Van Ierland tot Polen: baas in eigen buik!

29816055590_aaea1d9496_b

De pro-keuzebeweging (die opkomt voor het recht van vrouwen om baas te zijn over hun eigen lichaam) neemt een grote omvang aan in Ierland en Polen. Ook elders waren er solidariteitsacties. Dat is belangrijk om tot overwinningen te komen. Op zaterdag 24 september en maandag 3 oktober namen we deel aan solidariteitsacties in ons land. De eerste actie was tegen het verbod op abortus in Ierland, de tweede tegen de nieuwe reactionaire aanvallen op dit recht in Polen.

Door Emily (Namen)

Abortus is vandaag nog steeds illegaal in Ierland en Malta. Er zijn strenge voorwaarden in Polen en Cyprus. In Spanje werd in 2013 een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee het recht op abortus bijna volledig verdween, maar de regering moest hierop terugkomen na massaal verzet van de pro-keuzebeweging in Spanje en solidariteitsacties in de rest van de wereld.

Ierland: #RepealThe8th

In Ierland is er een kans om het 8ste amendement op de grondwet, waarmee abortus wordt verboden en aan zware sancties onderworpen, weg te krijgen. Er is een voorstel hiertoe ingediend door Ruth Coppinger, verkozene van de fractie Anti-Austerity Alliance / People Before Profit en kopstuk van de Socialist Party in Ierland.

Net zoals in veel andere landen was er een protestactie in Brussel. We hadden onder meer materiaal van ROSA bij, een campagne voor vrouwen opgezet door de Socialist Party. We stelden op de actie dat het nodig is om de strijd voor het recht op abortus te verbinden aan de strijd tegen het besparingsbeleid en voor publieke investeringen die een echte keuze mogelijk maken om wel of geen kinderen te hebben zonder dat dit tot financiële problemen leidt.

Polen: #PolishWomenOnStrike

In Polen wil de regering het recht op abortus aanpakken. De katholieke kerk zag een kans hiervoor toen de conservatieve partij PiS aan de macht kwam. Er volgde een brief door Poolse bisschoppen om een volledig verbod op abortus te eisen. De regering maakte van de gelegenheid gebruik om een wetsvoorstel in die zin op te stellen. Er ontstond meteen protest van duizenden vrouwen en mannen in Warschau en Krakow.

Het wetsvoorstel wordt nu concreter en de beweging ertegen groter. Maandag waren er maar liefst 50.000 betogers in de straten van Warschau en Krakow. Tienduizenden vrouwen gingen in staking om het recht op abortus te verdedigen, het recht om vrij te beslissen over het eigen lichaam. Zoals in tientallen andere steden waren er ook in Brussel heel wat mensen op een solidariteitsactie die in de Europese buurt plaatsvond. Het ging vooral om Polen, maar ook om Duitsers, Engelsen en uiteraard ook Belgen, voornamelijk mensen die in de Europese buurt werken. We verdeelden er een honderdtal pamfletten van onze Poolse zusterorganisatie Alternatywa Socjalistyczna waarin gepleit wordt voor het recht op gratis en veilige abortus, maar waarin tevens wordt gesteld dat het kapitalisme geen uitweg biedt voor vrouwen aangezien dit systeem onderdrukking nodig heeft om de dominantie door de kapitalisten in stand te houden.

24 september: voor het legaliseren van het recht op abortus in Ierland (foto’s door Brune)
Brussels solidarity protest with 'Repeal the 8th' in Ireland // Brune

3 oktober:tegen het verbod op abortus in Polen (foto’s door Emily)
Rassemblement de solidarité avec la lutte contre l'interdiction de l'avortement en Pologne