N-VA wil protest tegen uitwijzingen verbieden

Een nieuwe dag, een nieuwe aanval op onze democratische rechten. Vandaag is het de beurt aan Theo Francken (N-VA) om het recht van protest tegen uitwijzingen in twijfel te trekken. Als passagiers op een vliegtuig waarmee iemand uitgewezen wordt daartegen protesteren, moeten ze volgens Francken een forse boete krijgen. Dergelijk protest wil de N-VA’er immers aan banden leggen.

Bij de gedwongen uitwijzing van asielzoekers komt er al eens protest van medepassagiers die het niet aanvaarden dat iemand op dergelijke wijze wordt behandeld. Het Kamerlid van N-VA stelt vast dat 20 tot 30% van de gedwongen uitwijzingen mislukt. Bij protest op het vliegtuig zelf wordt de procedure bijna altijd afgebroken. Francken wil dergelijk protest strafbaar maken. Hij stelt hierover: “Zo’n verzet komt neer op de negatie van de bestaande wetgeving die democratisch tot stand kwam.” Wie zich niet zomaar neerlegt bij wat een meerderheid van parlementsleden heeft goedgekeurd, moet dus zwijgen. Vreemd om dat te horen van iemand die opkomt voor Vlaamse onafhankelijkheid, een ‘negatie van bestaande wetgeving die democratisch tot stand kwam’.

Francken en zijn medestanders van N-VA willen een wetsvoorstel indienen waarbij straffen worden opgelegd aan protesterende passagiers. Het voorstel is om deze passagiers uit het vliegtuig te zetten, op een zwarte lijst te plaatsen waardoor ze de luchthaven een tijdlang niet meer binnen mogen, een vliegverbod voor recidivisten op te leggen en een geldboete tot 6.000 euro. Wie het aandurft om het niet eens te zijn met het uitwijzingsbeleid moet dus hard aangepakt worden. Wellicht zou de N-VA’er nog het liefste hebben dat al wie het niet rond alles met hem eens is zo’n boetes krijgt.

Dit voorstel wil de N-VA bij een nieuw regeerakkoord na de verkiezingen van 2014 op tafel leggen. Het is een zoveelste poging om protest en het recht op actievoeren aan banden te leggen. Eerder zagen we ook al hoe GAS-boetes ingezet worden tegen betogingen (zoals de betoging tegen de rol van Monsanto in de voedselproductie) of tegen wie een mening durft te verkondigen (er waren voorbeelden van mensen die een boete kregen omdat ze een pamflet uitdeelden!). Eens dat aanvaard wordt, willen de conservatieven nog een stap verder gaan. Mondeling protesteren tegen een gedwongen uitwijzing behoort dan niet langer tot het recht op vrije meningsuiting maar het wordt een strafbaar feit.

Wij verzetten ons tegen het steeds verder afbrokken van onze democratische rechten. Het begint met de vervolging van kleine betogingen, willekeurige boetes voor jongeren en het ondermijnen van democratische rechten bij wie protesteert, maar dat is slechts een opstap naar meer repressieve maatregelen waardoor het uiteindelijk amper nog mogelijk is om collectief in actie te gaan. Als het lukt om kleine acties het zwijgen op te leggen, zal ook geprobeerd worden om stakingsposten en syndicale acties te stoppen. Deze aanvallen moeten door de arbeidersbeweging beantwoord worden. Het is door collectieve actie van de arbeidersbeweging dat democratische rechten zijn afgedwongen, deze kracht is dan ook het beste geplaatst om deze rechten te verdedigen. Met campagnes zoals tegen de GAS-boetes willen wij alvast mee het voortouw nemen. Doe mee!