Protest tegen seksisme. “Slutwalk”-acties in diverse landen

Er is een nieuw fenomeen van protestacties tegen seksisme en discriminatie. Er waren al betogingen in verschillende landen onder de noemer “Slutwalk” (letterlijk: slettenoptocht), waarbij vrouwen en meisjes stellen dat ze er willen bijlopen zoals ze willen zonder dat dit een een uitnodiging tot geweld of seksisme is. “Neen betekent neen” en “Wat we dragen is onze zaak”, zijn enkele van de slogans van deze acties.

De afgelopen weken waren er onder meer in Groot-Brittannië, Nederland en Scandinavische landen dergelijke “Slutwalks”. De term komt overgewaaid uit Canada waar een agent had verklaard dat vrouwen die er als “sletten” uitzien, het vragen om verkracht te worden. Dergelijk standpunt was niet nieuw, maar nu werd er gepast op gereageerd met een protestbetoging waarop enkele duizenden aanwezigen waren.

Deze betogingen lokken heel wat discussie uit. Wij vinden het een goed idee en verdedigen het recht van vrouwen om baas te zijn over eigen lichaam en bijgevolg te mogen dragen wat ze willen. Geweld op vrouwen wordt niet veroorzaakt door ‘uitnodigingen van vrouwen’ daartoe, het is een uitdrukking van seksisme. Op de betogingen zijn er overigens ook mannen aanwezig die zich uitspreken tegen geweld op vrouwen en tegen seksisme.

Het is nuttig om seksisme te bestrijden, maar we moeten dan wel de vraag stellen waar seksisme en discriminatie vandaan komen en wat hun plaats binnen het huidige systeem is. Door protestacties te houden, kan een discussie hierover worden gevoerd en kan ook de noodzaak van een socialistisch alternatief naar voren worden gebracht.