Het is het systeem dat we moeten veranderen!

Klimaatverandering en ecologische crisis zijn niet te bestrijden met individuele inspanningen. De grote vervuilers, de multinationals, vinden hun winsten namelijk belangrijker dan onze toekomst. Dat blijkt uit de rapporten van onder meer het IPCC. Het is de kapitalistische klasse die controleert hoe en wat er geproduceerd wordt, die de hefbomen in handen heeft en hun enige drijfveer is winstmaximalisatie. Daarvoor putten ze alle bronnen van rijkdom uit: de werkende bevolking en de natuur! Het gevolg is dat 100 multinationals sinds 1988 71% van de broeikasgassen op hun conto hebben staan!

PDF van dit pamflet

Het probleem is te ernstig om te vertrekken van wat “mogelijk” is binnen het kapitalisme. Vertrekken van wat nodig is voor de meerderheid van de bevolking en de toekomstige generaties, betekent dat we niet zozeer de consumptie, maar de productie moeten aanpakken.

Wij eisen meer, beter en gratis openbaar vervoer, een energiesector in publieke handen, massale investeringen voor een snelle overgang naar 100% duurzame energieproductie en het democratisch beheer van technologie en wetenschap in het kader van een massaal, sociaal en groen tewerkstellingsprogramma. Mens en natuur zijn geen vijanden!

Onze regering en neoliberale politici vinden die eisen onrealistisch, maar dat is enkel omdat zij de belangen verdedigen van de multinationals en hun aandeelhouders.

Geld voor zulke massale publieke investeringen in duurzame productie is er nochtans genoeg. Oxfam berekende dat 26 kapitalisten evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking: 7.600 miljard! Daarbovenop werd in 2017 wereldwijd 1.700 miljard dollar uitgegeven aan wapens. Beeld je in wat er mogelijk is als we deze klasse van grootbezitters onteigenen en deze rijkdom inzetten in het belang van mens en planeet?!

De Actief Linkse Studenten komen op voor een samenleving waarin de meerderheid van de bevolking de controle en het beheer in handen heeft van de belangrijkste sectoren van de economie, van de wetenschap en technologie, maar ook van de natuurlijke rijkdommen. Zo zouden de productiemiddelen voor sociale en ecologische prioriteiten ingezet kunnen worden. Het zou een meer planmatige aanpak mogelijk maken en de beschikbare middelen aanwenden, rekening houdend met de noden van mens en planeet. Zo’n democratische planning maakt deel uit van wat wij een socialistische maatschappij noemen.

Jongerenstakingen verspreidden zich naar op zijn minst 270 steden in Australië, Duitsland, Zweden, de VS, België, … Ze brachten het thema opnieuw op de agenda. Stel je voor dat we deze stakingen kunnen uitbreiden, en niet alleen met jongeren, maar met de volledige werkende bevolking deze kapitalistische maatschappij een halt toeroepen!

De geschiedenis toont aan dat de strijd van de werkende klasse cruciaal is om tot grote maatschappelijke verandering te komen. Niet de kapitalisten, maar de werkende bevolking doet de economie draaien. Zo zijn ook onze economische en sociale rechten in het verleden afgedwongen. Daarom zoeken de Actief Linkse Studenten en Scholieren de actieve steun en medewerking van de arbeidersbeweging en vakbonden en roepen we op om samen te strijden voor een democratisch socialistische maatschappij!

[divider]

Sluit aan bij de Actief Linkse Studenten en Scholieren!

Verandering is dringend! De strategie van het compromis en individuele oplossingen kan geen echte verandering brengen. Het kapitalisme – een systeem dat enkel werkt voor een kleine groep superrijken die parasiteren op de arbeid van werkenden – biedt ons enkel nog ecologische, economische en sociale crisis. Een andere maatschappij is noodzakelijk. De groeiende mobilisatie van jongeren, maar ook de gemeenschappelijke actie van jongeren en werkenden zijn cruciaal.

Om onze strijd efficiënt te voeren, moeten we zoeken naar de oorzaken van het probleem. Enkel dan kunnen we tot oplossingen komen. Greta Thunberg, het meisje dat in Zweden het vuur aan de lont stak van deze globale jongerenbeweging, legt de schuld bij “sommige mensen, bedrijven en beleidsmakers in het bijzonder.” Ze zegt: “zij weten zeer goed welke onbetaalbare waarden/rijkdommen ze opofferen om onvoorstelbaar veel winst te maken.”

Al van bij het ontstaan van het kapitalisme is er verzet tegen de uitbuiting waarmee dit systeem gepaard gaat. Alle bestaande politieke en economische rechten (stemrecht, pensioenen, toegang tot onderwijs …) werden afgedwongen door klassenstrijd, de strijd tussen arbeid en kapitaal, of tussen uitbuiters en uitgebuitenen. ALS bouwt verder op die traditie en geschiedenis van strijd tegen oorlog, ongelijkheid, miserie en onderdrukking en wil daar lessen uit trekken voor vandaag. De strijd tegen de vernietiging van onze planeet is deel van deze klassenstrijd.

De Actief Linkse Studenten (EGA, Etudiants de Gauche Actifs in Franstalig België) is de jongerenorganisatie van de Linkse Socialistische Partij. We komen op voor een democratisch socialistisch alternatief. Dat heeft niets te maken met stalinisme of met de (a-)sociaal-democratie van SP.a en de PS. Het betekent dat we vechten tegen het kapitalisme en in de plaats daarvan een maatschappij willen waarin diegenen die de economie doen draaien (de werkenden) ook degenen zijn die de economie democratisch controleren en plannen. Zo kunnen de rijkdommen ingezet worden voor de belangen van alle jongeren en werkenden én van de planeet.

Sluit je bij ons aan en bouw mee aan een dergelijke samenleving!