Vernietig het kapitalisme… voor het de planeet vernietigt!

De kernramp in Fukushima heeft velen geschokt. De gevolgen zijn verschrikkelijk met een groot gebied waar er een hoge radio-activiteit is alsook een grote hoeveelheid besmet zeewater. De omvang van de ramp werd vergroot door de inhaligheid van het private bedrijf dat de kerncentrale uitbaat. Dat bedrijf bespaarde op veiligheid. Fukushima is geen alleenstaand geval. Wereldwijd wordt ons leefmilieu om zeep geholpen teneinde grotere winsten te boeken. Dit systeem is ziek en besmet ons milieu steeds meer.

De afgelopen jaren werd heel wat industriële productie overgeplaatst naar landen met goedkope arbeidskrachten. Dit maakte de enorme economische groei van China mogelijk. Maar het gaat ook gepaard met een spectaculaire toename van de industriële vervuiling. Human Rights Watch spreekt over honderdduizenden kinderen die met een mentale of fysieke handicap worden geboren als gevolg van de vervuiling. Er komen steeds meer acties tegen onder meer loodvergiftiging in het zuiden.

De gevolgen van klimaatverandering en vervuiling worden steeds concreter. Het gaat daarbij niet alleen om de afbouw van onze leefomgeving, maar ook om een toename van het aantal ziektes (het aantal kankers als gevolg van de kernramp in Tsjernobyl in 1986 neemt niet fundamenteel af) of allergieën (onder meer door het langer worden van het pollenseizoen). Zelfs ons eten is niet meer veilig, begin juni vielen 36 doden als gevolg van een bacterie in voedsel in het noorden van Duitsland.

De problemen van klimaatverandering en opwarming blijven aanhouden, ondanks alle grote conferenties en beloften. Tussen 1995 en 2010 is de temperatuur wereldwijd met 0,19 graden Celsius toegenomen. Er wordt verwacht dat het aantal klimaatvluchtelingen tegen 2050 zal toenemen tot 100 tot 150 miljoen.

Het kapitalisme is goed op weg om onze planeet te vernietigen. Onze toekomst wordt opgeofferd op het altaar van de korte termijn winsten van een kleine groep kapitalisten. Als we dat willen vermijden, moeten we het kapitalisme bestrijden en stoppen. We moeten onze eigen toekomst zelf in handen nemen. Dat vereist een socialistisch alternatief dat de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal stelt. LSP roept op om deel te nemen aan de Klimaatmanifestatie van 3 december en om de discussie over een socialistisch antwoord op klimaatverandering en vervuiling aan te gaan.