Frankrijk: 40.000 studenten kunnen hun studies enkel betalen door prostitutie

Uit een studie die verscheen in de Franse krant Le Figaro blijkt dat naar schatting zo’n 40.000 studenten in Frankrijk enkel rondkomt als ze zich prostitueren. De studenten hebben het geld van prostitutie nodig om hun studies te betalen. De afgelopen jaren was er een sterke druk op de prijzen voor studentenkoten. Ook andere kosten gingen de hoogte in, terwijl de studiebeurzen niet volgden.

 

De studie waarover Le Figaro een artikel publiceerde, stelde dat ongeveer één op de 57 studenten zich tot prostitutie zou richten om rond te komen. Zo’n 225.000 Franse studenten hebben moeilijkheden om hun studies te betalen. Volgens Student Life Watch zouden 45.000 studenten in extreme armoede leven. Hierdoor wordt de stap naar prostitutie gezet, vooral door meisjes.

De situatie in Frankrijk is geen alleenstaand gegeven. Ook in andere landen is er een toename van het aantal studenten dat zich prostitueert. Een Engelse studie stelde dat er op 6 jaar tijd een verdubbeling was. Dat kwam voornamelijk door een stijging van de inschrijvingsgelden. Op 8 jaar tijd was er een verdriedubbeling van die inschrijvingsgelden tot 3.000 pond (zo’n 4.500 euro). Prostitutie is dan vaak de enige uitweg om de studies te kunnen combineren met “werk” dat snel geld opbrengt. Nochtans zou er ook in de prostitutie heel wat concurrentie zijn met goedkopere Oost-Europese meisjes waardoor de prijzen onder druk staan.

Over de Belgische situatie bestaan er geen cijfers, maar wellicht is er een gelijkaardige toename van armoede onder studenten. De stijgende studiekosten (onder meer met een stijging van de prijzen voor koten) maakt het voor velen moeilijker om nog te kunnen studeren. De stijging van het inschrijvingsgeld in Groot-Brittannië leidde er reeds tot een afname van het aantal studenten. Zo ver is het hier nog niet gekomen, maar het gaat wel in die richting.

Wellicht is er dus ook bij ons een toename van het aantal studenten dat zichzelf moet prostitueren om rond te komen en de studies te betalen. De Actief Linkse Studenten verzetten zich tegen een onderwijsbeleid dat tot dergelijke excessen leidt. Het gebrek aan collectieve middelen doet studenten zoeken naar individuele oplossingen. Zelfs indien dit gepaard gaat met het uitverkopen van het eigen lichaam. Daartegenover brengen wij de noodzaak naar voor van collectieve oplossingen: een drastische verhoging van het publieke onderwijsbudget waardoor er ook een betere sociale begeleiding mogelijk is.