Voor onderwijs zonder seksisme

Universiteiten willen doorgaan voor veilige havens van kennis, maar het zijn helaas ook plaatsen waar seksueel geweld en intimidatie alomtegenwoordig zijn. Voor het eerst werd de omvang van het probleem in kaart gebracht door een onderzoek van de UCLouvain. Hieruit blijkt dat 20,1% van de vrouwelijke studenten, die lid zijn van een studentenclub of op kot zitten, het slachtoffer werd van zwaar seksueel misbruik op de campus. 14% van alle studenten werd slachtoffer van seksuele intimidatie en 13% van sociale uitsluiting. Vrouwelijke studenten ervaren veel vaker geweld en non-binaire studenten nog eens dubbel zoveel als vrouwelijke studenten! Dat is onaanvaardbaar. 

door Ophélie (Brussel)

Franstalig onderwijsminister Françoise Bertieaux (MR) stelt dat er geen specifiek wettelijk kader in het Franstalig hoger onderwijs nodig is, maar dat er meer ingezet moet worden op ‘educatief werk’. Het gebrek aan concrete maatregelen maakt dat 74% van de studenten weet niet waar ze een melding kunnen doen. Het gebrek aan voldoende middelen voor slachtofferhulp en meldpunten maakt onderwijsbesturen medeplichtig aan het seksueel misbruik.

Naast het toedekken van klachten is er ook sprake van victim blaming, een duidelijke cultuur van het beschermen van daders. Aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve werd een onderzoeker die intimidatie rapporteerde zelf gestraft. Een professor aan de ULB die beschuldigd werd van intimidatie kreeg slechts een symbolische schorsing van zijn salaris zonder enige verdere opvolging van de slachtoffers of begeleiding van de prof. 

De passiviteit van de onderwijsinstellingen zorgt voor verzet. Op het Instagram-account ‘Balance Ton ULB’, een verwijzing naar een bekende Franstalige feministische slogan, wordt het onvermogen van de onderwijsinstellingen rond slachtofferhulp uit de doeken gedaan. De polarisatie rond seksisme is sinds #MeToo toegenomen. 64% van de mannen tussen 25 en 34 jaar geeft aan in seksuele relaties vrouwonvriendelijke en gewelddadige handelingen die ze oppikken uit pornografie te reproduceren. Het is toxisch gedrag in een tijdperk waarin seksisme en LGBTQIA+fobie door sommigen steeds vaker getolereerd en zelfs aangemoedigd worden.

Wij eisen daarom onderwijs zonder seksisme, waar elke student veilig kan studeren en leven. Deze strijd is van belang voor de hele universitaire gemeenschap. Tussen 2018 en 2023 steeg het aantal studenten aan de ULB van 29.800 naar 38.100, een stijging met bijna 30%. Deze groei ging echter niet gepaard met een gelijke toename van onderwijzend en administratief personeel. Ook kwam er geen duidelijk preventie- en sanctiebeleid rond seksistisch geweld met degelijke begeleiding voor slachtoffers. 

Op de Internationale Vrouwendag verzetten we ons tegen de antifeministische backlash. Via protest kunnen we de samenleving veranderen. Op alle campussen roepen we personeel en studenten op om op te komen voor degelijke werkomstandigheden, massale publieke investeringen in onderwijs en tegen alle vormen van onderdrukking. Op de ULB hebben studenten het heft al in eigen handen genomen. Op algemene vergaderingen werd beslist om zelf vormingen te organiseren voor het veiligheidspersoneel. Er werd ook een petitie gelanceerd voor genderneutrale toiletten na transfoob geweld op de campus. Dit is de enige manier om de machtsdynamiek tegen te gaan die seksistisch en LGBTQIA+foob geweld aanmoedigt.