Klimaatverandering: “De tijd raakt op”

climate-panel-430x244Dit weekend zullen honderdduizenden mensen in de VS protesteren aan de VN-top over klimaatverandering. Deze top vindt plaats in New York en handelt over de ernstige dreiging van de wereldwijde milieuramp. Vanavond is er een debat met Naomi Klein, Chris Hedges,… en ook Kshama Sawant van Socialist Alternative. De wereldleiders zijn niet in staat om tot verandering te komen.

Artikel door Pete Mason

In de loop van 24 uur groeide orkaan Odile doorheen de vissersdorpen van de Mexicaanse golf plots aan tot een levensbedreigende storm van categorie 4 van meer dan 200 kilometer per uur. Dat volstond om de instabiele huisjes van de 30.000 inwoners van de regio rap te laten vluchten op zoek naar veilig onderdak. Odile is de ergste storm in de regio.

De klimaatveranderingen gaan gepaard met dodelijk extreem weer. De oceanen nemen uitstootgassen en warmte op. Dit zet een tijdelijke rem op de stijging van de temperaturen op het land. Maar de hoeveelheid uitstootgassen en absorptie van warmte door de oceanen is “nooit gezien” in de afgelopen 300 miljoen jaar, aldus de Wereld Meteorologische Organisatie. Er is in 2012 en 2013 meer CO² in de atmosfeer terecht gekomen dan in gelijk welk ander jaar sinds 1984. De Wereld Meteorologische Organisatie voegde er aan toe: “De tijd raakt op.”

De arbeiders, landbouwers en armen op het platteland van Kasjmir worden geconfronteerd met een van de ergste overstromingen sinds een eeuw. Er vielen in India en Pakistan al honderden doden. De warmere atmosfeer houdt meer water op, wat uiteindelijk leidt tot meer overstromingen.

Voeselproducerende staten in de VS, zoals Californië en Texas, hebben eerst wereldwijd markten veroverd op arme boeren, maar werden in 2014 geconfronteerd met uitzonderlijke droogtes die versterkt werden door klimaatverandering. Dit bedreigt de voedselprijzen, wat leidt tot hongersnood en revolte.

De klimaatverandering leidt tot wereldwijde economische en sociale problemen. Dat maakt dat staatshoofden en regeringsleiders zich naar New York reppen voor een nieuwe klimaattop. Ze zullen er geconfronteerd worden met wat de organisatoren “de grootste klimaatmars uit de geschiedenis” noemen. Er zullen tegelijk ook elders in de wereld acties zijn.

Ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel, zijn er onder de conservatieven nog steeds heel wat klimaatsceptici. Wat zullen Cameron en co in New York doen, behalve de benen onder tafel schuiven voor rijkelijke banketten?

Niemand ontkent dat de vorige toppen op niets uitdraaiden. Er is niets gedaan om de oliebedrijven, energiereuzen, transportbedrijven en andere sectoren in publiek bezit te nemen en zo de basis te leggen om de oncontroleerbare vervuiling van het kapitalisme te stoppen zodat het systeem de hele planeet niet naar de vaantjes helpt.

Enkel het publiek bezit onder democratische controle van de arbeiders kan de basis leggen voor een ecologisch ingestelde planning van de productie die op democratische wijze wordt bepaald en zonder enige hindernissen kan doorgevoerd worden.

Amerikaanse bedrijven hebben ongeveer 2 triljoen dollar in belastingparadijzen zitten. Als die rijkdom zou gebruikt worden in het belang van de meerderheid van de bevolking, dan zou een degelijke levensstandaard voor iedereen mogelijk zijn.

Het stoppen van het falende marktsysteem in de sectoren die essentieel zijn voor het menselijke welzijn, is nodig om de klimaatverandering te stoppen. We kunnen daarvoor niet rekenen op gevestigde politici als Obama en co.

Met grote bedrijven die elkaar naar de keel grijpen om extra winsten te maken en politici die volledig in de zak van de grote bedrijven zitten, kunnen we vanuit die hoek geen stappen verwachten om de klimaatverandering te stoppen. De arbeiders en armen in heel de wereld moeten deze fossielen aan de kant schuiven en samen met hun fossiele brandstoffen naar de prullenbak van de geschiedenis verwijzen.