij spraken met een LSP-lid die eveneens urenlang vastzat en die diep geschokt was. “Is dat democratie in ons land?”, vroeg hij zich af. Onder de opgepakten waren er niet enkel de mensen-zonder-papieren maar ook de studenten die hun acties ondersteunen aan de ULB. Qua criminalisering kan dit tellen: wie durft op te komen tegen het asielbeleid in dit land wordt behandeld als een criminele misdadiger.

De mensen-zonder-papieren dreigen overgebracht te worden naar gesloten centra met het oog op een uitwijzing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de PS. Burgemeester Thielemans (PS) van Brussel liet weten dat de betoging geen toelating had (wat overigens niet klopt!) en dat de veiligheid in het gedrang kwam. Hij gaf met andere woorden bevel om tot de razzia over te gaan. Hiermee voert de PS het beleid door dat het VB zou willen doorvoeren. De enigen die hiermee tevreden zullen zijn, moeten we ook bij het Vlaams Belang zoeken.

Bij de politie en de gemeente wordt gesteld dat het de Dienst Vreemdelingenzaken is die de zaken in handen nam. Eerst beloofde de stad Brussel dat iedereen zou worden vrijgelaten, maar de mensen-zonder-papieren waren intussen reeds overgedragen aan de controle van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat is natuurlijk een flauw excuus om de medewerking aan de razzia te minimaliseren. Het doel is en blijft het onthoofden en in de kiem smoren van de beweging die zich verzet tegen het huidige asielbeleid. Dat is de enige reden waarom 148 mensen werden opgepakt en gecriminaliseerd. Indien dit zomaar kan passeren, wordt verzet tegen het asielbeleid zo goed als onmogelijk voor mensen-zonder-papieren. Deze repressie zal echter wel leiden tot een groter verzet onder de rest van de bevolking. Wij zullen onze verantwoordelijkheid opnemen en mee protesteren.

Deze nacht werd heel de nacht geprotesteerd. We eisen dat de Dienst Vreemdelingenzaken de mensen-zonder-papieren onmiddellijk vrijlaat en erkent dat er een recht op actievoeren is. Autoriteiten die niet toelaten dat hun beleid wordt betwist, horen eerder thuis in de derde wereld landen die werden ontvlucht door de mensen-zonder-papieren. Ayatollah Khomeini of het Chinese regime zouden trots zijn op de wijze waarop deze vorm van dissidentie werd aangepakt…

 


 

Het kan ook anders: vorige week nog was er een vreedzame manifestatie…

Op 24 april werd op de campus van de ULB actie gevoerd door studenten en mensen-zonder-papieren. Zowat 400 betogers namen deel aan deze actie die werd opgezet door het Actie- en Steuncomité. De Actief Linkse Studenten aan de ULB zijn bijzonder actief in dit comité en ondersteunen van bij het begin de mensen-zonder-papieren die aan de ULB actie voeren. De betogers trokken naar de rector om zijn steun te vragen aan de acties, maar de rector weigerde de studenten en mensen-zonder-papieren te ontvangen. Hierop werd de Avenue Franklin Roosevelt even bezet.