Julien Blanc zegt Antwerps bezoek af!

no_sexism-300x295Deze ochtend is de aankondiging van het seminarie dat Julien Blanc in Antwerpen zou houden in alle stilte van zijn site gehaald.

Reactie door Hanne

Nog geen dag na dat het facebookevenement “Keep Julien Blanc out of Belgium #takedownjulienblanc” werd gelanceerd en meer dan 160 deelnemers aantrok, lijkt het erop dat Blanc zich zonder gevecht heeft teruggetrokken. Zijn geplande bezoek aan België lijkt daarmee helemaal van de baan. Een mooie overwinning!

Eerder al leidden vergelijkbare acties in andere landen ertoe dat de seksistische ‘datingcoach’ de toegang werd ontzegd en zijn seminarie moest aflassen. De grote heisa die de protestacties uitlokten in de media zullen zijn zaak geen goed gedaan hebben. Dat was duidelijk te merken aan het gebrek aan aankondiging van zijn bezoek aan België, en het angstvallig veborgen houden van de locatie. Het lijkt erop dat Blanc niet bereid is om het protest het hoofd te bieden. We zullen uiteraard waakzaam blijven en indien Blanc alsnog naar ons land komt tot protest overgaan.

Dit duidt heel duidelijk op het potentieel dat protest van onderuit heeft, en schetst ook ineens heel duidelijk hoe we seksisme het best aanpakken! Maar langs de andere kant, waar het ondertekenen van een online petitie een individu kan raken, kunnen de oorzaken voor seksisme, waar figuren zoals Blanc op teren, niet weggenomen worden door alleen een facebook like, er zal meer nodig zijn. De ongelijkheid in de samenleving zal niet zomaar verdwijnen, er zullen meer acties nodig zijn, breed gedragen georganiseerd protest, tegen de commerciële uitbuiting van vrouwen, tegen besparingen in openbare diensten waar huishoudens afhankelijk van zijn, tegen onzekere jobs, tegen alles wat ons verdeelt! Pas dan zullen we echt komaf maken met seksisme.


 

Artikel uit de septembereditie van ‘De Linkse Socialist’. Deze krant zit momenteel bij de drukker waardoor de afzegging van het seminarie van Julien Blanc niet meer kan vermeld worden.

Neen aan seksisme! Protest tegen komst van Julien Blanc, specialist inzake verleiding of verkrachtingscultuur?

De afgelopen jaren zagen we vooral op internet een nieuwe generatie van ‘coaches’ inzake verleiding opduiken. Het is een sector die vooral op jonge mannen gericht is en die zich baseert op seksisme, manipulatie en discriminatie. Het is geen toeval dat deze sector het goed doet, seksisme verkoopt nu eenmaal. Het speelt ook in op de druk op jonge volwassenen om zo snel mogelijk een gezin te vormen, de economische basiseenheid die het gevestigde systeem toelaat om fors te besparen op huishoudelijke arbeid.

Door Julie N (Luik)

Op 18 september komt een van die coaches naar ons land. Het gaat om Julien Blanc, een Zwitser die zichzelf omschrijft als ‘verleidingsexpert’. Blanc is niet alleen een expert inzake seksisme en manipulatie, hij maakt ook gebruik van tal van andere vormen van discriminatie waaronder racisme. Geen enkel cliché of vooroordeel wordt onbenut gelaten. Volgens Blanc is een “neen” van een vrouw niets anders dan een onuitgesproken “ja” omdat vrouwen nu eenmaal graag opgejaagd wild zijn of vernederd worden.

Seksisme verkoopt

Julien Blanc doet goede zaken op basis van onderdrukking en discriminatie van vrouwen in de huidige kapitalistische samenleving. In zijn conferenties spreekt hij onder meer over seksueel geweld dat hij zelf pleegt. Het is opmerkelijk dat hij dit zomaar ongestraft kan. En het maakt vooral duidelijk dat sommige ‘artiesten’ niet aarzelen om van seksisme hun handelsfonds te maken. Het fenomeen speelt in op het feit dat vrouwen en hun lichamen steeds meer als koopwaar worden gezien.

Blanc gebruikt de verkrachtingscultuur om het aantal kijkers op zijn YouTube-kanaal de hoogte in te jagen of om dure toegangstickets voor zijn ‘conferenties’ te verkopen. In feite doet hij hetzelfde als de een groot deel van de reclamewereld waarbij bijvoorbeeld vrouwenlichamen worden gebruikt om een auto te verkopen. Alsof er een verband is tussen een auto en een afbeelding van een naakte vrouw die met PhotoShop bewerkt werd.

In de video’s provoceert Blanc. Hij doet alsof hij seks heeft met jonge Japanse vrouwen omdat die volgens hem alles doen wat mannen willen. Japanse vrouwen zouden zo opgevoed zijn dat ze zich nooit verdedigen. In een andere video omhelst Blanc zomaar vrouwen die aan de kassa van de supermarkt zitten.

Verzet tegen seksisme

Het seksisme van Blanc leidde tot protest zoals betogingen en breed verspreide petities. Het leidde ertoe dat Blanc conferenties moest afzeggen in Australië, Japan, Brazilië en Canada. Dit najaar wil Blanc optreden in Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het leidt tot protestacties en mobilisaties.

De opkomst van een figuur als Julien Blanc leidt tot de ontwikkeling van feministische bewegingen. Doorgaans richten deze bewegingen zich niet tegen de voedingsbodem van seksisme en wordt geen alternatief aangeboden. Dat is nochtans essentieel om met onze strijd stappen vooruit te zetten. Deze bewegingen dreigen niet verder te kunnen ontwikkelen en opnieuw te verdwijnen zodra de aandacht voor Julien Blanc gaat liggen. Maar dan zal Blanc slechts vervangen worden door andere ‘artiesten’ die winst willen maken op basis van dezelfde verkrachtingscultuur.

Hoe seksisme stoppen?

We kunnen geen einde maken aan seksisme zolang er een klassensamenleving bestaat. De besparingen dragen bij tot de afbraak van de levensstandaard van de overgrote meerderheid van de bevolking, en die van vrouwen in het bijzonder. De aanvallen op de openbare diensten (gezondheidszorg, kinderopvang, ouderenzorg, …) maken dat veel zorgtaken op de kap van vrouwen terecht komen. Dit wordt nog versterkt door de blijvende ongelijkheid op vlak lonen, vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen.

We moeten een einde maken aan het kapitalisme dat vrouwen in een kwetsbare positie houdt of duwt. Dat moet de basis leggen om een einde te maken aan seksisme door te investeren in onder meer uitgebreide en kwaliteitsvolle openbare diensten voor iedereen, degelijke lonen en een algemene arbeidsduurvermindering. Seksisme en de verkrachtingscultuur zijn logische gevolgen van de klassensamenleving, het besparingsbeleid versterkt dit nog. Een socialistische samenleving is het enige systeem dat antwoordt op fenomenen als seksisme.