Oxfam-rapport bevestigt: groteske ongelijkheid nog verergerd door pandemie

Het jaarlijkse Oxfam-rapport heeft goed en slecht nieuws voor de wereldbevolking terwijl Covid-19 verder toeslaat. Goed nieuws is er enkel voor de superrijken. De tien rijkste mannen ter wereld zagen hun gezamenlijke rijkdom met 500 miljard dollar toenemen tijdens de pandemie. De duizend rijkste mensen ter wereld zijn vandaag rijker dan voor het begin van de pandemie. Voor de rest is er slecht nieuws: hun rijkdom van voor de pandemie zullen ze gemiddeld pas binnen 14 jaar terug bereiken.

Absurd en grotesk

Het rapport legt de absurde en groteske kloof in onze samenleving bloot. Terwijl de rijksten hun reeds obscene vermogen zagen aangroeien, hebben de meeste essentiële werkenden te kampen met de dubbele druk van lage lonen en gevaarlijke werkomstandigheden. De werkenden die de voedseldistributie in stand houden, zieken verzorgen en al wie de samenleving recht houdt, lopen een onevenredig groot risico om in armoede te vervallen. Ondertussen leunen de superrijken achterover terwijl hun vermogen toeneemt.

De barsten en onrechtvaardigheden in het kapitalistische systeem worden steeds zichtbaarder. Jongeren, migranten en gemarginaliseerde raciale en etnische groepen zijn sterk oververtegenwoordigd in de lage loonsectoren. Dit wordt gecombineerd met het feit dat de overgrote meerderheid van het betaalde en onbetaalde zorgwerk wordt overgelaten aan vrouwen, die een groter risico lopen om in armoede af te glijden dan mannen. Terwijl België nu 29 dollarmiljardairs kent, wordt ook een ander record gebroken: die van de wachtrijen aan de voedselbanken.

Inkomensongelijkheid neemt toe

Het rapport schat dat de pandemie de inkomensongelijkheid sterk zal vergroten. Voor het eerst in 100 jaar, sinds er cijfers beschikbaar zijn, zou dit simultaan in elk land gebeuren. Oxfam heeft een enquête gehouden onder economen in 79 landen met de vraag of ze dachten dat de ongelijkheid in hun land zou toenemen. Van de 295 respondenten verwacht 87% een toename of zelfs sterke toename van de inkomensongelijkheid. 56% verwacht een toename van genderongelijkheid en 66% van raciale ongelijkheid.

De 500 miljard dollar die de rijksten het afgelopen jaar bij hun reeds obsceen grote vermogen zagen komen, zou volstaan om de hele wereldbevolking te vaccineren (tegen de prijzen bepaald door de farma-multinationals). Het zou volstaan om iedereen uit de armoede te halen. Onder het huidige economische stelsel in dienst van de bazen en superrijken zal dit echter niet gebeuren. De werkende klasse en de armsten, de overgrote meerderheid van de bevolking, zal achteruitgaan terwijl een kleine toplaag van superrijken met de miljarden gaat lopen.

Democratische socialistische verandering

De noodzaak van een socialistische verandering van de maatschappij kon niet dringender zijn. De rijkdom van de plutocraten en miljardair-parasieten moet in beslag worden genomen en worden gebruikt om een einde te maken aan de huidige en dreigende crises waar de mensheid mee te maken heeft. Niets van de schade en massale sterfte veroorzaakt tijdens deze pandemie was onvermijdelijk. We moeten ons verzetten en terugvechten tegen het kapitalistische systeem, dat het grootste deel van de wereldbevolking in de ellende duwt. De strijd van de uitgebuite massa van de bevolking zal nog intenser worden, naarmate de Covid-nachtmerrie langer duurt. We hebben een sterke en georganiseerde beweging nodig van arbeiders, jongeren en onderdrukten, om de dringende en cruciale verandering teweeg te brengen die we nodig hebben.