Stad Antwerpen richt zich tegen fietsers en voetgangers in plaats van te investeren in veilig verkeer!

De stad Antwerpen startte een campagne die officieel op verkeersveiligheid gericht is, maar in de praktijk vooral fietsers en voetgangers onder vuur neemt. Die zouden ‘roekeloos’ zijn en het verkeersreglement niet respecteren. Verdeeldheid zaaien, lijkt een kerntaak van dit stadsbestuur te zijn. In plaats van te investeren in degelijke fietsinfrastructuur, veilige voetpaden en gratis en degelijk openbaar vervoer, worden automobilisten en fietsers tegen elkaar opgezet, voetgangers tegen fietsers, … Onveilige infrastructuur leidt tot ongevallen en doden. De opvallende-borden-met-moraliserende-boodschappen-campagne van de stad richt zich tegen de slachtoffers van het gebrek aan investeringen om te verdoezelen dat de oorzaken van onveilig verkeer niet aangepakt worden.

Het besparingsbeleid is de oorzaak van deze ellende

Besparingen in het openbaar vervoer, zowel met een tekort aan investeringen in spoorverkeer (zowel goederen als personenverkeer) als regelrechte afbouw van de buslijnen, doen de files verder aangroeien. De schijnoplossing van SP.a om geld te geven aan automobilisten die uit de spits blijven, kan niet volgens de partij van De Wever omdat er nu eenmaal geen ‘gratis geld’ is. Maar aan de 4,1 miljard euro subsidies per jaar voor bedrijfswagens raken, is voor dezelfde N-VA taboe. Dit beleid subsidieert de files en de vervuiling, met alle gevolgen van dien: hogere kans op hartinfarcten, longkanker, diabetes bij kinderen en vroeggeboorten (volgens VITO). In plaats van te luisteren naar wat de Antwerpenaren willen, legt de BAM eenzijdig een ‘oplossing’ op: meer beton! Dit stadsbestuur dient enkel de commerciële belangen en niet die van de gewone Antwerpenaar.

De Actief Linkse Studenten verwerpen het beleid dat mensen tegen elkaar opzet om de rekening van het besparingsbeleid naar ons allemaal door te schuiven. Niet wij, maar de speculanten en de allerrijksten hebben de crisis van 2008 veroorzaakt. Hun honger naar meer winsten vertaalt zich vandaag in het neoliberale besparingsbeleid dat wel erg enthousiast gevoerd wordt door dit stadsbestuur.

STOP met besparen en investeer in de leefbaarheid van onze stad!

Er moet stevig geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van onze stad. Door op te komen voor gratis & milieuvriendelijk openbaar vervoer en deftige infrastructuur kunnen we een alternatief bieden op het fileleed en onveilige verkeerssituaties. Samen voor een collectieve oplossing, tegen het sanctioneren en stigmatiseren van de gewone weggebruikers.