Veiligheid op de campus vergt enorme overheidsinvesteringen

Op dinsdag 10 januari werd een manifestatie van 200 personen georganiseerd door de Fédération des Étudiants Francophones en het Bureau des Étudiants Administrateurs van de ULB na de verschrikkelijke verkrachting van een studente op 28 december op de campus Plaine. De aanvaller maakte gebruik van de geïsoleerde locatie en het gebrek aan verlichting en passage om de misdaad te plegen.

door Brune (Brussel)

Het probleem van de veiligheid op de campus is niet nieuw. De ULB is er verantwoordelijk voor: op de avond van de aanslag was er slechts één bewaker aanwezig en was er geen verlichting. Dit toont duidelijk het gebrek aan aandacht voor deze kwestie en voor de problemen van gendergerelateerd en seksueel geweld in het algemeen. Veiligheid is een zaak van iedereen. Het is in het bijzonder belangrijk voor vrouwen en LGBTQIA+ personen, die weten hoe gevaarlijk de openbare ruimte voor hen kan zijn, vooral in het donker.

Door de energiecrisis zijn sommige wijken ‘s nachts niet meer verlicht. Er zijn momenteel meer dan 150 gemeenten in België die dit doen. Hierdoor worden vrouwen en LGBTQIA+ personen nog meer uitgesloten van de openbare ruimte. Dit is een probleem!

We hebben betere openbare verlichting nodig op en buiten de campus om het gevoel van veiligheid te vergroten. Om de veiligheid zelf te verbeteren, volstaat dat echter niet. Er is meer personeel nodig om de veiligheid van iedereen op de campus te garanderen en het is nodig om het personeel en de studenten op te leiden in kwesties van gendergerelateerd en seksueel geweld. De universiteiten hebben ook middelen nodig om de problemen van mentale gezondheid aan te pakken. Er zijn investeringen nodig in zorgcentra na seksueel geweld in de studentenbuurten (en elders) op basis van wat nodig is. Er zijn al zeven dergelijke centra en dit jaar komen er drie bij. Tien centra in het hele land is echter verre van voldoende!

Dit alles vereist enorme overheidsinvesteringen. De universiteiten zijn daar niet toe bereid, ze hebben onvoldoende middelen en hebben hierdoor vooral oog voor waar er kan bespaard worden. De veiligheid en het welzijn van de studenten en het personeel staan niet centraal, wel het economisch beheer van de instellingen.

Het aantal meldingen van misbruik op universiteiten en hogescholen neemt toe. Doorgaans is de dader geen onbekende, maar iemand in een machtspositie. Financiële onafhankelijkheid van studenten (via een studentenloon) en onderzoekers is nodig. Daarnaast ook een democratisch beheer, waarbij een professor niet alle macht heeft over de verdere academische loopbaan. 

De druk op de universiteitsbesturen is toegenomen om sneller te reageren, ook aan de ULB is dit het geval. Een einde maken aan de straffeloosheid is een eerste stap om een einde te maken aan de cultuur van zwijgen op universiteiten en hogescholen.

Het #MeToo-fenomeen zorgde ervoor dat heel wat slachtoffers spreken. Er ontstonden varianten hierop zoals #BalanceTonBar naar aanleiding van geweld op studentes in studentenkringen en in de uitgaanswereld, zoals bars, clubs en festivals. Als gevolg daarvan hebben sommige feestlocaties hun faciliteiten herzien en een contactpersoon aangesteld in geval van problemen.

Strijd loont! De druk van de beweging maakt dat we stappen vooruit zetten, maar dit volstaat niet. De strijd tegen gendergerelateerd geweld en seksisme moet elke dag gevoerd worden.

Er is een groot probleem van gendergerelateerd en seksueel geweld in België. In 2019 bleek uit een studie dat één op de vijf studentes ooit het slachtoffer was van een verkrachting of een poging daartoe. In 2022 waren er 24 feminicides, vrouwen die vermoord werden omdat ze vrouw zijn. Althans, dat is het cijfer op basis van mediaberichten. Seksisme en gendergerelateerd geweld zijn een echte pandemie, een ziekte die intrinsiek verbonden is met het kapitalistisch systeem. Heel het systeem is schuldig, het moet weg!

De volgende belangrijke datum in de strijd tegen seksisme en LGBTQIA+fobie is 8 maart 2023! Neem met Campagne ROSA deel aan de betogingen en vervoeg onze delegaties op de acties.

UGent: vakbonden komen op voor meer bescherming van slachtoffers

Aan de Ugent werd een hoogleraar vier maanden geschorst met verlies van een vijfde van zijn loon na een beschuldiging van aanranding. Personeelsleden van de vakgroep biotechnologie waren geschokt. Ze vinden de sanctie te beperkt en zien een terugkeer van de hoogleraar niet zitten. De professor kreeg deze sanctie van de tuchtraad die bijeengeroepen was nadat een slachtoffer in de media had gesproken. Nadien volgden andere getuigenissen.

ACOD Ugent nam een duidelijk standpunt in. “De universiteit moet de veiligheid van haar medewerkers garanderen,” verklaarde Tim Joosen in De Standaard (20 januari). De vakbond stelde dat het opstarten van een tuchtzaak of het melden van feiten bij het parket op zich goede stappen zijn, maar niet volstaan. Het management was al langer op de hoogte van de klachten, maar weigerde doortastend op te treden. “Dit is helaas een praktijk die we ook in andere dossiers zien terugkeren. Wij hebben dan ook aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk een lijst overgemaakt van dossiers waarbij de rector en/of vicerector op de hoogte waren van welzijnsproblematieken, en waarbij er niet, laattijdig of te weinig daadkrachtig is opgetreden. We wachten op een antwoord van de rector en de vice-rector over de lessen die ze daaruit trekken.”

Verder stelt ACOD UGent vragen bij de samenstelling van de tuchtorganen en pleit het voor een meer diverse samenstelling. “ACOD pleit op alle niveaus voor paritair samengestelde tuchtorganen, zodat verschillende perspectieven aan bod kunnen komen tijdens tuchtprocedures. Daarnaast steunen wij de vraag om die organen zo samen te stellen dat ze een meerderheid aan externe leden tellen.”

Tot slot roept de vakbond personeelsleden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of welzijnsproblemen op het werk op om contact op te nemen voor advies en bijstand. ACOD UGent beperkt zich daar niet toe. Het heeft de afgelopen jaren een traditie opgebouwd van deelname aan en ondersteuning van feministisch protest, onder meer in de strijd voor een hoger minimumloon voor al wie aan de universiteit werkt.