“Het mag niet alleen bij scholieren blijven, we willen werkenden mee op straat krijgen”

Mai op de lancering van campagne ROSA (maart 2017)

Dewereldmorgen.be brengt een interview met Mai, een van de voortrekkers van de Actief Linkse Scholieren in Gent. “De wereld raakt helemaal verpieterd. Jaar na jaar wordt er een symbolisch klimaatakkoord geschreven, maar het blijft bij praten. Dat zorgt voor een enorm gevoel van machteloosheid. Ik ben naar de klimaatmars op 2 december 2018 in Brussel geweest, die was gigantisch. Maar de manier waarop de Belgische regering er tijdens de klimaattop in Katowice op heeft gereageerd, toont aan dat we niet kunnen wachten op de politieke verantwoordelijken, maar dat we zelf, collectief, een beweging van onderuit zullen moeten opbouwen, zodat we niet machteloos blijven. Zodat we onze frustraties in daden kunnen omzetten, want het is broodnodig.”

Lees het interview met Mai op dewereldmorgen.be