Woede tegen Trump omzetten in massale strijd tegen seksisme

Artikel door Kelly Bellin, Socialist Alternative

De opname van Donald Trump die opschept over hoe hij vrouwen seksueel lastigviel, werd op 48 uur tijd het meest besproken onderwerp van de volledige kiescampagne dit jaar. Het leverde Trump volgens CNN de “slechtste 10 dagen voor een verkiezingscampagne in de recente geschiedenis” op. Sinds het vrijgeven van de opname kwamen vrouwen naar buiten met verhalen over Trump hen seksueel lastigviel op exact de wijze die hij in de opname beschreef.

Veel van de Republikeinen die hun carrière uitbouwden met aanvallen op vrouwenrechten moesten zich van Trump distantiëren na het bekendmaken van de opnamen. Onder druk van de reacties door aanhangers van Trump zijn sommigen wel al op hun stappen aan het terugkomen. Deze ramp bracht de volledige Republikeinse partij in een warrig spinnenweb waarin het seksisme van de partijleiding nog meer in de verf werd gezet. De woordvoerder van de partij, Sean Spicer, weigerde zich bijvoorbeeld uit te spreken of het vastgrijpen van kussen van vrouwen zonder hun toestemming een gewelddaad vormt.

De opmerkingen van Trump hebben geleid tot een grote woede in heel het land. Dit komt niet alleen door het vreselijke karakter van wat Trump zei, maar ook omdat vrouwen dagelijks geconfronteerd worden met de dreiging van seksuele intimiteiten en geweld. Elke twee minuten wordt een vrouw in de VS seksueel lastiggevallen. Toch gaan slechts zes op de 1.000 verkrachters naar de cel. Auteur Kelly Oxford vroeg via Twitter aan vrouwen om hun ervaringen over seksuele intimiteiten te delen om aan te tonen hoe beledigend en kwetsend de opmerkingen van Trump waren. Tegen het einde van het weekend hadden meer dan 27 miljoen mensen gereageerd of haar pagina bezocht.

In het verzet tegen de misogynie (vrouwenhaat) wordt de slogan #PussyGrabsBack gebruikt. Er zijn protestacties in het hele land die aantonen dat vrouwen kunnen terugslaan door niet voor Trump te stemmen in november.

Groeiend verzet

Er is een brede woede tegen de omvang van geweld op vrouwen. De afgelopen jaren waren er daar heel wat voorbeelden van. Zo was er protest tegen seksueel geweld aan de universiteit van Columbia en andere onderwijsinstellingen, er was een storm op twitter met de hashtag #YesAllWomen en er waren ook de Slutwalk-acties. Dit alles wijst op een groeiende vastberadenheid om seksueel geweld te bestrijden.

Openlijk seksisme en zeker geweld is sociaal onaanvaardbaar geworden. Dat is waarom Republikeinse leiders zich van Trump distantiëren, zelfs indien ze op nationaal of lokaal niveau zelf vooraan stonden bij de aanvallen op vrouwenrechten. Op dezelfde manier moesten gevestigde politici zich uiteindelijk verzetten tegen de ‘Bathroom Bill’ (een wet die de toegang tot toiletten vastlegt op basis van het geslacht bij geboorte) in North Carolina, ook al hebben dezelfde politici geen probleem met hardnekkige transfobie.

Jonge vrouwen willen ingaan tegen ongelijkheid en de greep van de grote bedrijven op de politiek. We stonden vooraan in alle belangrijke bewegingen van de afgelopen periode: van de strijd voor een minimumloon van 15 dollar per uur tot de aanhoudende strijd tegen racistische politiemoorden. Dat is ook waarom een meerderheid van jonge vrouwen Bernie Sanders steunde en zijn oproep om in te gaan tegen de klasse van miljardairs. Ondanks de retoriek van Trump en de brede verspreiding van zijn hatelijke ideeën, schuift de samenleving op naar links en zullen er nog sterke bewegingen van werkende vrouwen komen.

Het is niet alleen Donald

Het seksisme van Trump kan wel eens belangrijk zijn voor het aantal stemmen voor de Democratische Partij in november. Maar als we niet bouwen aan onze eigen onafhankelijke kracht in bewegingen, dan kunnen de ideeën van Trump opgang kennen zelfs indien hij niet verkozen raakt.

Gedurende decennia heeft de Republikeinse Partij de vrouwenrechten afgebouwd door een besparingsbeleid dat vrouwen bijzonder hard raakt maar ook door de afbouw van toegang tot gezondheidszorg, in het bijzonder het recht op abortus.

Een overwinning van Clinton kan Trump van de macht houden, maar de Democratische Partij voert geen consequente strijd voor vrouwen. Clinton steunde de afbouw van de sociale zekerheid, het beleid van het grote aantal gevangenen, private scholen en de macht van de grote bedrijven die de ongelijkheid versterkt. Het ‘moderniseren’ van de sociale zekerheid in de jaren 1990 was de grootste achteruitgang voor arme vrouwen de afgelopen 50 jaar.

De holle retoriek van de Democraten heeft er jarenlang voor gezorgd dat de rechterzijde het debat over vrouwenrechten kon domineren. Dat zien we overigens ook in het feit dat het seksisme van Trump het einde van deze verkiezingscampagne domineert en niet een of ander pro-actief voorstel van Clinton om vrouwenrechten te verbeteren.

Een defensieve benadering van seksueel geweld is niet genoeg. We hebben nood aan een massabeweging en een nieuwe partij van de 99% op basis van solidariteit en actieve strijd tegen seksisme, racisme, homofobie, transfobie en xenofobie. Zo’n kracht zou een beslissende rol kunnen spelen in het terugdringen van reactionaire ideeën en van de rechterzijde.

Strijden voor een nieuwe wereld

De afgrijselijke houding van Trump tegenover vrouwen is een uitdrukking van het vreselijke seksisme dat binnen het kapitalisme welig kan tieren en steeds nieuw leven ingeblazen wordt door de systematische genderongelijkheid. Hoe kunnen seksistische ideeën gestopt worden als vrouwen nog steeds minder verdienen en geen toegang hebben tot sociale basisdiensten? Steeds meer jongeren erkennen dat het kapitalisme een rot systeem is. Om voor eens en voor altijd een einde te maken aan seksisme, moeten we opkomen voor een wereld gebaseerd op gelijkheid: een socialistische samenleving.

Er is vandaag een groeiende steun voor sterke bewegingen die niet gebonden zijn aan de partijen van de grote bedrijven. Socialist Alternative steunt Jill Stein in de presidentsverkiezingen om zo de kracht van sociale bewegingen te tonen en de noodzaak te verdedigen van een partij die actief opkomt voor alle vrouwen.

Onze eisen:

  • Strengere wetten om slachtoffers van seksueel geweld te beschermen
  • Gratis en degelijke gezondheidszorg, contraceptie en veilige abortus toegankelijk voor iedereen
  • Minstens 12 weken ouderschapsverlof voor iedereen
  • Gelijk loon voor gelijk werk en een nationaal minimumloon van 15 dollar per uur
  • Volledig publiek gefinancierde kwaliteitsvolle kinderopvang