Linkse studenten onder vuur in China – internationale solidariteit nodig!

Er is een nieuwe golf van repressie op de Chinese universiteiten. De veiligheidsdiensten hebben sinds begin november meer dan tien studentenactivisten opgepakt. Het gaat telkens om mensen verbonden met een solidariteitscampagne voor fabrieksarbeiders in het zuiden van China, waar begin juni een strijd werd opgestart voor de vestiging van een onafhankelijke vakbond. Deze strijd werd gesteund door solidariteitsacties van het Committee for a Workers’ International (CWI) in verschillende landen. Solidariteit met de strijd bij Jasic is echter illegaal.

Door Chinaworker.info

De strijd van de arbeiders bij Jasic Technology in Shenshen werd in juli brutaal onderdrukt. De voortrekkers werden afgedankt, geslagen en opgepakt. Vier leiders van de strijd bij Jasic – Yu Juncong, Mi Jiuping, Liu Penghua en Li Zhan – zaten meer dan 100 dagen in de cel en zullen voor de rechter verschijnen voor het “verstoren van de openbare orde.” De straf kan oplopen tot vijf jaar. Veroordelingen door Chinese rechtbanken, die volledig onder controle van de dictatuur staan, zijn doorgaans een vaststaand gegeven.

Jasic Steungroep (JSG)

Ten tijde van de arrestaties in juli werd de Jasic Steungroep (JSG) opgezet door studenten die doorgaans omschreven worden als ‘maoïsten’ en ‘marxisten’. Ze mobiliseerden jonge activisten uit heel China om naar Shenzhen te gaan en daar de strijd van de arbeiders van Jasic tegen de politierepressie te ondersteunen. Dit was een belangrijke nieuwe fase in de opkomst van een onafhankelijke arbeidersbeweging in China en het werd positief onthaald door Chinaworker.info en de Chinese aanhangers van het CWI.

Op 24 augustus was er een politie-operatie waarbij de belangrijke activisten van JSG werden opgepakt in het huis dat als campagnecentrum werd gebruikt. Sommigen werden naar hun thuissteden overgebracht, maar sommigen zitten nog altijd vast zonder dat geweten is waar en onder welke omstandigheden. Dat is het geval voor twee vrouwelijke activisten, Shen Mengyu en Yue Xin, die afstudeerden aan elite-universiteiten. Yue Xin is ook een prominente stem van de feministische beweging in China, wat aangeeft hoe verschillende strijdbewegingen elkaar overlappen. De erg brede term ‘maoïsten’ is geen accurate beschrijving van de jonge generatie van linkse activisten in China. Doorgaans hebben deze activisten een internationalistische benadering en halen ze inspiratie uit strijdbewegingen in andere landen rond vrouwenrechten, democratische rechten en andere socialistische thema’s.

De studentenactivisten hebben zich niet neergelegd bij de repressie tegen hun beweging, ze zijn de strijd tegen de repressie aangegaan met solidariteitscampagnes, pamfletten, acties op campussen en breed verspreide online oproepen om de aandacht te vestigen op het lot van de vermiste kameraden. Er werden nieuwe groepen opgezet zoals de “Vind Yue Beweging” die het verdwijnen van Yue Xin en andere activisten centraal stelt. Onder de Chinese omstandigheden van de meest ernstige politieke vervolging sinds een kwarteeuw, is de durf van de jonge activisten inspirerend.

Jasic Steungroep in Shenzhen

Nieuwe fase in de repressie

De nieuwe golf van repressie aan de universiteiten vorm een escalatie door het regime van Xi Jingping. Het is een gecoördineerde operatie met als doel om de groei van linkse ideeën onder Chinese jongeren en werkenden in de kiem te smoren.

“Dit zijn niet de eerste aanvallen dor de CCP (de zogenaamde ‘Communistische’ Partij) en het regime van Xi op de arbeidersbeweging, maar ze vormen wel een nieuwe fase,” stelt Hu Xufang, een CWI-lid die in VS woont en betrokken is bij het coördineren van solidariteitsacties met de opgepakte studenten en werkenden.

“De autoriteiten hebben de Jasic Steungroep verboden, wat kan leiden tot een verregaande vervolging van de betrokken jongeren,” zei hij aan Chinaworker.info. Het regime heeft in het kader van deze repressie steun gegeven aan openlijke gangstermethoden: het ontvoeren van activisten en geweld op campussen van de meest prestigieuze universiteiten van het land.

