8 maart. Internationale vrouwendag. Wie wil nog vechten voor vrouwenrechten?

103 jaar geleden gingen textielarbeidsters in New York op 8 maart in staking voor de 8-urendag, betere werkomstandigheden en stemrecht. De herdenking van die strijd werd een jaar later de aanleiding voor een wekenlange staking van 30.000 arbeidsters voor hogere lonen en betere condities. In 1911 organiseerden s ocialistische vrouwen de eerste Internationale Vrouwendag.

Vandaag ontkennen de meeste politici, ook de vrouwen onder hen, hardnekkig de realiteit: vrouwen in het Westen hebben immers “gelijkheid” verworven. Problemen als lage lonen, geweld, seksisme,… zijn volgens die politici “persoonlijke” problemen.

Nochtans maken de lage lonen (en uitkeringen) en vanonzekere contracten voor vrouwen dat het risico voor alleenstaande moeders (98% van de eenoudergezinnen) om in armoede te vervallen in 2008 al opliep tot 40% (cijfers uit Armoedebarometer 2010)! Bij veel beter verdienende vrouwen gaat hun loon overigens omlaag als ze kinderen krijgen, terwijl het loon van mannen met kinderen relatief stijgt.

LSP denkt dat werkende en werkloze vrouwen vandaag duizenden redenen hebben om de strijd te hernemen. De strijd voor een einde aan de opmars van onzekere en laagbetaalde jobs, waarmee steeds meer niet enkel vrouwen, migranten en jongeren geconfronteerd worden, maar die zich steeds meer verspreiden naar alle werkenden .

De strijd voor uitkeringen waarvan je kunt leven en niet enkel, met geluk, overleven. De strijd voor kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten, in de eerste plaats kinderopvang, onderwijs en gezondheidsen personenzorg waar alle besparingen onmiddellijk gevolgen hebben voor het (onbetaalde) werk dat op de schouders van de gezinnen terechtkomt.

De strijd voor degelijke en b etaalbare huisvesting want de woonprijzen spelen een enorme rol in het ontstaat van armoede. De strijd ook tegen seksistische vooroordelen en discriminatie, tegen geweld binnen het gezin en op straat,…

In deze strijd zullen we niet moeten rekenen op de vrouwen uit de partijen die vandaag in het parlement zetelen. Ze zijn allemaal voor “loonmatiging” en voor het dwingen van werklozen om gelijk welke job te aanvaarden, zelfs al verdien je er niet voldoende mee om van te leven. Als ze programma’s in de sociale woningbouw voorstellen, gaat het steeds om een druppel op een hete plaat, een paar duizend plaatsen erbij (als er niet bespaard wordt op het moment) voor ettelijke tienduizenden die er recht op hebben. Nog steeds is er geen degelijke opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn voor geweld binnen het gezin. Ondanks alle mogelijke verklaringen die in de laatste jaren zowel in Vlaanderen, België, Europa of de VN werden afgelegd over de strijd tegen armoede van vrouwen en kinderen, blijft die overal toenemen.

Internationale Vrouwendag is nooit het kader geweest van een strijd van vrouwen tegen mannen, maar van vrouwen en mannen tegen het kapitalistische systeem dat ons allemaal o nderdrukt en vrouwen tweemaal.

LSP en haar vrouwencommissie werkt in die zin. Wil je ons beter leren kennen en die strijd met ons voeren, dan is het discussieweekend Socialisme 2011 (12 en 13 maart) daartoe een perfecte gelegenheid.

Socialisme 2011

Zaterdag 12 maart. 11.00-12.00. Internationale vrouwendag: strijd tegen kapitalisme meer dan ooit nodig

Meer dan 100 jaar terug begonnen vrouwen op 8 maart een internationale dag van strijd voor vrouwenrechten en voor socialisme te organiseren. Vandaag worden steeds meer verworvenheden teruggeschroefd: jobs voor vrouwen zijn steeds minder volwaardige jobs, hun lonen zijn gemiddeld lager, de flexibiliteit op de arbeidsmarkt is niet voorzien op een leven met kinderen,… En tegen de achtergrond van die zwakke economische positie is seksisme en objectivering van vrouwen ondertussen steeds meer gemeengoed geworden. Leila Messaoudi (Gauche Révolutionnaire, Frankrijk), Christine Thomas (Contro Corrente, Italië, auteur van het boek “It doesn’t have to be like this”) en Tanja Niemeier (medewerkster fractie GUE – Verenigd Links in het Europees Parlement) trekken lessen uit het verleden voor de strijd van werkende vrouwen vandaag.

 

Zondag 13 maart. 13-15u. Commissie: Hoe vechten tegen seksisme?

Werkgroep op Socialisme 2011 met Laure (vrouwencomissie LSP) en Christine Thomas (jarenlang verantwoordelijk voor de vrouwenwerking van de Socialist Party en nu actief in Italië.

Affiches van ALS 

  • affiche 1 (pdf)
  • affiche 2 (pdf)
  • affiche 3 (pdf)
  • affiche 4 (pdf)
  • affiche 5 (pdf)
  • affiche 6 (pdf)