Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Sinds enkele maanden laat de beweging van mensen zonder papieren continu van zich horen. In april vond een bezetting plaats in een ULB gebouw op de Buyl-laan. Al snel kwam een mobilisatie van de ALS op gang, niet enkel met de oprichting van een actie- en steun comité (CAS), maar ook door deel te nemen aan de beweging, solidariteit met mensen-zonder-papieren.

Maar de traditionele partijen (waaronder de PS) hebben al meermaals geprobeerd deze beweging te breken d.m.v. repressie dat hetzelfde uitwijzingsbeleid volgt dat tienduizenden mensen tot de illegaliteit veroordeelt. De sans-papiers leven van slechte, onderbetaalde jobs in het zwart en hebben geen enkele aanspraak op sociale zekerheid.

Grote delen van de kapitalistische economie duiken de illegaliteit in, wat leidt tot dalende lonen en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers binnen de legaliteit.

Wij zijn van mening dat de strijd van mensen-zonder-papieren gelegitimeerd is, want wanneer ze migreren naar ons land is dit om de eenvoudige reden dat multinationals en westerse regeringen de ellende in het zuiden creëren door het opleggen van hun wetten en regimes, die zeer vaak reactionair zijn. Bovendien zullen de imperialistische machten niet aarzelen om gebruik te maken van geweld of om zelfs oorlog te voeren om hun economische en politieke dominantie te verzekeren.

De mensen zonder papieren zullen enkel een overwinning kunnen behalen met de steun van een brede laag van de bevolking, en vooral die van de arbeidersbeweging en vakbonden. Jammer genoeg isoleren de wanhopige en zelfs suïcidale acties als de bezetting van kranen en hongerstakingen de beweging van mensen zonder papieren. We denken dat het noodzakelijk is studenten en werknemers, met of zonder papieren, te hermobiliseren om tot een overwinning te komen.