Zo werd Zhang Shengye, een activist rond Jasic en student aan de universiteit van Peking, op de campus van de unief aangevallen door tien in het zwart geklede veiligheidsagenten die hem in een auto meesleurden. “Ze sloegen hem hard en kregen hem snel onder controle,” vertelde een ooggetuige aan persbureau AFP. Studenten die wilden tussenkomen of het incident filmden deelden in de klappen. De brutaliteit van de overheid wordt ook getoond door het feit dat een willekeurige omstaander die door de politie werd geslagen tijdens de ontvoering van Zhang ondertussen zelf ook ‘vermist’ is nadat hij het incident online had aangeklaagd.

“Criminele activiteit”

De universiteit van Peking, onder leiding van de voormalige CCP-topman in de veiligheidsdiensten Qiu Shuiping, beschuldigde Zhang en JSG nadien van “criminele activiteiten” in een bericht aan alle studenten. Hij waarschuwde dat politie-acties zouden volgen indien de campagne nog zou opduiken.

“De volledige universiteit van Peking staat nu onder controle van de veiligheidsdiensten. Die treden op, zelfs indien je enkel op dezelfde plaats was waar studentenactivisten pamfletten uitdeelden,” vertelde een student aan CNN.

De ontwikkelingen aan de universiteit van Peking zijn geen alleenstaand geval. Na de ontvoering van Zhang ondergingen andere linkse activisten hetzelfde lot in Shanghai, Guangzhou, Shenzhen en Wuhan. “De autoriteiten willen de JSG met één forse klap uitschakelen,” vertelde een student van de universiteit van Peking aan Reuters. “Waarom zouden er anders zoveel raids zijn waarbij zoveel mensen tegelijk opgepakt worden?”

De universiteiten treden in verschillende steden op tegen ‘maoïstische’ of ‘marxistische’ studentenclubs die voorheen getolereerd werden voor zover ze zich met academische studie van de werken van Mao of Marx bezighielden. De studentengroepen worden niet langer toegelaten of getolereerd. Begin november was er aan de universiteit van Nanjing een protestactie van studenten tegen het verbod op hun “marxistische studiegroep.” Verschillende studenten kregen slaag en werden opgepakt.

Op een andere universiteit in de provincie Guangxi kondigden de autoriteiten aan dat ze de telefoons, computers en externe harde schuiven van studenten en docenten zouden controleren op “illegale” audio en video inhoud. Aan de universiteit van Renmin, een andere elite-unief in Peking, werden studenten die aan solidariteitsacties van JSG deelnamen op een zwarte lijst gezet. De Cornell universiteit in New York besloot hierop om twee uitwisselingsprogramma’s met de Renmin universiteit op te zeggen.

Solidariteit van werkenden en studenten

Amnesty International is een van de organisaties die oproept voor de vrijlating van de opgepakte linkse activisten. Dat is positief, maar  de ervaring leert dat internationale solidariteitscampagnes van werkenden en jongeren de beste manier zijn om druk te zetten op repressieve regimes. Solidariteitscampagnes door studentenvertegenwoordigers, maar ook door socialisten en linkse studenten aan hun universiteiten, waarbij de officiële banden met Chinese universiteiten aan bod komen, kunnen erg effectief zijn.

“Dit optreden toont ook aan dat het regime van Xi een ernstige crisis kent, zeker nu de economie voor steeds grotere problemen zorgt,” zei Hu van het CWI. “De aanvallen op linkse studenten, waarvan velen zich als ‘maoïstisch’ bestempelen, duwen deze laag in verzet tegen de dictatuur en dit op een nooit eerder gezien niveau.”

Chinaworker.info roept de arbeidersbeweging op om de solidariteitsacties verder te zetten en op te voeren met protestacties aan ambassades en vooral op universiteitscampussen.

  • Stop de arrestaties en de repressie tegen linkse studenten in China
  • Stop de politieke repressie op de Chinese campussen
  • Onmiddellijke vrijlating van alle opgepakte arbeiders en leden van de Jasic Steungroep
  • Werkenden en jongeren uit de hele wereld: steun het recht van de Chinese werkenden om een eigen onafhankelijke vakbond op te zetten!