Kernramp. Nationalisatie van de energiesector om kernuitstap mogelijk te maken!

De omvang van de kernramp in Japan is nog niet duidelijk. Wel weten we dat de aardbeving, tsunami en kernramp duizenden levens hebben verwoest. Aan de aardbeving valt natuurlijk niet veel te doen, maar aan de gevolgen ervan wel. Het feit dat in Japan degelijke voorbereidingen worden getroffen voor aardbevingen heeft erger kwaad vermeden. Maar de dreiging van een nucleaire ramp zoals destijds in Tsjernobyl blijft overeind.

De ontploffingen in de kerncentrales van Fukushima kwamen er na de verschrikkelijke aardbeving met 8,9 op de schaal van Richter. Japan ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. De bevolking moet er ieder jaar oefeningen volgen om voorbereid te zijn op een aardbeving. Ook bij de bouw van huizen wordt rekening gehouden met het verwoestende effect van aardbevingen. Hoe het mogelijk is dat potentieel gevaarlijke bommen zoals kerncentrales wel mogen worden gebouwd in aardbevingsgevoelig gebied, is onbegrijpelijk. Zoals nu blijkt mogen er dan nog zoveel veiligheidsmaatregelen worden genomen als mogelijk, het gevaar op een kernramp blijft steeds bestaan.

Verschillende reactoren kwamen in de problemen en intussen zijn er al drie dagen op rij incidenten. Deze morgen nog als gevolg van een zware naschok. Het gevaar bestaat dat duizenden mensen generaties lang de gevolgen van deze ramp zullen moeten dragen. Deze kernramp maakt alvast duidelijk dat volledig veilige kerncentrales niet bestaan.

In Japan zijn het de werknemers van de centrales en de omwonenden die met de gevolgen van de ramp worden opgezadeld. De centrales zijn in handen van TEPCO (Tokyo Electric Power Co.), een van de grootste Aziatische energiebedrijven. Begin dit jaar werd nog bekend gemaakt dat het interessant was om in TEPCO te investeren omdat het bedrijf het belang van olie terugdringt ten voordele van kernenergie met de opening van een vijfde reactor in Kashiwazaki-Kariwa (waar eerder als gevolg van een aardbeving in 2007 alle centrales moesten sluiten voor onderhoud). Er werd toen door analisten voorspeld dat dit de winsten fors de hoogte in zou jagen. Er werd gedacht aan een winst van zowat 3,9 miljard dollar.

Ook in ons land worden energiemultinationals zoals Suez toegelaten om recordwinsten te maken door kerncentrales langer open te houden. De campagnes van de kernlobby in ons land krijgen nu een wel erg cynisch karakter tegen de achtergrond van de ramp in Japan. Deze ramp maakt duidelijk dat volledige veiligheid een illusie is.

We moeten dan ook de vraag stellen waarom we de controle en het beheer over dergelijke potentiële massavernietigingswapens in handen moeten laten van bedrijven en aandeelhouders die enkel op een verhoging van de winsten uit zijn. Zij spelen en gokken niet alleen met onze energie maar ook met de toekomst van de planeet.

LSP eist de volledige nationalisatie van de energiesector en publieke controle op wetenschappelijk onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve energievormen. Een volledige kernuitstap zal wellicht niet direct mogelijk zijn, maar het is wel duidelijk dat de winstgieren van de private sector niet zullen investeren in alternatieven als ze recordwinsten kunnen maken met kernenergie. Bij de ontwikkeling en uitbreiding van alternatieve energie moet onmiddellijk worden gestart met de sluiting van de oudste en onveiligste kerncentrales, onder meer deze in aardbevingsgevoelige gebieden, waarbij het personeel in dienst blijft en wordt ingeschakeld bij de ontwikkeling van alternatieve energie.

Een dergelijk standpunt wordt wellicht gedeeld door brede lagen van de bevolking die angstig volgen hoe de nieuwe kernramp evolueert. Ons standpunt gaat evenwel regelrecht in tegen de logica van het kapitalisme waarin concurrentie en winstdrift centraal staan. De prijs voor hun winsthonger wordt naar ons doorgeschoven. Daartegen is verzet nodig, de revolutionaire bewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten maken duidelijk dat verzet mogelijk is. Het kapitalisme is een bedreiging voor onze toekomst, onder het kapitalisme zullen steeds meer elementen van barbarij een opgang kennen. Tijd voor de opbouw van een socialistisch alternatief!