De sponsors van COP21: wiens brood men eet, diens woord men spreekt

De lijst van sponsors van de klimaattop geeft aan dat we niet op de wereldleiders en de klimaattop kunnen rekenen. Ondanks het schandaal van de sjoemelsoftware bij Volkswagen speelt bijvoorbeeld de automobielsector een prominente rol: BMW is een van de grootste sponsors. Maar ook Renault/Nissan en Air France zijn van de partij. Verder ook energiebedrijven als EDF en Engie, beide zijn goed voor zowat de helft van de uitstoot in Frankrijk. Een andere sponsor is het Zweedse dat de Duitse overheid aanklaagde over de kernuitstap.

Zullen deze bedrijven op basis van hun deelname aan COP21 investeren in groene alternatieven? Zullen ze timmeren aan een duurzame productie? Volkswagen doorprikte elke mogelijke illusie daarin. Maar er is meer aan de hand. Veel bedrijven gebruiken een groen imago om hun bedenkelijke ecologische staat van dienst te maskeren of om er extra winst uit te puren. Kijk maar naar Suez Environment, een bedrijf waar de energiemultinational GDF Suez de grootste aandeelhouder van is en dat ook de klimaattop sponsort. Suez Environment is actief op de watermarkt. Toen een beweging in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires afdwong dat de waterdiensten uit handen van Suez werden gehaald, volgde een rechtszaak van de multinational waarbij een schadevergoeding van 405 miljoen euro werd bekomen. Suez Environment investeert momenteel vooral in het verwerken van vervuild water, ondertussen investeert moederbedrijf GDF Suez in koolontginning en fracking waarmee watervervuiling ontstaat. Suez Environment heeft direct belang bij het verderzetten van de ontginning van fossiele brandstoffen en fracking. De lucrativiteit van het ‘groene’ kapitalisme kent geen grenzen.

De rol van deze multinationals beperkt zich niet tot het sponsoren. Er zijn ook parallelactiviteiten zoals het “Sustainable Innovation Forum” en uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om lobbygroepen in te zetten die de ‘oplossingen’ van de bedrijven promoten. Tenslotte is een klimaattop een mediacircus waar bedrijven als BNP Paribas bijvoorbeeld graag een graantje van meepikken. Ondanks investeringen in fossiele brandstoffen biedt de top een kans om het bedrijf groen voor te stellen. Het resultaat van de klimaattop valt te voorspellen aan de hand van de sponsors. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!