Mechelse politie laat metaloptreden stilleggen omdat crowdsurfen verboden is

In Mechelen kan een te luide ringtone op je GSM leiden tot een overlastboete. Waag het ook niet om voor je democratische rechten op te komen, want dan wordt je opgepakt en krijg je een combitaks in de bus. Aan het arsenaal pestboetes wordt nu een origineel verbod toegevoegd. In Mechelen is crowdsurfen ten stelligste verboden. Op Maanrock afgelopen weekend liet de politie een metaloptreden stilleggen omdat onverlaten alsnog overgingen tot crowdsurfen. Er werd meteen een procesverbaal opgemaakt tegen de crowdsurfers die ongetwijfeld een pestboete in de bus zullen krijgen. Omdat er steeds opnieuw mensen waren die de strikte regels van de stad Mechelen negeerden – al dan niet omdat ze er niet van op de hoogte waren – werd het optreden van Diablo Blvd, de groep rond Alex Agnew, zelfs volledig stilgelegd. Commissaris Dommicent verklaarde in Gazet van Antwerpen: “Het publiek heeft zich niet aan de regels gehouden. Ook de betrokken artiest wist dat crowdsurfen niet toegestaan is. Maar het gebeurde toch veelvuldig.” Als een echte kenner weet hij zelfs: “In het publiek deden ze ook aan moshing, (…), en wall of death (…). We hebben geoordeeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd was.” Diablo Blvd vroeg fans die een boete in de bus krijgen, om de groep iets te laten weten.