Neen tegen oorlog in Oekraïne! Bouw aan een massale beweging tegen oorlog en imperialisme

Verklaring van International Socialist Alternative

Er dreigt een groot gewapend conflict in Europa nu het Kremlin overgaat tot grootschalige aanvallen op Oekraïne.

ISA betuigt haar volledige solidariteit met het volk van Oekraïne, dat al lijdt onder uitbuiting, onderdrukking, corruptie en toenemende armoede, en nu geconfronteerd wordt met de verschrikking van oorlog en bloedvergieten.

Terwijl Russische troepen en tanks de grens met Oekraïne zijn overgestoken, zijn de eerste mensen al gedood. Raketaanvallen hebben militaire bases en vliegvelden getroffen, ook in Kiev. Er zijn al berichten over beschietingen in woonwijken van Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne in het noordoosten van het land.

De Russische troepen moeten onmiddellijk uit Oekraïne worden teruggetrokken.

De erkenning van de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk door de Russische Doema en de daaropvolgende goedkeuring van deze erkenning door Poetin, gevolgd door het verzoek van beide republieken om Russische bijstand, vormden het onmiddellijke voorwendsel voor de invasie. De vijandelijkheden hebben een nieuw en huiveringwekkend hoogtepunt bereikt na weken van escalerend wapengekletter tussen Rusland aan de ene kant en de NAVO en de VS aan de andere kant.

Hierdoor dreigt een groot gewapend conflict in Europa. Het conflict is nauw verbonden met de vele geopolitieke tegenstellingen in dit nieuwe tijdperk van wanorde. Socialisten moeten wereldwijd hun inspanningen opvoeren en zich voorbereiden om stelling te nemen tegen imperialistische oorlogen en voor het internationalisme van de arbeidersklasse. We staan voor principieel verzet tegen alle vormen van imperialisme.

Imperialistische belangen

Rusland beweert dat zijn veiligheid wordt bedreigd door de oostwaartse uitbreiding van de NAVO met wapens en troepen langs zijn grenzen. Maar nu beweert president Poetin dat de Russische aanval tot doel heeft Oekraïne te “demilitariseren” en “denazificeren”. Zijn aanvallen zullen het Oekraïense volk echter alleen maar bozer maken. Velen zullen de wapens opnemen om zich tegen de Russische troepen te verzetten.

Poetin heeft zijn aanval gerechtvaardigd door te beweren dat de onafhankelijkheid van Oekraïne slechts een gevolg is van de Russische Revolutie en de politiek van de bolsjewieken om onderdrukte naties het recht op zelfbeschikking te geven, een politiek waartegen Stalin en het bureaucratische regime waaruit Poetin zelf is voortgekomen, zich verzetten. Dit is een belangrijke les. Onafhankelijkheid kan niet worden bereikt door een beroep te doen op de NAVO of de EU, maar alleen in een gezamenlijke strijd tegen de nieuwe tsaar en zijn oorlog.

De bevolking die het meest te lijden zal hebben van een oorlog, zij die hun leven riskeren, het leven van hun zonen en dochters, moeders en vaders, hun huizen en inkomens – de mensen uit de arbeidersklasse die in Oekraïne wonen – zijn gereduceerd tot toeschouwers wier lot wordt bepaald door krachten die buiten hun macht liggen.

De huidige Oekraïense leiders, het kapitalistische establishment, wier enige zorg altijd de verdediging van de belangen van de oligarchen is geweest en die het land sinds zijn onafhankelijkheid van crisis naar crisis hebben geloodst, hebben zichzelf in het vorige decennium aan het westen verkocht. Op die manier hoopten zij bescherming van de NAVO te krijgen en economisch voordeel te behalen door dichter bij Europa te komen. Zij hebben op alle fronten gefaald: het gemiddelde gezinsinkomen ligt nu 20% onder het niveau van 2013 en de bescherming door de NAVO zal niet afhangen van het belang van het Oekraïense volk, maar van de economische en geopolitieke belangen van de VS en de NAVO-bondgenoten.

Ook de economische schokken van de oorlog zullen in de hele wereld voelbaar zijn. Nu al reageren de beurzen: de Russische markt daalde met 40% voordat hij werd opgeschort. De energieprijzen en de voedselprijzen zullen escaleren, waardoor de toch al sterke inflatiedruk in de wereldeconomie nog zal toenemen. En toekomstige generaties in Oekraïne en Rusland, die nu al leven met lage inkomens en slechte gezondheidszorg, zullen de kosten van de oorlog moeten betalen.

