Standpunt van de Actief Linkse Studenten aan de VUB over de bezetting door mensen-zonder-papieren

Enkele weken geleden zijn vond er op de campus van de VUB een bezetting van mensen-zonder-papieren plaats. De bezetters waren afkomstig van de ULB en hoopten met hun actie vooral gehoor te vinden in Vlaanderen, voorheen kregen ze vooral gehoor langs Franstalige zijde. De actievoerders hopen de politieke druk op minister van migratie Turtelboom te verhogen. Er waren net voor de kerstvakantie enkele bijeenkomsten van studenten en personeelsleden waarop vooral de nadruk gelegd werd op praktische zaken als voedsel en infrastructuur, maar waar het innemen van een inhoudelijk standpunt echter afwezig was.

Waarom neemt ALS de kwestie van mensen zonder papieren op?

We zijn er met ALS van overtuigd dat niemand zijn land verlaat zonder daar een grondige reden voor te hebben. We vinden het dan ook ergens hypocriet dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen economische en politieke vluchtelingen.

In discussies hierover wordt er vaak verwezen naar de onmogelijkheid om mensen zonder papieren op te vangen wegens een gebrek aan middelen. Feit is dat al deze mensen reeds in België aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de bouwsector (om bijvoorbeeld het dak van het Koninklijk Paleis te repareren) de kuissector, voor diplomaten in bijvoorbeeld ambassades (of in het Conrad-hotel…). Voorbeelden hierover zijn er genoeg. Eigenlijk vormen deze mensen een “zwarte sector”, afgeschermd van de rest van de maatschappij. Deze afwezigheid van maatschappelijke erkenning zorgt ervoor dat er soms een toevlucht gezocht wordt tot praktijken als schijnhuwelijken en valse papieren en geeft de georganiseerde misdaad de gelegenheid hierop in te pikken. Hun bestaan in de illegaliteit maakt hen gemakkelijk slachtoffer van huisjesmelkers en kapitalisten die hen minder betalen en hen dus gebruiken om de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle Belgische werknemers te ondermijnen. In plaats van te stellen hoeveel deze mensen “kosten” kan men zich ook afvragen hoeveel huizen ze al gebouwd en gekuist hebben voor een hongerloon.

 

Niet voldoende middelen?

We stellen ons dan ook eerder de vraag wat er met de enorme bedrijfswinsten van de afgelopen jaren is gebeurd, we denken daarenboven dat het beter zou zijn om het geld van de fiscale fraude (dat volgens een studie van Mc Kinsey en VUB professor Michel Maus 30 miljard euro per jaar bedraagt, 3 keer het verwachte tekort op de begroting, en een 10 tal keer groter dan “sociale fraude”) te gebruiken voor maatschappelijk nuttige dingen. Bij dit soort zaken wordt er telkens op een politieke onwil gestoten. Roger De Clerck, de kapitalist die 18 jaar geleden werd aangeklaagd voor het plegen van fraude (400 miljoen euro belastingsgeld werd ontdoken, dit is 16 miljard oude Belgische franken!!!) werd recent een vergoeding toegekend van 30.000€ voor schade aan het imago… Deze omgekeerde Robin Hood steelt van de armen om vergoed te worden door de staat.

We denken dus wel degelijk dat er voldoende middelen aanwezig zijn in de maatschappij (en dus ook voor de opvang en integratie van mensen zonder papieren) maar dat alle politieke partijen een beleid voeren waar enkel bedrijven en grootaandeelhouders beter van worden en bewust de ware verantwoordelijken buiten schot laten.

 

Hypocriete houding van Open-VLD en Turtelboom?

