Het is ofwel kapitalisme ofwel een gezonde planeet. Beiden gaan niet samen!

Vecht mee voor socialist change not climate change

Klimaatveranderingen bedreigen de toekomst van de mensheid, onze toekomst dus. Dat onheilspellend nieuws wordt bevestigd door klimaatwetenschappers. Het heeft honderdduizenden jongeren en anderen op straat gebracht om te protesteren. De actiedag van 15 maart was historisch: 1,6 miljoen betogers in 2.200 steden in 120 landen. Ook in ons land waren er grote betogingen van duizenden scholieren. Dat was slechts het begin: de strijd voor onze toekomst moet onverminderd verdergaan!

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zegt dat er ernstige verandering nodig is in de komende 12 jaar. Zoniet dreigt onherstelbare klimaatverandering. Nu gaan de veranderingen al heel ver: de grote hoeveelheid plastic in onder meer de zeeën vormt een bedreiging voor de gezondheid van mensen en het overleven van diersoorten. We kennen momenteel de zesde grote golf van uitsterven van soorten. Het is de eerste keer dat deze golf veroorzaakt wordt door de mens zelf. Uiteraard niet door alle mensen: door het kapitalistisch productiesysteem dat ons leven en de planeet domineert.

Van het kapitalisme kunnen we geen oplossingen verwachten. Sinds het ondertekenen van de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 hebben 33 banken maar liefst 1,9 biljoen dollar geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Meer dan 70% van de uitstoot van broeikasgassen sinds 1988 kan teruggebracht worden tot 100 multinationals. Maar liefst een vijfde van de wereldwijde koolstofemissie in industrie wordt gesubsidieerd door publieke investeringen. Grote bedrijven vervuilen omdat ze er recordwinsten mee maken. Overheden palaveren over klimaatplannen, maar blijven ondertussen geld van de gemeenschap aan die grote vervuilers toestoppen.

Deze feiten zijn belangrijk: om het probleem aan te pakken, moeten we ons tot de grote vervuilers richten. Dat zijn niet wij, ook niet als we wel eens een malse biefstuk op de barbecue leggen of met het vliegtuig op reis gaan na een jaar hard werken. Neen: de grote vervuilers die het verschil maken als het op koolstofuitstoot aankomt, zijn de grote bedrijven en hun eigenaars. Het zijn de superrijke kapitalisten die enkel nog meer winst willen boeken, zelfs als het ten koste van de gezondheid van de bevolking en de planeet gaat. Kapitalisme en een gezonde planeet gaan niet samen: er is system change nodig!

Vandaag controleren we met de gemeenschap niet wat er geproduceerd wordt en hoe dit gebeurt. De aandeelhouders doen dit. De arbeid van de werkenden en de natuur zijn echter de enige bronnen van rijkdom. Beiden worden ondermijnd door het kapitalisme. Het is daar dat we de kracht vinden die in staat is om tot verandering te komen: de werkende bevolking. Zij kunnen staken, hun bedrijven bezetten en de productie in eigen beheer nemen zodat de middelen geïnvesteerd worden in het CO2-vrij maken van energieproductie zonder verlies van jobs.

De strijd tegen de opwarming van onze planeet moet ons brengen tot de controle over de sleutelsectoren van de economie: daar zit de vervuiling en de oplossing van het klimaatprobleem. De productie moet democratisch en ecologisch gepland worden in belang van mens en planeet. De 99% van de bevolking – werkenden en jongeren – staan vandaag tegenover de 1% rijke vervuilers. Om de klimaatstrijd te winnen moeten we die 99% organiseren en in strijd brengen om een einde te maken aan het vervuilende kapitalisme. Een rationeel geplande socialistische economie vertrekt van de noden van mens en planeet.

Het gevecht voor deze maatschappijverandering is niet voorbij na dit voorjaar. De massale acties waren slechts het begin. Dit najaar is er een nieuwe internationale actiedag eind september en van 11 tot 21 november is er een klimaattop gepland in Chili: de COP 25. Dat is eveneens een aanleiding voor protest. Zoals Greta Thunberg opmerkte: “Om alles te veranderen, hebben we iedereen nodig. We moeten overgaan tot massaal verzet – we hebben aangetoond dat collectieve actie werkt.” Doe mee!