Strijden voor onze toekomst op een leefbare planeet!

Naar de historische mars op 27 januari en een Internationale Schoolstaking op 15 maart.

De eerste staking van ‘Youth for Climate’ bracht 3500 scholieren tot in Brussel, een overdonderend succes! De klimaatmars op 2 december was ook al een historische actie met bijna 100.000 aanwezigen. Toch werd deze straal genegeerd door politici. Belgisch energieminister Marghem stemde in Polen tegen meer ambitieuze klimaatdoelstellingen … Dit keer mogen we ons niet laten afschepen. Wij willen geen vage beloftes of symbolische akkoorden meer! We hebben dringend nood aan échte verandering. Dat kan het best door concrete eisen naar voren te schuiven. De Actief Linkse Scholieren stellen voor:

  • Ons transport vandaag zorgt voor enorm veel uitstoot. Willen we ons allemaal duurzaam kunnen verplaatsen? Dan is er in de eerste plaats nood aan meer, beter en gratis openbaar vervoer!
  • De vervuilende energiesector moet in publieke handen! Zo kunnen de winsten geïnvesteerd worden in de productie en distributie van betaalbare en groene energie en kunnen we tewerkstelling blijven garanderen!
  • Kennis en technologie om klimaatverandering tegen te gaan is er genoeg maar grote olie-multinationals kopen onderzoek op en steken de patenten in hun kluis. Het is aan de maatschappij om de wetenschap te bezitten en controleren!
  • System Change, Not Climate Change! 100 multinationals zijn verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot sinds 1988. Deze bedrijven zijn in handen van een klein groepje rijken van wie de winsthonger haaks staat op onze belangen en op die van onze planeet. In plaats van belastingscadeaus aan de bedrijven willen we massale publieke investeringen in ecologische infrastructuur en diensten.

Hoe kunnen we de beweging uitbouwen en 15 maart organiseren?

Het succes van donderdag 10 januari was overdonderend. Deze en volgende weken voeren duizenden scholieren discussies over de voorbije en volgende acties en vooral ook over de eisen die we willen overbrengen.

De oproep om opnieuw op donderdag te spijbelen en naar Brussel te komen, kan nog aan belang winnen. Er zijn nog scholen waar scholieren zullen willen deelnemen omdat ze er niet bij waren op 10 januari, anderen zullen opnieuw willen betogen en het gevoel dat onze toekomst op het spel staat is momenteel nog groter dan de impact van eventuele sancties die de school zou opleggen.

Anderzijds kunnen er na enkele weken ook moeilijkheden optreden. Niet alleen directies, de regering en media zullen druk zetten op het spijbelen op donderdag, ook leerlingen zelf zullen niet elke week dezelfde les willen missen. Elke donderdag naar Brussel komen zal bovendien voor het merendeel van de leerlingen onmogelijk worden omwille van het treinticket dat ze moeten betalen.

De Actief Linkse Scholieren doen daarom een voorstel om de wil tot actie om te zetten in een opbouwend actieplan. Zo kunnen we vermijden dat de acties op donderdag niet enkel gedragen worden door diegenen die geen problemen ondervinden van school, thuis, de financiële of praktische situatie. Zoniet zou het een gevoel van onmacht kunnen creëren.

Om die onduidelijkheid te voorkomen, denken wij dat er een gecoördineerde oproep moet komen voor een massale staking op één dag. De datum die daarvoor het best geschikt lijkt, is die van 15 maart, de dag van de International School Strike 4 Climate (Internationale schoolstaking).

Het lanceren van zo’n centrale stakingsdag zou het mogelijk maken voor iedereen om deel te nemen. Het zou een belangrijke volgende stap zijn om het verzet zo massaal mogelijk te maken. Door de noodzakelijke voorbereidingstijd te nemen, zal de discussie over klimaatopwarming en de oplossingen ook gestimuleerd worden en een groter bereik vinden.

Zo’n actie plannen op 15 maart sluit tussentijdse acties en betogingen uiteraard niet uit. Integendeel, tussentijdse acties maken deel uit van de voorbereiding van en aanloop naar die stakingsdag. Het biedt de mogelijkheid om tussen 27 januari en 15 maart:

  • 2 weken van algemene scholierenvergaderingen te organiseren op scholen. Daar kunnen concrete eisen en initiatieven besproken worden. Tussen de algemene vergaderingen door kunnen democratische actiecomités opgezet worden die taakverdelingen maken, een actieplan op schoolniveau coördineren en plannen maken om ook aan andere scholen te flyeren … De donderdagen kunnen behouden worden als actiedagen op scholen met acties in de middagpauze, aan de schoolpoorten of zelfs met lokale acties van verschillende scholen tussen de middag. Dat zou de discussie stimuleren met andere scholieren of ook de lokale pers kunnen aantrekken.
  • Er zouden provinciale betogingen georganiseerd kunnen worden eind februari, bijvoorbeeld op 24 februari, wanneer er reeds een betoging is aangekondigd in Gent. (wel een zondag) Dat zou een heel motiverende tussenstap kunnen zijn.
  • Tijdens de krokusvakantie (van 4/02 tot 10/02) kunnen er spandoeken, borden en allerlei materiaal gemaakt worden.
  • Na de krokusvakantie is er dan nog een week om mobilisatie in de scholen verder te voeren.
  • De staking op 15 maart zou gepaard moeten gaan met lokale betogingen in alle steden zodat iedereen maximaal kan deelnemen.
  • De staking zou geëvalueerd moeten worden door een grote nationale bijeenkomst van de scholierencomités in Brussel waar volgende acties en plannen besproken worden.