Deze oorlog heeft de vingerafdrukken van het conflict tussen de VS en China om de wereldheerschappij. De regering Biden verklaarde openlijk dat China haar “voornaamste concurrent” is en Rusland “de gevaarlijkste”. Binnen de NAVO zet de VS zijn Europese bondgenoten al jaren onder druk om hun oorlogsbudgetten te verhogen. Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Eén van de huidige motieven van de VS is het versterken van de banden tussen het Amerikaanse en het Europese imperialisme als voorwendsel voor toekomstige conflicten met China. Dit alles gaat momenteel ten koste van het Oekraïense volk.

De NAVO heeft haar aanwezigheid in Oost-Europa opgevoerd en heeft nu bases in Polen, Roemenië en de drie Baltische staten, die allen aan de voormalige Sovjet-Unie grenzen. De NAVO-landen hebben Oekraïne tot de tanden bewapend. Biden en zijn oorlogszuchtige bondgenoten roepen al wekenlang dat een oorlog op til is en voorspelden tal van ‘false flag’-operaties van de Russen als voorwendsel om binnen te vallen. Ze hebben daarmee bijgedragen aan een zichzelf vervullende profetie. Ongeacht de mate van directe betrokkenheid van de NAVO bij de oorlog die zich ontvouwt, is het westerse imperialisme medeverantwoordelijk voor het aanwakkeren van een conflict waarbij gezinnen uit de arbeidersklasse zullen rouwen om hun omgekomen familieleden en de zwaarste prijs betalen voor de oorlogsinspanningen en de economische gevolgen daarvan.

Zwak Russisch imperialisme in het offensief

Het Russische imperialisme heeft berekend dat nu het moment is aangebroken om een beslissende stap te zetten om zijn belangen te verdedigen. Het VS-imperialisme is verzwakt, de Europese Unie worstelt met interne verdeeldheid en China wordt de grootste zorg van de VS bij de herschikking van de wereldorde. Poetin schendt het recht op zelfbeschikking van de Oekraïners, hij beschouwt Oekraïne als een integraal deel van Rusland, vergelijkbaar met Xi’s aanspraken op Taiwan.

Het belang van wat in Oekraïne gebeurt, reikt veel verder dan de grenzen van Oekraïne. Economische crisis, golven van reactionair nationalisme en mogelijk miljoenen vluchtelingen zullen meer wereldwijde crises veroorzaken, net nu het leek dat de pandemie een nieuwe, beter beheersbare fase inging.

Hoewel het regime autoritair is, moet het er toch rekening mee houden of de Russen een oorlog om Oekraïne zullen aanvaarden. 2022 is niet 2014, toen een massale patriottische golf de overname van de Krim begeleidde. De meeste Russen zijn niet te vinden voor een oorlog tegen Oekraïne, maar worstelen met een lagere levensstandaard, escalerende inflatie en, tijdens de pandemie, meer dan een miljoen ‘extra doden’. Volgens een opiniepeiling (23/02/2022) is 40% van de Russische bevolking, vooral de jongeren en de stedelijke bevolking, tegen de erkenning van de republieken, die als voorwendsel is gebruikt om de oorlog te beginnen.

Rusland is een militaire reus, maar zijn economie is slechts ongeveer 6% van de economieën van de NAVO samen. Zijn BBP is kleiner dan dat van Italië. Zware sancties en een oorlogsinspanning kunnen de economie zeer veel schade toebrengen en in combinatie met Russische oorlogsslachtoffers het groeiende wantrouwen in alles wat de regering zegt, nog verder verdiepen. Poetin mag dan blij zijn dat hij de steun heeft van Beijing, maar als een langdurige oorlog de economische middelen opslokt, zou hij Xi wel eens moeten vragen om hem uit de brand te helpen.

Het zijn de arbeidersklasse en de armen die betalen. De 500 grootste oligarchen in Rusland zagen hun rijkdom tijdens de pandemie met 45% toenemen tot 640 miljard dollar. Voor hen zal het verschil van een paar miljard dollar op bevroren bankrekeningen geen groot verschil maken.

