Seksist Jeff Hoeyberghs verliest proces tegen Campagne ROSA

In een arrest van 28 maart bevestigde het Hof van Beroep in Gent een eerdere uitspraak die stelde dat er geen reden is om twee activistes van Campagne ROSA te veroordelen wegens belaging, laster en eerroof. Zij werden aangeklaagd door Jeff Hoeyberghs naar aanleiding van het feministisch protest tegen zijn seksistische meeting aan de Gentse universiteit eind 2019.

Wat was er gebeurd? In 2019 voelde het extreemrechtse KVHV, de studentenclub die in Gent aan de basis lag van Schild & Vrienden en die meerdere VB-parlementsleden voortbracht, zich sterk genoeg om een provocerende seksistische, racistische en queerfobe meeting te houden. Daarvoor nodigden ze Jeff Hoeyberghs uit, een plastisch chirurg die bekend staat voor zijn haatspraak. Hem een platform geven aan de universiteit had als doel om zijn haatspraak te normaliseren. Dat leidt onvermijdelijk tot een toename van haatincidenten. Haatspraak is niet zomaar ‘een mening’, het is altijd een aanzet tot daden.

Dat was waarom Campagne ROSA en de Actief Linkse Studenten een protestactie hielden tegen deze meeting. Onze aanklacht ging nadien viraal omdat de uitspraken van Hoeyberghs zo schandalig waren. We zullen ze hier niet herhalen, er is al teveel haat in de openbare ruimte. Het was er zo hard over dat er een massale verontwaardiging was. Dit leidde tot een voorzichtige berisping van het KVHV door de UGent (ondanks protest waarmee we de uitsluiting eisten), een intrekking van de erkenning door de stad Gent omdat KVHV geen enkel schuldinzicht vertoonde en een proces tegen Hoeyberghs. In eerste aanleg werd hij veroordeeld, in hoger beroep werd zijn straf sterk afgezwakt wat op een gedeeltelijke vrijspraak leek, zelfs indien hij nog altijd veroordeeld werd wegens seksisme. 

De UGent blijft maatregelen tegen het KVHV weigeren, ook al gebeurden de feiten waarvoor Hoeyberghs veroordeeld werd aan de universiteit op een bijeenkomst van een door de universiteit gesubsidieerde organisatie. Zelfs na de intrekking van de erkenning door de stad Gent blijft de UGent op dat standpunt. De enige maatregel aan de UGent kwam er van het PFK, de koepel van politieke en filosofische organisaties, op initiatief van de Actief Linkse Studenten. Het KVHV blijft ondertussen volharden en komt bij de studentenverkiezingen op met Vlaams Belangers die gekend staan voor hun racisme. 

Toen hij vervolgd werd, ging Hoeyberghs in de tegenaanval tegen Campagne ROSA. Hij diende een klacht in wegens belaging (het ernstig verstoren van de rust van een persoon), laster en eerroof. Veel eer viel er niet te ‘roven’ bij Hoeyberghs en wat er lasterlijk was aan het aanklagen van zijn eigen haatspraak, was van bij het begin onduidelijk. Daar ging het Hoeyberghs niet om. Hij wilde de rollen omkeren. Niet de vrouwen, LGBTQIA+ personen en andere mensen die slachtoffer waren van zijn neerbuigendheid, haat en oproepen tot discriminatie, waren het slachtoffer. Hijzelf, de bekende chirurg, was het slachtoffer omdat er een massale verontwaardiging was over zijn haat. Zo wilde hij het ook herleiden tot ‘woord versus tegenwoord’, wat zijn oproepen tot discriminatie en geweld moest minimaliseren.

Nadat de rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat er geen sprake was van laster en eerroof, ging Hoeyberghs in hoger beroep. Zelfs nadat de mediabelangstelling grotendeels was verdwenen en zijn eigen veroordeling wegens seksisme in hoger beroep was afgezwakt, zette hij door. Elke jurist kon van bij de eerste klacht tegen Campagne ROSA de uitkomst voorspellen, maar daar ging het bij Hoeyberghs niet om. Hij wilde feministisch protest intimideren en angst zaaien bij wie protest organiseert tegen hatespeech. Dit was pure pesterij tegen feministische activisten. Daarmee maakt Hoeyberghs meteen duidelijk dat hij elk woord op zijn haatmeeting meende.

Het arrest kan niet anders dan vaststellen dat Hoeyberghs veroordeeld werd wegens seksisme en dat de beelden van zijn haatmeeting door extreemrechts zelf werden verspreid. Ook het Hof van Beroep zegt bijgevolg dat er geen sprake is van belaging, laster of eerroof. Dat is goed nieuws. Tegelijk is het feit dat een veroordeelde seksist overgaat tot processen en pesterijen tegen socialistische feministen, een oproep aan alle lezers om deel te nemen aan feministisch protest en om Campagne ROSA actief te ondersteunen door er lid van te worden, het financieel te steunen en samen met ons acties te blijven organiseren. Samen staan we sterk!