System change, not climate change

dls356apVan 30 november tot 15 december is er een nieuwe klimaatconferentie van de Verenigde Naties, deze keer in Parijs. Het is de 21ste conferentie van de ondertekenaars van het Klimaatverdrag (COP-21) en de 11e conferentie van de ondertekenaars van het Kyoto-protocol (CRP-11). Aan grote internationale bijeenkomsten rond dit thema heeft het dus niet ontbroken… Maar het resultaat ervan blijft wel heel beperkt. Hoe kunnen we uit de impasse geraken?

IPCC waarschuwt: het is “vijf voor twaalf” voor het klimaat

Deze waarschuwing van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) dateert ondertussen al van 2013. Deze organisatie van de VN die de risico’s van klimaatverandering onderzoekt, stelde in datzelfde jaar vast dat de CO²-concentratie voor het eerst het niveau van 400 ppm (deeljes per miljoen) had overschreden. Sindsdien werd er overigens niet veel meer vernomen van de zogenaamde klimaatsceptici die de zegden dat er geen klimaatverandering zou zijn of die de rol van menselijke activiteiten hierin ontkenden.

Wereldwijd neemt de bezorgdheid over het klimaat en de snelle aftakeling van ons milieu toe. De Franse specialist Pierre Radanne merkt hierover op: “Die erkenning van de milieucrisis is een nieuw fenomeen in vergelijking met tien jaar geleden.” Dat de klimaatsceptici naar de achtergrond verdwenen zijn, wijst op “een wereldwijd begrip van het onderwerp.” De sensibilisering heeft dus rasse schreden vooruit gezet. Maar dat volstaat niet om tot verandering te komen.

De verantwoordelijkheid van grote bedrijven

Het rapport “A Climate of Secrecy” van de door Oxfam opgezette campagne “Behind the Brands” geeft aan dat de tien grootste voedingsbedrijven ter wereld, de zogenaamde Big Ten (1), samen goed zijn voor 50% meer CO²-uitstoot dan een land als België. Nog volgens Oxfam kunnen deze bedrijven hun uitstoot gemakkelijk met 80 van de 260 miljoen ton afbouwen. Dat zou evenveel effect hebben als het volledig uitschakelen van elk autoverkeer in Los Angeles, Peking, Londen en New York! De wereldwijde voedingsindustrie is goed voor een kwart van alle CO²-uitstoot en deze neemt toe omwille van het extremer wordende klimaat (vernietigende cyclonen, overstromingen, …).

Onderzoek van Richard Heede dat eind 2013 verscheen in het wetenschappelijke magazine ‘Climate Change’ toont aan dat 63% van de totale wereldwijde koolstofuitstoot sinds het begin van de industriële revolutie (tussen 1751 en 2010) veroorzaakt werd door amper 90 bedrijven. De helft van die uitstoot kwam er na 1986. Met uitzondering van zeven cementbedrijven gaat het om energiebedrijven die steenkool, olie en gas produceren waaronder de grote spelers in die sector zoals Chevron, ExxonMobil, BP en Shell.

Een andere samenleving is nodig!

De verschillende kapitalistische regeringen kibbelen onder elkaar om de belangen van hun bedrijven te verdedigen. De grote bedrijven slagen erin om de hele wereld te chanteren. Dat verklaart waarom de vele klimaatconferenties sinds die in Rio in 1992 zo weinig effect hadden.

Om tot echte verandering te komen en te vermijden dat we in de gevarenzone van een globale opwarming met twee graden celsius komen, zullen we die grote bedrijven moeten aanpakken. Onze consumptiegewoonten veranderen, zal niet volstaan. We zullen de sleutelsectoren van de economie, zoals energie of voeding, uit de dictatuur van de markten en de kapitalistische winsthonger moeten halen.

(1)          Het gaat om Kellogg, General Mills, Coca-Cola, Danone, Mars, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Associated British Foods en Mondelez International.