Baas over eigen lichaam!

Vrouwenlichamen worden door de media, videoclips, reclame,… gebruikt om zowat alles te verkopen. Karl Marx stelde destijds dat alles handelswaar wordt onder het kapitalisme. Het lichaam van vrouwen wordt eveneens als koopwaar beschouwd.

Artikel door Emily (Namen)

We leven in een schizofrene samenleving waarin meisjes enerzijds sexy moeten zijn om als bevrijde en moderne vrouwen gezien te worden. Tegelijk kunnen ze nooit de gephotoshopte ideaalbeelden, die ons door de kapitalistische samenleving voorgehouden worden, bereiken. En dat met alle gevolgen van dien op het vlak van fysieke en mentale leeftijd. Fenomenen als Miley Cyrus of Rihanna zijn uitdrukkingen van hoe het lichaam van vrouwen wordt gebruikt. Om het commerciële circus draaiende te houden, worden hun keuzes bepaald door de gemediatiseerde industrie. Wie niet langer als kind wil gezien worden, maar als een vrouw, of wie een maximum aan aandacht wil trekken, moet blijkbaar vooral uit de kleren gaan. Ondertussen zijn het de patroons en de grote aandeelhouders van de muziekindustrie (of andere sectoren) die er het meeste voordeel uit halen.

Anderzijds wordt maar al te vaak gezegd dat vrouwen die lastiggevallen worden dit zelf uitlokken met (korte) rokjes of doorschijnende kledij. Vrouwen die modebewust zijn, willen opvallen en moeten dus maar aanvaarden dat ze nagefloten worden of opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgen. De wijze waarop het lichaam van vrouwen als marketinginstrument wordt gebruikt en de plaats van vrouwen in een samenleving in crisis, leidt tot dergelijke redeneringen.

De gevolgen zijn verregaand. In geval van verkrachting wordt het slachtoffer vaak niet geloofd of wordt ze ervan beschuldigd dat ze het toch zelf had gezocht. In België worden iedere dag tien klachten wegens verkrachting ingediend. Studies wijzen uit dat slechts 10% van de slachtoffers een klacht durft indienen. Een dokter in de psychologie en specialiste ter zake, Danièle Zucker, stelt dat verkrachting niets seksueel is en dus niets te maken heeft met een fysieke aantrekkingskracht. Het is ook geen seksspelletje dat fout uitdraait of verbonden is met overmatig alcoholgebruik. Neen, verkrachting is een machtsspel. Het gedrag van vrouwelijke slachtoffers moet dan ook niet in vraag gesteld worden. En toch zagen we hoe een golf van verkrachtingen onder studentes in Namen er enkel toe leidde dat zelfverdedigingscursussen werden georganiseerd en de meisjes werd aangeraden om geen uitdagende kledij te dragen of niet te veel alcohol te drinken. Aangezien verkrachting een machtskwestie is, zullen die maatregelen niets veranderen.

ALS denkt dat vrouwen in het kader van een kapitalistische samenleving steeds een minderwaardige positie zullen innemen en er geen oplossing zal komen voor vrouwen die sexy moeten zijn, maar ook niet te sexy voor de dag mogen komen. Om tot antwoorden te komen en alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden, moeten we de fundamenten van de kapitalistische samenleving in vraag stellen.

Het promoten van schoonheidsidealen versterkt de cosmetica-industrie en de zogenaamde ‘vrouwenbladen’. Seksistische vooroordelen maken het mogelijk om mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten inzake lonen en jobs. Telkens zijn het dezelfden die profiteren: het handvol superrijken dat nog geen 1% van de bevolking vormt. Seksisme is een instrument van de heersende klasse om haar macht te versterken en de eigen privileges uit te breiden. Geweld tegen vrouwen wordt daarbij slechts gezien als collaterale schade. De strijd tegen seksisme is voor ons onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen kapitalisme. Laat ons niet verdelen, samen kunnen we strijden voor een andere samenleving!