Destroy capitalism before it destroys the planet!

Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen de internationale VN-klimaattop plaats. Er worden delegaties uit 192 landen verwacht, goed voor ongeveer 15.000 mensen. De conferentie heeft als doel “het vergroten van de internationale inspanningen om de klimaatsverandering tegen te gaan”, en een vervolg breien aan het Kyotoprotocol.

Wij denken dat deze top niet veel zal opleveren. Ze zal in de voetsporen treden van het magere Kyoto-akkoord, dat de wereldwijde uitstoot van CO2 met 5,2% wou verminderen, terwijl een reductie van minstens 50% nodig is om de effecten van een klimaatsverandering binnen de perken te houden.

Deze internationale top zal enkel zand in de ogen strooien. De “flexibiliteit” en de creatie van een “koolstofdioxidemarkt“ zal er bevestigd worden, waardoor armere landen hun CO2 normen kunnen verkopen aan de meest vervuilende landen.

Na het vernietigen van de economie en het afbreken van de levensstandaard van grote delen van de bevolking, zullen onze “leiders” het neoliberalisme, met z’n “vrije markt”, gebruiken om de kapitalisten verder te verrijken op de kap van het milieu. Dat terwijl de kapitalisten de grootste vervuilers zijn!

In België waren de bedrijven en de publieke autoriteiten in 2002 nog samen verantwoordelijk voor 76% van de totale uitstoot van kooldioxide, op wereldvlak werd 47% van de uitstoot geproduceerd door de privé bedrijven.

De economie, de wetenschap en het milieu moeten dringend in handen komen van de meerderheid van de bevolking, de arbeiders en de jongeren.

Neem contact met ons op en kom mee betogen in Kopenhagen van 11 tot 14 december. We gaan er naartoe met onze zusterorganisaties uit Zweden en Duitsland.