Het probleem van de mensen zonder papieren is echter geen Belgisch probleem. Open-VLD heeft jarenlang banden gehad met George Forrest (remember Pierre Chevalier…) die met zijn bedrijf New Lachaussée in Mwanza, Tanzania (een belangrijke doorvoerhaven voor wapens die in het conflictgebied van de Grote Meren terechtkomt) machines levert voor een wapen- en munitiefabriek. Dus aan de ene kant is het geen probleem om banden te hebben met bedrijven die internationale conflicten aan de gang houden, maar aan de andere kant worden vluchtelingen die deze situatie proberen te ontvluchten verhinderd om een normaal leven uit te bouwen. Dat mama Turtelboom zich in het buitenland uitgebreid in de belangstelling laat zetten, omringd door schattige Afrikaanse kindjes, terwijl ze kijkt wie er wel en wie er niet zou kunnen opgevangen worden in België, getuigt nogmaals van de hypocriete houding van haar en Open-VLD. De twee schattige kinderen van Usman en Melina (met wie de Actief Linkse Studenten regelmatig contact hebben), een Pakistaanse politieke vluchteling en zijn Filippijnse vrouw die hij hier ontmoet heeft, kunnen echter niet op de sympathie rekenen van Turtelboom. Beide verblijven nochtans al vanaf 1999 in ons land en werden uitgebuit op de Pakistaanse ambassade in België (werd uitgezonden op VTM).

 

Regularisatie van alle mensen zonder papieren!

ALS is ervan overtuigd dat iedereen (en dus ook mensen zonder papieren) in principe een nuttige bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Het economisch systeem waarin we leven is er echter een waarin bedrijven produceren in functie van de winst en ze doen dit dan ook het liefst met zo weinig mogelijk personeel. Dat dit ten koste gaat van kwaliteit en dienstverlening en zorgt voor werkloosheid zal bedrijfsleiders en aandeelhouders worst wezen.

We denken daarenboven dat Belgische werknemers en migranten fundamenteel dezelfde belangen hebben en dat het noodzakelijk is om te strijden tegen de asociale politiek die wereldwijd gevoerd wordt die enkel ten goede komt aan een handvol magnaten. Bij de recente staking van Lindsey Oil Refinary (in de Belgische pers voorgesteld als een “nationalistische staking”) is het belangrijk vast te stellen dat de nationalisten slechts enkelingen waren en dat het stakerscomité er in geslaagd is om de buitenlandse werknemers te werk te stellen aan Britse arbeidsomstandigheden. Dit ondermijnt de poging van de onderaannemer van Total om de loon en werkomstandigheden naar beneden te halen. ALS denkt dat het zeker nu de economische crisis toeslaat belangrijk is dat autochtone werknemers en migranten samen strijden voor hun belangen. Het zijn niet de migranten die beslissen om te delocaliseren of uit te besteden aan buitenlandse firma’s (aan slechtere voorwaarden), maar de multinationals.

We denken dat het probleem van de mensen zonder papieren enkel kan opgelost worden indien wereldwijd de maatschappij op een democratische en geplande manier georganiseerd wordt en niet in het voordeel van een handvol multinationals die loonsvoorwaarden onderuit halen en conflicten en verdeeldheid aan de gang houden.

ALS wilt niet meestappen in de verdeel-en-heers logica en roept iedereen op om samen op 26 maart gezamenlijk te betogen tegen het NSV en extreemrechts dat racistische en verdelende ideeën in de maatschappij ingang doet vinden.

 

ALS stelt voor aan het steuncomité aan de VUB om:

     

  • een inhoudelijke discussie te voeren rond internationale migratie en de oorzaken ervan (bijvoorbeeld een debat)
  • dat in aanloop van het debat een comitévergadering met een plan wordt opgesteld om andere studenten(verenigingen) en personeel te betrekken waarbij er gesproken wordt in de lessen, stands gezet worden om op termijn te mobiliseren naar een betoging

 

Onze mening:

     

  • Regularisatie van alle mensen zonder papieren!
  • Neen aan het asociale beleid!
  • Voor een socialistische maatschappij die de productiemiddelen democratisch beheert!

Interesse? als-vub@hotmail.com