Asociale beleid is ook slecht voor milieu

systemDe regering-Michel probeert het besparingsbeleid een ecologisch tintje te geven. In naam van het milieu worden taksen op diesel opgetrokken, in naam van gezondheid ook die op tabak, alcohol en frisdrank. Niet dat de regering in milieu en gezondheid investeert. Neen, ook daarop wordt bespaard. Met de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP, onderhandelingen waarin de lobbyisten van de grote bedrijven meer te zeggen hebben dan verkozen vertegenwoordigers, laat staan gewone mensen, wordt de basis gelegd voor een volgende ronde van aanvallen op sociale verworvenheden en ecologische normen. Het asociale besparingsbeleid is ook rampzalig voor het milieu.

Tax shift en ecofiscaliteit: pogingen om ons verantwoordelijk te stellen voor milieuproblemen

De excuses van ecofiscaliteit en promotie van de gezondheid dienen met de tax shift enkel voor het rechtvaardigen van de besparingen. Zal een verhoging van de BTW op elektriciteit echt leiden tot minder energieverbruik? Energie is een basisbehoefte waarvan de particuliere consumptie amper verandert bij prijsveranderingen. De verhoging van de accijnzen op diesel gaan gepaard met een afbouw van het aanbod en prijsstijgingen bij het openbaar vervoer. Straks is enkel de fiets nog een betaalbaar vervoermiddel. Maar dan val je beter niet zonder werk waarna je verplicht bent om gelijk welke job binnen een straal van 60 kilometer te aanvaarden.

Naast het zogenaamde ‘groene besparingsbeleid’ aarzelt de regering niet om geheime akkoorden met bedrijven als Electrabel te sluiten. Het akkoord dat uitlekte, had betrekking op het langer openhouden van Tihange 1. De grote aandeelhouders krijgen daar een enorme premie voor: 9,3% van het bedrag van de investeringen en 57 miljoen voor een ‘studie’ van Tractebel (1), dat is al een cadeau van 113 miljoen euro. De ‘nucleaire taks’ wordt beperkt tot 70% van de winst boven het rendement van 9,3%. In het geval van tekorten, zelfs indien dit boekhoudkundig georganiseerd wordt, zijn deze volledig voor de gemeenschap. Tenslotte kan de overheid in tegenstelling tot Electrabel het contract niet eenzijdig beëindigen. (2)

  • Weg met de regering van rijken die slecht is voor mens en milieu! 7 oktober: grote nationale betoging

Nieuwe Europese aanval in voorbereiding

De Europese Unie en de Amerikaanse regering onderhandelen in het geheim over een “Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag”, het beruchte TTIP.

De politieke leiders willen ons doen geloven dat wat goed is voor de winsten van de multinationals en de grote bedrijven ook goed zou zijn voor ons. Met dit verdrag kunnen sociale en ecologische regels gezien worden als hindernissen voor de vrijhandel. Een multinational die meent dat een land regels oplegt die de vrije handel belemmeren, kan naar een internationale rechtbank stappen die de staat boetes kan opleggen. Alles voor de winsten van de rijksten, ook de democratie moet ervoor wijken.

  • Stop het Europa van het kapitaal –  neen aan TTIP. 15 oktober: omsingeling van de Europese Top. 17 oktober: Europese betoging

Hoe het asociale beleid stoppen?

De gevestigde politici en wereldleiders tonen vooral hun hypocrisie: de 21ste Klimaattop wordt een nieuwe hoogmis van hypocrisie. De gevestigde partijen verdedigen de belangen van de superrijken en leggen ons een chaotische productie op die leidt tot enorme verspilling en die zich baseert op de uitbuiting van de werkenden en uitputting van de natuur.

De strijd tegen het besparingsbeleid en voor de verdediging van ons milieu gaan hand in hand. Als we bijvoorbeeld opkomen voor gratis en degelijk openbaar vervoer, dan moeten we ingaan tegen de liberalisering en privatisering van de sector. Een democratische planning van de productie in de metaalsector die in handen is van de werkenden en de consumenten zou toelaten om de nodige bussen en treinen te bouwen.

We moeten een krachtsverhouding uitbouwen om onze bedrijven zelf in handen te nemen. Een democratische controle en publiek bezit van de sleutelsectoren zijn nodig om de productie te kunnen plannen op basis van de behoeften van de meerderheid van de bevolking. Het zou de creatie van degelijke jobs mogelijk maken en tegelijk ook rekening houden met het milieu.

  • Jongeren, werkenden, uitkeringstrekkers, we moeten ons organiseren en strijden voor een democratisch socialistische maatschappijverandering

 

  1. “Tihange 1: le contrat secret entre l’État et Electrabel” in RTBF : http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_tihange-1-le-contrat-secret-entre-l-etat-et-electrabel-exclusif?id=9028884
  2. Electrabel dépouille l’État belge et le citoyen” in Greenpace: http://www.greenpeace.org/belgium/fr/actualites-blogs/actualites/Electrabel-depouille-Etat-belge-et-citoyen/