Universiteiten blijven #MeToo-schandalen voortbrengen

Vijf jaar sinds het begin van #MeToo is er een constante discussie over seksisme op school, de werkvloer en in de openbare ruimte. Schandalen in en rond universiteiten zijn daarbij heel aanwezig. Dat is niet toevallig: het onderwijs en zeker het hoger onderwijs is erg hiërarchisch georganiseerd met sterke machtsrelaties. Dat wordt versterkt door het tekort aan middelen voor onderwijs waardoor de positie van doctoraatstudenten en onderzoekers vaak erg precair is. 

Artikel door Frede (Brugge) uit maandblad De Linkse Socialist

Het begint al met de steeds meer onzekere positie van studenten. De hoge kosten dwingen studenten om hun studies met werk te combineren, zelfs indien dit de slaagkansen aanzienlijk vermindert. Daar komen asociale maatregelen bovenop zoals de harde knip in Vlaanderen en een gelijkaardige maatregel langs Franstalig kant. Dit alles versterkt de machtspositie van professoren. Een half puntje meer of minder kan een student kraken of maken. 

Het schandaal aan de KULeuven toonde hoe professoren daar misbruik van kunnen maken. Sinds de jaren 1990 was het geweten dat de prof in kwestie grensoverschrijdend gedrag stelde. In 2010 waren er de eerste meldingen. De prof nodigde zichzelf uit op de koten van studenten voor groepswerken. Niemand durfde dit te weigeren. In 2016 werd een doctoraatstudente verkracht. Pas in 2018 werden maatregelen genomen!

Er worden onvoldoende middelen ingezet om correct om te gaan met meldingen of klachten van grensoverschrijdend gedrag. Er is amper aandacht voor in de lerarenopleiding of de nascholing. De rector van de ULB verklaarde dat grensoverschrijdend gedrag niet de verantwoordelijkheid van de universiteit is en dat de slachtoffers maar naar de politie moeten gaan. Eens te meer wordt de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer gelegd.

De veroordeling van de UCLouvain begin 2022 voor haar aanpak van de intimidatie tegenover een personeelslid toonde nog een extra probleem. Bij klachten of meldingen van grensoverschrijdend gedrag is er meer aandacht voor de eigen reputatie dan voor het welzijn van het slachtoffer en anderen. Als universiteiten de afgelopen maanden sneller reageerden tegen seksisme, komt dit vooral door de druk van studenten en personeelsleden. Die druk doorheen acties verder opvoeren is belangrijk. We kunnen immers niet rekenen op de verantwoordelijken voor de tekorten en de machtsverhoudingen om problemen van grensoverschrijdend gedrag ernstig aan te pakken.