Deze oorlog heeft weinig of niets te maken met de bescherming van één van de betrokken bevolkingsgroepen. De NAVO had en heeft geen problemen met dictators wanneer het hun uitkomt, en Poetin steunt de meest rechtse partijen in Europa – tot zover het “antifascisme” of het “verdedigen van democratische rechten”. Oorlog zal verschrikkelijk menselijk lijden betekenen, zal worden betaald in levens die zullen worden verspild, economische ontberingen, meer vluchtelingen en zal geen van de bestaande problemen en inter-imperialistische spanningen oplossen. Ondanks beweringen van het tegendeel is de oorlog niet in het belang van de arbeidersklasse en de gewone bevolking in de betrokken landen.

We kunnen op geen enkele van de betrokken imperialistische machten of oorlogsmachines vertrouwen om vrede, laat staan welvaart te creëren. Jarenlang heeft Oekraïne om echte hulp van de NAVO en het Westen gevraagd, zonder dit te krijgen. We moeten geen vertrouwen hebben in deze imperialistische instanties. Elke ‘diplomatieke oplossing’ die tussen hen wordt overeengekomen, zou aanvankelijk door de mensen overal ter wereld worden toegejuicht, maar zal uiteindelijk ten koste gaan van de gewone mensen en slechts de weg bereiden voor verdere spanningen en confrontaties. Deze machten zijn niet in staat gebleken de gezondheids- en klimaatcrisis waarvoor zij verantwoordelijk zijn aan te pakken, zijn niet bereid de stijgende kosten van levensonderhoud voor gewone mensen te bestrijden en nu zal hun oorlog de zaken nog erger maken.

De enige kracht die in staat is om oorlog en vernietiging te stoppen, is de verenigde arbeidersklasse. ISA roept de arbeidersbeweging wereldwijd op om een massale internationale mobilisatie tegen oorlog en imperialisme op gang te brengen, inclusief weigering van de productie en het transport van wapens en inclusief stakingen, terwijl ook sociale eisen naar voren worden gebracht die een echte uitweg kunnen bieden voor de meerderheid. Dit zou een verenigde actie kunnen inhouden van de werknemers van multinationale ondernemingen die in verschillende rechtstreeks betrokken landen werkzaam zijn.

Dit zal geen gemakkelijke kwestie zijn. We zullen het moeten opnemen tegen massale propagandamachines aan alle kanten, en het zal tijd en helaas lijden kosten, voordat de omstandigheden de propaganda zullen ontmaskeren en de echte problemen naar voren brengen. Oorlog is echter de vroedvrouw van de revolutie, zij legt de tegenstellingen op de meest zichtbare en tastbare manier bloot. Tijdige en moedige initiatieven in de beginfase van oorlogen zijn van doorslaggevend belang om de aard en het programma te bepalen wanneer een beweging aan kracht wint.

Deze oorlog is niet in het belang van arbeiders en jongeren, waar ze ook wonen. Het gaat om geopolitieke en economische imperialistische ambities. ISA zal zich verzetten tegen de oorlog waar we ook actief zijn, in Rusland, de VS, Oekraïne en elders. In het bijzonder staan we achter de jongeren en arbeiders in Rusland in hun oproepen om de oorlog te bestrijden door een anti-oorlogsbeweging op te bouwen in de werkplaatsen en universiteiten, voor solidariteit tegen de oorlogsstokers, en voor een oorlog tegen armoede, en niet tegen andere volkeren.

Wij zeggen:

  • Neen tegen oorlog in Oekraïne! Voor het recht van de Oekraïners om over hun eigen toekomst te beslissen, inclusief het recht op zelfbeschikking voor minderheden!
  • Voor de terugkeer van de Russische troepen naar de kazernes in Rusland en de terugtrekking van alle NAVO-troepen uit Oost-Europa.
  • Geen vertrouwen in gelijk welke van de betrokken ‘vredeshandhavende’ imperialistische troepen
  • Geen illusies in diplomatie van de oorlogszuchtigen. Bouw een massale beweging tegen oorlog en imperialisme die de werkenden en jongeren over de grenzen heen met elkaar verbindt
  • De werkende klasse heeft nood aan een internationalistisch socialistisch alternatief voor kapitalistische conflicten die leiden tot oorlog en vernietiging