Het kapitalisme reguleren of omver werpen? Di Rupo versus Michael Moore

Deze week waren er op diverse plaatsen in het land avant-premières van de nieuwe film van Michael Moore. Aan de Antwerpse universiteit waren het de Actief Linkse Studenten die de anti-kapitalistische boodschap van Moore lieten zien. Aan de ULB had PS-voorzitter Di Rupo op een charme-offensief gerekend met onder meer gratis bier bij de vertoning van “Capitalism a love story”.

De Actief Linkse Studenten aan de ULB trokken naar deze voorstelling met een pamflet waarin een scherpe kritiek op de PS en Di Rupo werden gegeven. Het is nogal bizar dat een partij die al ruim 20 jaar verantwoordelijk is voor een neoliberaal beleid plots haar “linkse” imago wat wil oppoetsen door een film van Michael Moore te laten zien. Dat daarbij over de koppen van de lokale afdeling van de Socialistische Studenten heen werd gestapt, is een detail dat de ironie van het gegeven enkel versterkt.

De Rupo was gekomen om zijn public relations stunt uit te voeren en meteen terug van het toneel te verdwijnen. Ruimte voor debat en discussie was er niet, dat zou immers enkel als stoorzender kunnen dienen. Ook in het paginagroot verslag dat De Standaard vandaag publiceert wordt op dat element gewezen en wordt een militant van LSP aan het woord gelaten. (zie het artikel op de site van De Standaard).

Wij voerden aan de ingang campagne met ons maandblad waarin we een socialistisch alternatief op het kapitalisme naar voor brengen. We verdeelden ook een pamflet met als titel: “Het kapitalisme reguleren of omver werpen? Di Rupo versus Michael Moore”. Daarin werd onder meer uitgelegd hoe het neoliberalisme ons wil laten betalen voor de crisis met een aanval op onze lonen, pensioenen, uitkeringen,… Dat neoliberale beleid werd mee uitgevoerd door de PS die sinds 1988 in de federale regering zit. Het was Di Rupo die als minister verantwoordelijk was voor de liberalisering van Belgacom die ertoe heeft geleid dat het aantal personeelsleden van 27.000 afnam tot 18.000.

De crisis toont vandaag het failliet aan van het kapitalisme. De vooruitzichten blijven erg somber. De bankiers en grote aandeelhouders hernieuwen hun winsten en gaan terug over tot het uitkeren van recordbonussen, maar voor de meerderheid van de bevolking dreigen aanvallen op de lonen, arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid. De PS en andere traditionele partijen hebben daar geen antwoord op en gaan gewoon verder met het uitdelen van cadeaus aan het patronaat, in 2009 werd bijna 9 miljard euro aan patronale lastenverlagingen en loonsubsidies uitgedeeld. De notionele intrestaftrek, ingevoerd door een regering waar ook de PS in zat, heeft de gemeenschap 4 miljard euro gekost het afgelopen jaar (voor het aanslagjaar 2008)! En dan is er geen geld voor gratis en degelijk onderwijs, betaalbare huisvesting,…

De PS verdedigt de arbeiders en hun gezinnen niet, maar wil ons doen laten geloven dat het in staat kan zijn om het kapitalisme te temmen. Dat klinkt weinig geloofwaardig. Toen Dexia massaal investeerde in subprimes in de VS was een zekere Elio Di Rupo lid van de raad van bestuur van Dexia. Zoals Michael Moore in zijn film aantoont, is het niet mogelijk om het kapitalistische systeem te reguleren. Er is een alternatief op het kapitalisme nodig en dat zal niet komen van diegenen die verantwoordelijk zijn voor het neoliberale beleid. Een socialistisch alternatief zou onder meer pleiten voor de nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie onder democratische controle van de gemeenschap om de productie te kunnen plannen naargelang de behoeften van de meerderheid van de bevolking. Dat is niet de optie van de PS.

De nieuwe film van Michael Moore is een uitdrukking van een groeiende kritiek op het kapitalistische systeem. Uit een recente peiling bleek dat 23% van de ondervraagde mensen in 27 landen voorstander is van een ander economisch systeem, terwijl slechts 11% meende dat de vrije markt perfect werkt. Deze groeiende openheid voor alternatieven toont de mogelijkheden voor linkse socialisten.

Bij de vertoning aan de ULB was er jammer genoeg geen ruimte voor discussie. In de plaats van het debat aan te gaan, deelde de PS gratis bier uit. De film van Michael Moore zelf roept nochtans vragen en discussie op over welk alternatief op het kapitalisme nodig is. Ook de reporter van De Standaard vond dit jammer: “We hadden graag eens gezien of er anno 2009 nog (terug) enig vuur zit in ideologische studentendebatten.” We kunnen de journalist gerust stellen: op de bijeenkomsten die de Actief Linkse Studenten eerder dit jaar organiseerden over de terugkeer van het marxisme, werd vurig gedebatteerd door de in totaal 300 aanwezige jongeren op diverse meetings.

De film van Michael Moore is een uitstekende aanzet tot discussie over een socialistisch alternatief op het kapitalisme. De linkse socialisten gaan deze discussie aan. Hier vind je alvast een recensie van “Capitalism a love story” geschreven door een lid van onze Amerikaanse zusterorganisatie.