Na de olieramp in de VS: nationaliseer BP en de oliesector

In de VS neemt de olieramp in de Golf van Mexico dramatische vormen aan. Dit leidt tot heel wat woede en ongenoegen onder de Amerikaanse bevolking. Socialist Alternative, onze zusterorganisatie in de VS, verspreidt een pamflet waarin de kwestie wordt opgenomen.

Ze negeerden de waarschuwingen over de gevaren bij een lek. Ze hielden geen rekening met veiligheidsprocedures. Ze bespaarden op veiligheidsmaatregelen bij eventuele rampen. Dit alles had maar één doel: zo snel mogelijk het “zwarte goud” van de ruwe olie enkele kilometers onder de oppervlakte omzetten in superwinsten.

De winsthonger van BP heeft geleid tot 11 doden en wellicht de ergste milieuramp uit de geschiedenis van de VS aangezien dagelijks duizenden vaten ruwe olie in de zee terecht komen en de Golf van Mexico overspoelen. Alle pogingen om het lek te dichten, zijn mislukt. Mogelijk zal het pas in augustus lukken om een oplossing te vinden.

De olieramp leidt tot een nooit geziene vernietiging van het leven in de zee en het delicate ecosysteem rond de kust. Dit kan nog jarenlang gevolgen hebben. Het leven van diegenen die afhankelijk waren van de visindustrie in de regio wordt eveneens omver gegooid.

Eerst stelde BP dat 1.000 vaten olie per dag in de zee terecht kwamen. Nadien schatte de regering op basis van luchtfoto’s dat het om 5.000 vaten ging. Onafhankelijke wetenschappers hebben het over 25.000 tot 100.000 vaten per dag. Er bestaan methoden om de omvang van het lek te meten, maar BP weigert deze toe te passen.

Intussen probeert BP te vermijden dat de olie tot aan de oppervlakte komt, het doet dit ondermeer door de olie te verzwaren. Hierdoor zijn er grote oppervlakten met olie onder het wateroppervlak.

BP houdt samen met de kustwacht de media op afstand van de vervuilde stranden en het water. Ze proberen de volledige omvang van de crisis te verbergen en de regering helpt daarbij.

Velen dachten dat er met Obama een einde zou komen aan het tijdperk van Bush en aan een regering die de oliebelangen centraal stelt. In werkelijkheid is er weinig veranderd. Het ministerie van binnenlandse zaken bleef de belangen van de grote oliebedrijven verdedigen en zorgde er voor dat de bedrijven geen milieuplannen moesten voorleggen.

Slechts een maand voor het olielek wou de regering-Obama het diepzeeboren naar olie nog verder laten uitbreiden. Er werd op bedrijven als BP gerekend om zichzelf regels op te leggen. De regering slaat nu wel een harde toon aan tegenover BP, maar intussen wordt vrijspel gegeven aan BP om de opkuisoperatie zelf in handen te nemen zonder enige noemenswaardige overheidscontrole.

Dit maakt duidelijk hoe ook de Democratische Partij met handen en voeten gebonden is aan de belangen van de oliebedrijven en andere grote bedrijven. De winsthonger van private oliebedrijven leidt tot risicovol gedrag waarbij er geen enkele verantwoording moet worden afgelegd. Het milieu wordt verwoest en er wordt geen rekening gehouden met het leven van gewone werkenden.

Deze ramp vindt plaats tegen de achtergrond van de ergste crisis van het globale kapitalisme sinds de jaren 1930. Dit leidt tot een scherpe daling van de levensstandaard. De werkloosheid neemt toe, de lonen dalen, mensen worden uit hun huis gezet en openbare diensten worden afgebouwd.

Socialistisch antwoord

Socialisten willen een einde maken aan het model van private winsthonger. Dit betekent dat BP uit de private handen van de winsthongerige aandeelhouders moet worden gehaald om onder de democratische controle van de gemeenschap te worden geplaatst zodat er een schoonmaakplanning mogelijk wordt en zodat de productie de belangen van mens en milieu in acht neemt.

Dat probleem stelt zich niet enkel met BP, maar met de volledige energiesector. We kunnen ons aan nog meer rampen verwachten indien we de energiesector aan de winsthaaien overlaten. Dit zal bovendien rampzalig zijn voor de klimaatveranderingen.

Daarom zeggen wij:

     

  • Nationaliseer BP om de enorme middelen van dit bedrijf te gebruiken om de olie op te kuisen en op een efficiëntere en democratische wijze hulp te kunnen bieden aan de bevolking en de gemeenschappen die door de ramp zijn getroffen
  • Brengt de grote olie en andere energiebedrijven onder democratische arbeiderscontrole. Deze bedrijven moeten democratisch worden beheerd door raden van verkozen werknemers en vertegenwoordigers van de gemeenschap. Dit moet een economische en ecologische planning mogelijk maken.
  • Massale investering in onderzoek naar en ontwikkeling van propere hernieuwbare energie en openbaar vervoer. Dat kan miljoenen jobs creëren en een einde maken aan de klimaatveranderingen. Arbeiders uit vervuilende bedrijven moeten een andere job krijgen aan minstens dezelfde loons- en arbeidsvoorwaarden.
  • Stop de winstdictatuur. Voor een democratisch geplande socialistische economie die de energiesector, het transport en de productie kan afstemmen op de behoeften van de werknemers en het milieu