Kopenhagen. Politie verliest rechtszaak naar aanleiding van geweld tegen betogers

Vorig jaar werd in Kopenhagen betoogd naar aanleiding van de klimaattop. Een aantal betogers, waaronder ook LSP-militanten, werden door de politie vastgehouden. De politie werd hiervoor nu veroordeeld. Een rechtbank veroordeelde de politie wegens 250 illegale arrestaties. “Dit is een belangrijke overwinning”, stelde Mattias Bernhardsson, gemeenteraadslid van Rättvisepartiet Socialisterna in Stockholm (Zweden) en een van de 250 activisten die klacht indiende.

De politie en de politici stelden dat de massale arrestaties volgens de Deense wet werden verricht. Voor de ordehandhaving tijdens de klimaattop werden een aantal speciale maatregelen doorgevoerd, het zogenaamde “lymmelpakken”. De arrestaties waren een duidelijke inbreuk op de basis democratische rechten van collectieve actie. Zonder enige aanleiding werd een groep betogers omsingeld, urenlang vastgehouden en vervolgens naar politiekantoren overgebracht.

“Als de politie zomaar mag overgaan tot het negeren van de democratische rechten van klimaatbetogers, dan zullen hierna andere betogers volgen”, stelde Mattias Bernhardsson. Hij stelde dat de massale arrestaties in het vervolg ook kunnen worden toegepast op stakende betogers, protesterende jongeren of andere protestacties waarvan we er steeds meer zien in Europa.

Van de 250 activisten die klacht indienden, waren er 178 die deelnamen aan de vreedzame massabetoging met meer dan 100.000 aanwezigen. De politie viel die betoging zonder enige reden aan. Er werd een stuk betoging afgezonderd nadat dit deel was omsingeld door agenten. Zowat 1.000 mensen werden daarbij urenlang vastgehouden in de bittere koude. 905 betogers zaten urenland met de handen vastgemaakt op de grond. De beelden hiervan schokten velen (zie foto hierboven).

De rechtbank oordeelde nu dat de politie het recht niet had om de 905 vast te houden op een ogenblik dat ze geen enkel gevaar vormden en de openbare orde niet verstoorden. De rechtbank voegde er aan toe dat de omstandigheden tijdens de arrestatie en de gevangenzetting een inbreuk vormden op artikel 3 van de Europese Conventie van de Mensenrechten. Alle 178 arrestanten die klacht indienden, krijgen een schadevergoeding van 1.200 euro. De politie kondigde evenwel aan in beroep te gaan tegen deze uitspraak.

De politie wilde van in het begin een voorbeeld stellen. Tijdens de rechtszaak werd een opname openbaar van een politiechef die zijn manschappen op 16 december het bevel gaf om “erin te vliegen” tegen zowel betogers als journalisten. De betogers zouden “roodgloeiend” moeten gemaakt worden, aldus de opname.

Het politiegeweld is een uitdrukking van de agenda van de rechtse regering die wordt gesteund door de Deense Volkspartij. Die regering wil harder optreden tegen al wie durft te protesteren. De uitspraak is een nederlaag voor het rechtse establishment en het “lymmelpakkens.”

Na de top in Kopenhagen volgde dit jaar een top in Cancun, Mexico. Ook deze top eindigde zonder enig resultaat. Het kapitalisme is niet in staat om een toekomst aan te bieden voor het milieu en de mensheid. De hoop op verandering ligt in de handen van de arbeiders en jongeren.