Vluchtelingencrisis, de schande van een ziek systeem

De Griekse regering heeft beslist een gigantisch hek van 12,5 km lang en 3 meter hoog te plaatsen aan de grens met Turkije. Het is de zoveelste poging om de buitengrenzen van de EU af te schermen voor gelukzoekers uit andere delen van de wereld. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat hiermee het aantal vluchtelingen zal afnemen.

Globalisering zorgde voor een vrij verkeer van kapitaal en goederen. Op die manier kan het kapitaal vrij op zoek naar de beste plaatsen voor maximale winsten. Maar dit staat haaks op een samenleving ten dienste van de behoeften van haar bevolking. De wereldwijde crisis zal het aantal vluchtelingen, op zoek naar een betere toekomst, enkel maar doen toenemen.

Volgens een woordvoerder van het VN-Voedselagentschap zal een belangrijk deel van de wereldbevolking in 2011 geconfronteerd worden met voedselonzekerheid. Hen rest drie keuzes volgens de VN: “rebelleren, migreren of sterven”. Rebelleren is de optie die linkse socialisten voor staan. Maar zoals de voorbeelden van Egypte en Tunesië aantonen, mag een revolutie niet stoppen bij het verwijderen van de marionetten aan de top. Buitenlandse multinationals, 146 Belgische in Tunesië, maken handig gebruik van de voordelen die een dictatoriaal regime biedt: lage lonen, geen vakbondsrechten. Die uitbuiting en het daaraan gekoppeld gebrek aan perspectief op een beter leven voor de volledige bevolking, kan enkel stoppen door het kapitalisme omver te werpen. Anders zullen jongeren uit die regio andere oorden blijven opzoeken, zoals recent toen 5.000 Tunesische vluchtelingen op één week tijd in Italië arriveerden.

Migreren/vluchten op zoek naar een betere toekomst is niet enkel het lot van vele jongeren uit de neokoloniale wereld. Dit jaar vertrokken wekelijks 1.500 Ierse jongeren uit hun land. Geconfronteerd met massale werkloosheid en een gebrek aan perspectief op verbetering wordt de Ierse bevolking terug geconfronteerd met een fenomeen waar de oudere generatie van dacht dat het definitief tot het verleden behoorde: massale emigratie uit Ierland.

Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers. Dat is de benadering van socialisten. Maar dit mag geen reden zijn om vandaag hulpeloos toe te zien en de repressieve politiek in het Westen te tolereren. Elke vluchteling heeft capaciteiten waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de gemeenschap. Maar de Westerse regeringen importeren liever goedkope, geschoolde arbeidskrachten om hier een druk te zetten op de loon-en arbeidsomstandigheden. Op die manier komen we terecht in een neerwaartse spiraal waarbij werknemers, zelfs uit EU-landen, hun lot proberen te verbeteren door elders aan hongerlonen te werken. Het grote gevaar daarbij is dat racisme en nationalisme gebruikt worden om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten om zo de aandacht af te leiden van de echte verantwoordelijken.

Het zou nochtans anders kunnen. Waarom heeft de Europese Unie nog geen Europees minimumloon ingesteld om de looncompetitie tegen te gaan of een Europese sociale zekerheid die het beste van de bestaande systemen combineert? Zo’n stap zou wereldwijd een inspiratiebron vormen voor alle werkenden om voor diezelfde rechten op te komen. De EU dient echter een andere agenda. Ze verdedigt de belangen van de multionationals en de banken. Enkel een socialistisch systeem kan die zaken garanderen die ervoor zorgen dat mensen zich vrij kunnen vestigen, waar ze willen, en overal een leefbaar bestaan kunnen leiden.

 

Zondag 3 april. 14u Place St-Lambert (Luik). Betoging naar het gesloten centrum van Vottem