24 mei: Global Strike 4 Climate. Onze beweging zelf uitbouwen om de grote vervuilers aan te pakken

“Ik wil later tornado’s zien op TV, niet in mijn tuin.” Een affiche met die slogan wordt verspreid door Sign For My Future, een initiatief van grote bedrijven en delen van het ‘middenveld’ om de klimaatbeweging richting te geven. Het maakt duidelijk wat er gebeurt als we het initiatief niet zelf in handen nemen met de jongeren en de werkenden. Dan komen de patroons met cynische door reclamebureau’s bedachte slogans die helemaal niet overeenstemmen met waar veel jongeren en hun (groot-)ouders voor betoogden. We willen wereldwijde systeemverandering, niet alleen in onze achtertuin.

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is rampzalig. Van het aantal bijkomende weergerelateerde rampen tussen 1980 en nu wordt 40% toegeschreven aan de klimaatopwarming. In 2018 stierven 5000 mensen als rechtstreeks gevolg van natuurrampen. Als we daarbij droogte, hittegolven, honger, ziektes … rekenen loopt het aantal doden op tot 300.000. In 2018 waren er daarbovenop 29 miljoen mensen ontheemd door klimaatverandering. De meest kwetsbare groepen wonen in Sub-Sahara Afrika, Zuid en Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, kleine eilandstaten en het Noordpoolgebied. Er wordt geschat dat het aantal doden door klimaatverandering tegen 2030 op 500.000 per jaar zou liggen. Dat waren ze bij Sign For My Future even uit het oog verloren toen ze de affiche bedachten.

Het is geen toevallige nalatigheid, maar een logisch gevolg van het karakter van Sign For My Future. Voor big business is de echte inzet niet om fundamentele oplossingen te vinden, maar om de eigen bedrijven en multinationals te greenwashen en de verantwoordelijkheid voor klimaatverandering naar ons door te schuiven. Ze hebben geen voeling met de ellende, vernieling, armoede die klimaatverandering voor miljoenen mensen veroorzaakt. Hun miljonairscollega’s in orkaangebieden kunnen zich veroorloven om te verhuizen naar veiliger gebieden of om bunkers te bouwen. Dat is niet het geval voor de gewone bevolking.

We mogen onze beweging niet overlaten aan dit soort contraproductieve en cynische reclamestunts. Sign For My Future probeert zich als partner van scholieren en werkenden op te stellen om te vermijden dat de klimaatbeweging zich keert tegen de grote vervuilers. De beste manier om hen van antwoord te bieden is door ons eigen programma te verdedigen en ons te verenigen met de arbeidersbeweging. Enkel door de grote vervuilers aan te pakken en ons te richten op de belangen van de werkende bevolking door collectieve oplossingen te bieden, kan er echte “System Change” komen! Er is geen tijd om te wachten op de vrijwillige groene transformatie van de bedrijfswereld. Kapitalisme en concurrentie zijn onverzoenbaar met een leefbare planeet!

Nieuwe Global Strike for Climate

Na de Global Strike for Climate op 15 maart werd 24 mei gelanceerd als nieuwe internationale datum. Het is een symbolische datum, twee dagen voor de Europese verkiezingen die in België samenvallen met de regionale en federale verkiezingen. Een ideaal moment dus om de klimaatbeweging met een hoogtepunt de examens en zomervakantie in te loodsen.

De beste manier om van 24 mei een succes te maken, is door het zelf te organiseren. Dat kan door scholieren en werkenden via algemene vergaderingen op scholen en werkplaatsen samen te brengen om de mobilisatie op te zetten en slogans te bedenken. Daarin kan besproken worden hoe 24 mei aangegrepen wordt om de stakingsoproep onder scholieren en leerkrachten te delen, maar ook in de vakbonden. Een aantal vakbondscentrales hebben de stakingsoproep opnieuw ondertekend.

We moeten wel duidelijk zijn. Tijdens de verkiezingscampagne zullen de traditionele politieke partijen zich allemaal voorstellen als ecologisten. De Global Strike op 24 mei kan gebruikt worden als waarschuwing voor die partijen die nu veel beloftes maken, die ze, éénmaal in de regering, terug opbergen.

Ze zullen hopen dat hun verkiezingsbeloftes, onze examens en de zomervakantie ons zullen kalmeren. Daarom is de opbouw van mobilisatiecomités voor een succesvolle 24 mei ook belangrijk om ons tijdens de zomervakantie voor te bereiden. Vanaf september kunnen die mobilisatiecomités opnieuw samenkomen om de beweging in september opnieuw op te bouwen. Dat kan met lokale betogingen en acties op scholen die een actieplan voorbereiden in opbouw naar grote stakingen in het kader van de jaarlijkse Internationale klimaattop (COP26) begin december in Chili.