Geen bombardementen in onze naam op Afghanistan! België uit de NAVO!

Onze minister van defensie, Pieter ‘Crembo’ De Crem, het nieuwe schoothondje van Bush, is een fervente voorstander van de NAVO (militaire alliantie tussen de VS en Europa). De regering stuurde recent op zijn ingeven F16 gevechtsvliegtuigen en een honderdtal manschappen onder bevel van de NAVO naar Afghanistan. Ze zullen opereren in de risicovolle regio rondom Kandahar en zouden mogelijk kunnen deelnemen aan bombardementen.

 

Slechts twee dagen voor het vertrek van de troepen vielen er 90 burgerdoden bij een bombardement op een dorp. Zulke drama’s creëren nieuwe terroristen en zorgen ervoor dat reactionaire krachten als de Taliban zich kunnen versterken. De situatie is voor de bezettingstroepen verslechterd door toenemende aanslagen en aanvallen van de Taliban (de oude bondgenoten van de VS die ze bewapenden tegen de USSR) en door de groeiende steun van buitenlandse strijders. Het versterken van de troepen zal deze brand niet blussen. Integendeel, enkel het aantal slachtoffers zal toenemen. Het risico is reëel dat ook wij de eerste lijkzakken zullen zien terugkeren.

De oorlog heeft niet de beloofde vooruitgang gebracht. Miserie, ziektes en werkloosheid maken deel uit van het dagelijkse leven van de meerderheid van de Afghaanse bevolking. De corruptie en de papaverteelt tieren welig. De sharia wordt nog steeds gehanteerd en de situatie is voor veel vrouwen niet voelbaar veranderd. De Belgische interventie zal 5,2 miljoen euro kosten dit jaar. Middelen die niet worden gespendeerd aan onderwijs of het versterken van de koopkracht. Deze oorlog is niet in het belang van de Afghaanse bevolking, maar ook niet van de westerse arbeiders en hun gezinnen.

De horror in Afghanistan of Irak zijn geen geïsoleerde gevallen. De oorlog tussen Rusland en Georgië (een pion van de VS) voor de controle over de regio toont dit aan. De crisis van het kapitalisme zal de conflicten tussen de verschillende imperialistische machten nog versterken waardoor de levensomstandigheden van volkeren die slachtoffer zijn van oorlog nog zullen verslechteren. Wij verdedigen het recht van volkeren om hun eigen toekomst in eigen handen te nemen, Hiertoe is een partij nodig die werkelijk de belangen van de ganse arbeidersklasse verdedigt tegen het imperialisme en de corruptie.